Avgående ordförande

”Det känns fantastiskt”

Idag lämnar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén över ordförandeklubban till sin efterträdare. Mest nöjd är hon över att ha varit med och förbättrat lärarnas löneläge. 

Eva-Lis Sirén

Blev ordförande för Lärarförbundet 2001

Yrkesverksam lärare i grundskolan 1975-

Har framför allt arbetat i år 1- 6 i grundskolan, särskolan och med barn i behov av särskilt stöd.

Efter tretton år som ordförande för Lärarförbundet avgår Eva-Lis Sirén vid förbundets kongress idag. 

– Det känns fantastiskt att sluta nu, i en tid när det går så bra, säger Eva-Lis Sirén till Skolvärlden.

Vad är du mest nöjd över? 
– I Norge och Danmark finns en syn på lärares arbete som har lett till omfattande konflikter. Då känns det bra att kunna konstatera att i Sverige har vi lyckats förändra bilden av läraryrket, i Sverige talar alla om hur vi ska höja lärares löner och hur man ska minska arbetsbelastningen. Vi har fått fram statliga satsningar på över tre miljarder kronor och vi har fått fram karriärtjänsterna.

– Det är klart att vi har förändrat bilden av läraryrket och vi har byggt upp ett samhällsstöd som är oerhört starkt, vi har hela samhället i ryggen för läraryrkets utveckling. Det är starkt. 

Och om du måste välja en sak.
– Att vi har förändrat lärarnas löneläge. De tre sista åren har vi vänt lärarnas löneutveckling, för tredje året i rad får lärarna mer än andra på svensk arbetsmarknad. Lägger vi sedan till de statliga satsningar som vi fått fram via politiska beslut så är jag naturligtvis oerhört glad över det. Men det är en utveckling som måste fortsätta under många år framåt.

Vad skickar du med till nästa ordförande?
– Nästa ordförande kommer inte att sakna utmaningar, nu ska lärarnas positiva löneutveckling fortsätta, nu ska arbetsbelastningen ner, nu ska vi fortsätta att upprätthålla det starka tryck för läraryrket som samhällets viktigaste yrke och som det som bygger förutsättningar för resten av samhället. Det är fantastiskt att ha kunnat bidra till det och det arbetet kommer att fortsätta under lång tid.

Vad ska du göra nu?
– Det tänker jag inte spekulera i. Det finns många intressanta saker att göra här i världen, skrattar Eva-Lis Sirén.

Kommentera