niwhede_0

Catharina Niwhede, kommunombud, Lärarnas Riksförbund, distrikt Malmö Stad.

Debatt

”Det pressade läget i skolan måste ses över innan det är försent”

Debatt ”Om man menar allvar och vill vara en attraktiv arbetsgivare måste förhållandena i skolan allvarligt ses över, hellre än att strama åt budgeten”, skriver Catharina Niwhede med andledning av den alarmerande enkäten bland lärare.

Den svenska skolan mår inte bra. Läsförståelsen bland eleverna är undermålig, kunskapsresultaten håller inte måttet i internationella jämförelser, eleverna psykiska och fysiska ohälsa blir allt värre, många kommer inte alls till skolan, än fler skolkar, åtskilliga går ut med otillräckliga betyg.

Man kan ju undra vad personalen i skolan sysslar med egentligen… Gör de sitt jobb?

Naturligtvis gör de det. Frågan är snarare: Har de möjlighet att tillräckligt och fullt utföra sina professionella arbetsuppgifter?

Lärarnas Riksförbund har nyligen gjort en undersökning bland sina medlemmar i Malmö. En undersökning som granskar deras arbetsmiljö och arbetsförhållanden.

Resultatet är nedslående. Majoriteten svarar att de inte har tillräckligt med tid att fullgöra sina primära och huvudsakliga arbetsuppgifter. Det vill säga att de inte tillräckligt ges möjligheter att hjälpa och stötta din son eller dotter i hens kunskapande, lärande och utveckling.

Trots sina dåliga förutsättningar gör våra medlemmar så gott de kan. För att kompensera avstår de från sin lunchrast, sina pauser eller ligger vakna om nätterna i tappra försök att hinna med och vara tillräckliga.

Klimatet i skolan har hårdnat. Ofta kan vi ta del av nyheter om oroligheter och bråk.

Mer än 80 procent besväras av stress. Av de tillfrågade medlemmarna så svarar 40 procent att de inte kan ta sin ostörda lunchrast varje dag på grund av dåliga arbetsförhållanden. Nästan lika många uppger att de inte har möjlighet till pauser under arbetsdagen.

Klimatet i skolan har hårdnat. Ofta kan vi ta del av nyheter om oroligheter och bråk. Dessa är inte bara incidenter elever emellan. Nästan 10 procent av de tillfrågade medlemmarna har under det senaste året utsatts för fysiskt våld. Än fler har utsatts för hot på sin arbetsplats. Nästan dubbelt så många drabbades av någon form av kränkning.

Vi vet att Malmö Stad står inför en enorm lärarbrist de närmaste åren. Vi vet också att många av våra erfarna kollegor närmar sig pensionsåldern. Vi vet att personalomsättningen inom våra professioner är hög, också under pågående termin. Vi vet att lärare slutar vara lärare och söker sig till andra yrken för att de inte längre orkar befinna sig i skolan.

Undervisningsmiljön, studiesituationen och måluppfyllelsen för Malmös elever är avhängig den arbetsmiljö och arbetssituation deras lärare och vägledare har. En god arbetsmiljö och en hanterbar arbetssituation är inte bara lagstadgad och föreskriven. De är också faktorer som spelar in för att behålla och nyrekrytera kompetent och behörig personal.

Om man menar allvar i sina intentioner och man verkligen vill vara den attraktiva arbetsgivare man har för avsikt att vara, måste Malmö Stad allvarligt se över förhållandena i skolan, hellre än att strama åt budgeten. Att politikerna under rådande förhållanden ställer skolorna inför ekonomiska sparkrav är inte att effektivisera inför framtiden.

Ge studie- och yrkesvägledarna samt de legitimerade lärarna i Malmö de bästa förutsättningarna för att utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter!

Catharina Niwhede, kommunombud, Lärarnas Riksförbund, distrikt Malmö Stad

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera