debatt__0

”Ställ in allt, men vi ska göra mer, uppenbarligen”, skriver gymnasieläraren Daniel Henriksson.

| Foto: Shutterstock.com
Debatt

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

"Att ständigt kräva mer men ge tillbaka mindre gör att man inte kan prata om allvarliga fenomen som lärarbrist eller sviktande skolresultat med trovärdighet", skriver gymnasieläraren Daniel Henriksson.

”Vi har strävat efter att ha skolorna öppna så länge som möjligt. Men då gäller det att man jobbar på skolorna för att minska trängseln och det finns ganska stora skillnader mellan olika skolor där. Det är dags att göra ett omtag på skolorna och fundera över ”vad kan vi göra för att minska trängseln?”, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Samtidigt säger statsminister Stefan Löfven: ”Det får inte förekomma trängsel. Inte på bensinmackar, inte på affärer, inte någonstans”.

Skolan har arbetat med att ställa om verksamheten i grunden sedan mitten av mars 2020. Vi har fått jobba med att hantera oroliga elever, nya undervisningssituationer och mer eller mindre obefintligt stöd från myndighet. Huvudmän, kommunala såväl som fristående, har gjort ett hästjobb. Men vi ska göra mer, uppenbarligen.

Statsministern sa i ett tal i november: ”Alla saker som du skulle vilja göra, men som inte är nödvändiga, ställ in, boka av och skjut upp”.

Samtidigt står svensk gymnasieskola – och högstadieskolan också, för den delen – inför ändrade ämnesplaner och andra förändringar. För högstadiets del sköts arbetet med de förändrade ämnesplanerna upp, men gymnasiet förväntas arbeta med det under flertalet timmar nu under våren. Ställ in allt, men vi ska göra mer, uppenbarligen.

Man ställde tidigare i våras in de nationella proven. Man ville undvika att samla många elever och var osäker på om undervisningen under distansveckorna skulle påverka resultatet. Man släppte istället ett alternativt material som lärare kan använda som ersättning. Ett material som kräver inläsning och planering. Man tar bort en del, men vi ska göra mer, uppenbarligen.

Att ständigt kräva mer men ge tillbaka mindre gör att man inte kan prata om allvarliga fenomen som lärarbrist eller sviktande skolresultat med trovärdighet.

Lärare som ges bra förutsättningar att göra ett bra jobb kommer göra ett bra jobb och få eleverna att nå långt. Lärare som behandlas med vänsterhanden, som arbetar och sliter i en vardag som den senaste tiden varit mycket påfrestande, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb. Det räcker nu.

Daniel Henriksson, legitimerad gymnasielärare i Uppsala. 

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera