liane_blom_0

”Vi kommer inte att kunna lösa den utmaning vi står inför”, skriver Liane Blom..

Debatt

”Det saknas konstruktiva förslag från LR vad gäller lärarbristen”

Debatt ”Jag vill att LR nu vaknar till liv, med all den urkraft som bra facklig verksamhet kan vara”, skriver Liane Blom, lokalombud på Bergslagens folkhögskola.

Sverige står inför en lärarbrist som vi sällan har skådat. Den har gått att förutspå. Redan år 2000, då jag påbörjade min lärarutbildning, talades om att det kommer att bli lärarbrist.

Nu är vi här. Nu står vi inför stora utmaningar.

Vad händer? Jo – LR fryser till is. ”Höj lönen”, ”fler behöriga lärare” hörs skandera av båda lärarfacken. Vi har fått ett nytt kollektivavtal som ska brytas ner på kommunal nivå. Det arbetet har inte påbörjats i flera kommuner överhuvudtaget. Kommun efter kommun står inför stora besparingar på skolan.

Vad gör då LR? Jo, man kräver att skolan ska förstatligas. Detta stödjer jag också, men sedan tar förslagen slut. Det är dags för hela Skolsverige att inse att även om vi förstatligar skolan så kommer det inte lösa lärarbristen. Det kommer inte stå utbildade lärare i kö till våra små kommuner i alla fall. Detsamma gäller utbildade förskollärare och så vidare.

Staten kräver allt mer kompetens i skolan. En mycket bra idé – men i praktiken omöjlig att få till i små kommuner med sparkrav. Hur ska vi ha råd med utbildade psykologer till elevhälsan? Vi har inte ens behöriga lärare i klassrummen.

Båda lärarfacken pratar sig hesa om att vi måste få fler behöriga lärare. Hur tänker då LR göra för att nå detta mål? Jag tycker att förslag på lösning lyser med sin frånvaro. Historiskt sett har facken stått för stora samhällsförändringar. Nu ser jag brist på aktion. Våra fackliga företrädare skyller på arbetsgivaren, arbetsgivaren på ekonomi och så vidare. Den här debatten har jag tröttnat på. Det blir bara rundgång.

Jag vill att LR nu vaknar till liv, med all den urkraft som bra facklig verksamhet kan vara. Vad menar vi ens med att förstatliga skolan? Att staten tar över ekonomin för skolan? Borde inte LR, tillsammans med Lärarförbundet, kavla upp ärmarna tillsammans och tydligt definiera vad en lärare ska göra och vad en lärare inte ska göra och sedan kräva att andra yrkeskategorier sköter resten?

Debatten handlar om ordval på yrkeskategorier istället för möjliga lösningar på ett gemensamt stort problem. På det viset kommer vi inte lösa den utmaning vi står inför.

Liane Blom, lokalombud på Bergslagens folkhögskola

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera