kvarnsell_askeback_utan_flarp

”Vi märker att det finns ett sug efter tips på digitala verktyg”, säger matematiklärarna Camilla Askebäck Diaz och Helena Kvarnsell.

| Foto: Shutterstock, Marcus Gustafsson.
Litteratur

”Digitala verktyg kan vara en naturlig del av klassrummet”

Många mattelärare är dåliga på att använda sig av digitala hjälpmedel – trots att intresse finns. Författarna och matematiklärarna Camilla Askebäck Diaz och Helena Kvarnsell vill ändra på detta och menar att det finns många fördelar med digitala verktyg.

 

Enligt skolverkets rapport Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (2018) använder inte matematiklärare digitala verktyg i lika hög grad som de andra ämneslärarna. Nu har matematiklärarna Camilla Askebäck Diaz och Helena Kvarnsell skrivit boken Digitala verktyg i matematikundervisningen.

Med 20 års erfarenhet som matematiklärare och många hållna föreläsningar om digitalisering har de båda märkt av ett stort intresse från matematiklärare att använda mer digitala hjälpmedel.

– Vi båda har föreläst mycket kring digitaliseringen, bloggar och hänger i facebook-grupper och vi märker att det finns ett sug efter tips på digitala verktyg. Det är många som frågar om det, säger Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz.

– Vi märker också att lärare vill öka interaktiviteten i klassrummet. Eleverna behöver mer än att sitta och färdighetsträna och de gör de här digitala verktygen, säger Camilla Askebäck Diaz.

Författarna menar att lärarna i Sverige överlag använder för lite digitala verktyg i undervisningen för att stärka lärandet.

– Vi märker att mattelärare fastnat i att ha sin bok, och det säger skolverkets rapporter med. Svensklärare använder sig av digitala verktyg tre gånger så mycket i jämförelse med matematiklärare, säger Camilla Askebäck Diaz.

Tanken med boken är att ge tips och konkreta förslag till både lärare och elever. Av erfarenhet menar Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz att elever får mer motivation till att studera matematik med digitala hjälpmedel.

– Vi hoppas man kan slå upp boken och göra något konkret i klassrummet direkt. Vi upplever att våra elever blir mer motiverade när vi använder dessa digitala verktyg. Därför vill vi också att fler elever ska få chans att använda dessa digitala verktyg, säger Helena Kvarnsell

Camilla Askebäck Diaz fortsätter:

– Boken handlar om vilka verktyg man kan ha för att stärka, förtydliga och förbättra undervisningen. Digitala verktyg överlag, till både innan, under och efter undervisningen.

Dumt att behöva hitta alla verktyg själv när vi med vår erfarenhet kan dela med oss.

Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz menar att fördelarna är många med att använda sig av digitala verktyg.

– Man har mycket nytta av det när det gäller mängdträning och utantillinlärning exempelvis med multiplikationstabellen online kan man öva oftare, säger Helena Kvarnsell.

Författarna menar också att matematik är abstrakt och med digitala verktyg upplevs det mer konkret.

– Det handlar om hur man kan använda det i genomgångar och exempelvis visa hur man kan tänka med algebra och ekvationer som inte görs riktigt i praktiskt material, då är det bättre att kunna visualisera det digitalt. Väcka nyfikenhet och fånga upp elever och visualisera det man pratar om. Inte bara ett nödvändigt ont som ska göras. Utan koppla det till fascination, säger Camilla Askebäck Diaz och Helena Kvarnsell.

– Med det kommer också känslan av att lyckas ”Titta nu blev det grönt” eller ”Nu tjänade jag guldmynt”. Det skapar motivation, säger Helena Kvarnsell

Varför tycker ni att det är viktigt för matematiklärare att läsa er bok?

– För att utveckla sin undervisning och på så sätt få fler förutsättningar att ha en god undervisning. Få inspiration på vad man kan göra, saker man som lärare kanske inte har tänkt på tidigare, säger Camilla Askebäck Diaz.

Helena Kvarnsell tillägger:

– Tanken är att den ska vara lättläst och lätt att hitta i för att våga prova. Det finns mycket roligt att göra med eleverna. Det är också dumt att behöva hitta alla verktyg själv när vi med vår erfarenhet kan dela med oss av vår erfarenhet till de som inte är så vana.

Kommentera