Rättsosäkra betyg

Digitalisera, anonymisera och rätta externt

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M) vill att prov ska digitaliseras och anonymiseras och rättas externt.

– Det säkerställer att alla elever får samma bedömning från Karesuando till Trelleborg, säger hon.

Och precis som gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic (S) betonar Camilla Waltersson Grönvall vikten av de nationella proven för bedömningens rättssäkerhet.

– Vi har en annan kunskapssyn än regeringen, som vill montera ner de nationella provsystemen, säger hon.

Men Camilla Waltersson Grönvall ser också ett tillfälle att förändra lärarutbildningen.

– Det är klart att man har ett stort ansvar som lärare. Bedömning är svårt och det tycker jag att alla ska ha respekt för. Vi har en lärarutbildning som måste skärpas upp och skärpas till, även när det gäller detta.

Kommentera