internetstiftelsen

I Sverige är det bara ett litet fåtal personer över 70 år som inte är uppkopplade, säger Måns Jonasson, Internetstiftelsen.

Digitalisering

”Digitaliseringen är inget lärare kommer undan”

Nio av tio 11-åringar använder internet för skolarbetet, och en fjärdedel av sjuåringarna. Majoriteten av svenska elever får källkritik genom skolan.
– Det viktigaste är att skolan digitaliserar sig nu, säger Måns Jonasson, på Internetstiftelsen.

Internet i skolåldern
  • Vid sex års ålder använder 98 procent internet.
  • Vid åtta års ålder söker en majoritet av barnen information på internet.
  • En majoritet av nioåringarna använder internet i skolarbetet.
  • En majoritet av barnen i mellanstadiet uppger att de lärt sig om källkritik i skolan.

Skolans nya digitala styrdokument träder i kraft under 2018. Rapporten ”Svenskarna och internet 2017” visar att barn i skolåldern redan är ute på nätet för att lösa sina skoluppgifter.
Alla barn mellan 12 och 15 år använder internet dagligen.

88 procent av elvaåringarna använder internet för detta ändamål, 70 procent av tioåringarna och 25 procent av sjuåringarna. Ju äldre barnen blir, desto viktigare blir nätet för skolarbetet. Två tredjedelar av de barn som använder internet använder läroappar. Men skolan ligger efter eleverna. Det menar Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, en oberoende allmännyttig organisation som jobbar för internetutveckling. I gruppen 12–15 år tittar 86 procent på Youtube varje dag.

– Jag tror att man ska använda de här kanalerna som ungdomarna är på i skolan. När ungdomarna kommer dit förväntas de slänga mobilerna och jobba med för dem gammeldags verktyg, och det tror jag att skolan måste ta tag i, säger Måns Jonasson.

En rapport från Lärarnas Riksförbund förra året visade att 40 procent av lärarna ansåg sig behöva kompetensutveckling för att utföra det nya digitala uppdraget.

– Det är ett jättesvårt uppdrag, om man inte har varit digitaliserad i sin utbildning är det en uppförsbacke – men det är inget man kommer undan, det är bara att hugga tag i. Det finns gott om digitala resurser för att lära sig till exempel programmering, säger Måns Jonasson.

”Svenskarna och internet 2017” visar att en tredjedel av svenskarna fått utbildning eller information om att värdera information på internet. I åldern 16–25 år är den siffran 75 procent, för att senare sjunka. En majoritet av barnen på mellanstadiet har kunskap om källkritik på nätet, fyra av fem gymnasieelever har den kunskapen.

Att använda digitala verktyg för att uttrycka sig är en del av grundskolans läroplan i svenskämnet. Men samtidigt som majoriteten av unga mellan 15 och 25 tittar på Youtube, laddar 11 procent upp eget material.

– Men det är inget vi tittat närmare på, säger Måns Jonasson.

Kommentera