matz

– Sverige behöver inte uppfinna hjulet, vi kan blicka över sundet till Danmark, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund.

| Foto: Andreas Hillergren
PISA-mätningen

”Digitaliseringsstrategi nödvändig”

Sveriges Skolledarförbund menar att en nationell strategi för digitaliseringen av skolorna är ett måste om vi ska komma till rätta med de sjunkande resultaten.

Lärarnas Riksförbund har länge krävt en nationell IT-strategi för landets skolor.

Det gör även Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, enligt ett pressmeddelande. Han riktar strålkastarljuset mot ansvariga politiker.

– En klokt genomförd digitaliseringsprocess kan hjälpa oss att komma till rätta med en del av de problem som vi upplever i skolan idag. Den kan bli den brygga vi behöver för att komma ur den återvändsgränd av sjunkande resultat hos eleverna och växande känslor av otillräcklighet och stress hos professionen, där vi verkar ha fastnat, säger han i ett pressmeddelande.

Den nationella strategin borde enligt förbundet inbegripa metoder för att finansiera en likvärdig digitalisering. Den bör även stimulera framtagandet av nya digitala läromedel och innefatta kompetensutveckling för att höja lärares och skolledares IT-kompetens, men också följeforskning om elevers digitala lärande.

– Sverige behöver inte uppfinna hjulet, vi kan blicka över sundet till Danmark som mycket framgångsrikt sedan flera år arbetat utifrån en nationell strategiplan för skolans digitalisering, säger Matz Nilsson i ett pressmeddelande.

Kommentera