asa_soderstrom

Åsa Söderström arbetar som svensklärare i årskurs åtta och nio på Junedalsskolan i Jönköping.

| Foto: Pernilla Andersson
Läsning

Diskussioner är en nyckel för att skapa läslust

Åsa Söderström arbetar som svensklärare i årskurs åtta och nio på Junedalsskolan i Jönköping.
– Målet måste vara att upprätthålla läsintresset hos eleverna även på fritiden. Det skiljer ju så mycket mellan de som läser mycket och de som inte gör det.

Åsa Söderström

Gör: Lärare i svenska på Junedalsskolan i Jönköping. 

Boktips:

  • ”När hundarna kommer” av Augustprisade Jessica Schiefauer till årskurs nio.
  • ”Sandor slash Ida” av Sara Kadefors till årskurs åtta.

Läsupplevelsen är det viktigaste att fokusera på i undervisningen, menar Åsa Söderström. 

– Läsning öppnar nya världar och hjälper oss att inse vad det är att vara människa. Det gör att man förstår sig själv och andra bättre, säger hon.

Den bästa förutsättningen för att skapa läsintresse för högstadieeleverna är en bra bok som alla elever läser gemensamt. Hon är med i olika lärargrupper på Facebook och Twitter där hon får tips och råd om bra böcker.

Annars tycker hon att det är svårt att hinna med att läsa böcker själv. 

– Det blir mest på sommaren som jag har tid att läsa mycket.

Ett exempel på en bok som hon har märkt fungerar bra på hennes högstadielever är ”När hundarna kommer” av
Jessica Schiefauer och ”Sandor slash Ida” av Sara Kadefors. 

– Man märker att eleverna fastnar för dem och att det blir vettiga diskussioner, säger hon.

För diskussioner är en annan nyckel för att skapa läslust hos eleverna.

– När man pratar mycket om läsningen, då förstår eleverna bättre.

Åsa Söderström har inte arbetat så länge med boksamtal, men har under de senaste åren börjat med små grupper som sitter enskilt.

– Ibland leder jag samtalet och bedömer. Då blir det lite som ett seminarium, säger hon.

Inför boksamtalen får eleverna skriftliga frågor som de utgår ifrån.

– Det ska inte vara några överraskningar, förklarar hon. Det jag tycker är roligast är att bygga upp bra arbetsområden kring skönlitteratur.

Ungefär en gång i veckan har hon högläsning där hon läser drygt tio sidor. Utöver det har eleverna mycket egen planerad lästid.

Något som också har visat sig vara mycket effektivt är när en episod lyfts ur boken för identifikation. Det kan handla om att eleverna ska skriva brev till någon av karaktärerna i boken.

– Eller att de får låtsas att de är en av karaktärerna i boken. På det sättet får man med känslorna och det blir ett sätt att förstå bättre, säger Åsa. 

Kommentera