Tons of paperwork - working late concept
Arbetsbelastning

Döms för hög arbetsbelastning

Tre skolor i Värmland döms till 100 000 kronor vardera i vite, för hög arbetsbelastning. Det efter att ha varit ärende för Arbetsmiljöverket sedan 2012 – och begärt förlängd svarstid upprepade gånger.

Bakgrund

Våren 2012 anmäler Lärarnas Riksförbund Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning till Arbetsmiljöverket, för stress och hög arbetsbelastning på skolorna Tingvall, Älvkullen och Nobel. 2013 meddelar Arbetsmiljöverket att förvaltningen riskerar att drabbas av vite, om problemen inte åtgärdas.

2014 meddelar förvaltningen skriftliga åtgärder, som Arbetsmiljöverket godkänner. Ärendet läggs därför ner i september 2014.

 

I början av 2015 kommer en rapport baserad på en inspektion genomförd av Arbetsmiljöverket, som visar att verkligheten inte speglar de åtgärder som förvaltningen lovat att genomföra.

Sedan januari riskerar förvaltningen därför återigen vite.

Men några tillfredsställande åtgärder genomförs inte och i maj 2015 döms de tre skolorna till vite på 100 000 kronor vardera om inte problemen åtgärdats innan augusti 2015. 

 

Arbetsmiljöverkets krav

Förvaltningen ska skriftligt klarlägga vilka arbetsuppgifter lärare och skolledare på skolorna ska utföra inom ramen för arbetstiden, samt i vilken ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker för uppgiften. 

Tingvalla, Älvkullen och Nobel, som alla ligger under Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning, riskerar tilldömas 100 000 kronor i vite vardera av Arbetsmiljöverket, om inte begärda åtgärder vidtas innan sista augusti. Detta efter flera år av hög arbetsbelastning. Anledningen till domen är att förvaltningen inte genomfört tillräckliga åtgärder.

– Min bild är att arbetsbelastningen är oförändrad, säger Enver Berisha, en av ärendets inspektörer, Arbetsmiljöverket region mitt. 

Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning ville få längre tid på sig att presentera åtgärder – något de begärt och fått vid flera tillfällen i processen – men istället begär Arbetsmiljöverket åtgärder.

– Det blev inte förlängt, men vi bedömer att de behöver rimlig tid för att vidta åtgärder. De har därför till augusti på sig att förbättra arbetsmiljön på skolorna. När åtgärdstiden passerat genomförs en inspektion för att säkerställa att åtgärderna är tillräckliga. Utifrån det beslutas om resultatet är nog för att lägga ner ärendet eller om det blir aktuellt med vitesutdömande, säger Enver Berisha.

Men det viktigaste i nuläget är, enligt Enver Berisha, att arbetsgivaren under kommande tiden får alla åtgärder på plats så att lärarna och skolledarna får nödvändig hjälp med att prioritera sina arbetsuppgifter.

– Det ska förebygga arbetsbelastningen och stressen som kan leda till sjukskrivningar och därmed ges bättre förutsättningar för att alla som vill och kan ska kunna arbeta utan att behöva gå i pension i förtid.

Cecilia Ericzon, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund i Värmland, har inte läst beslutet när Skolvärlden når henne, men är positivt inställd till det.

– Det var väldigt goda nyheter eftersom lärarna går på knäna. Jag hoppas att de tvingas göra vissa åtgärder. Allt som går att göra är i dagsläget välkommet, säger Cecilia Ericzon,

Att det ingår en inspektion i domen är särskilt bra, menar Cecilia Ericzon. Anledningen är att ett tidigare ärende gällande Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning, som pågick under 2012–1014, lades ner efter att Arbetsmiljöverket godkänt åtgärder – som presenterats skriftligt.

När arbetsmiljöverket senare skulle kontrollera att åtgärderna genomförts, stämde inte verkligheten överens med det skriftliga. Därför startades ett nytt ärende som nu alltså resulterat i en dom.

Bakgrunden gör att Cecilia Ericzon tvivlar på att förvaltningen hinner genomföra några åtgärder.

– De har haft flera år på sig nu. Jag tror att de kommer att få svårt att genomföra åtgärder på rätt sätt.

Hon upplever dessutom att det finns motstånd inom förvaltningen. Den har under de båda ärendena begärt förlängd svarstid fyra gånger och därmed enligt Cecilia Ericzons uppfattning sysslat med förhalning.

I samband med ett möte med Arbetsmiljöverket ansåg dessutom en rektor från Nobelgymnasiet enligt Cecilia Ericzon att det inte fanns något problem med stress bland dennes personal.

– Men vi satt där med ledar- och medarbetarundersökningen, som visade röda siffor när det gäller stress. När vi visade upp dokumentet möttes vi av tystnad. 

Kommentera