nordlycke04
Foto: Anna Rehnberg

Drogförebyggandet sker i alla ämnen

På Nordlyckeskolan i Torslanda utanför Göteborg hjälps lärarna åt med det drog­förebyggande arbetet. Det är nytt för i år och upplevs som positivt av alla. För extra inspiration och expertkunskap bjöds drogförebyggaren Håkan Fransson in. Det har resulterat i viktiga ställningstaganden för såväl lärare som elever och föräldrar.

När tycker ni att man ska få börja dricka alkohol?”

Frågan ställs av åttondeklassaren Carolina Karlsson. Hon och några klasskamrater har jobbat ihärdigt på temat alkohol i tre veckor och nu sitter föräldrarna i klassrummet och lyssnar.

– Tycker ni 18 år är en lagom ålder ställ er i hörn ett, tycker ni 20 år ställ er i hörn två, aldrig i hörn tre och egen åsikt i hörn fyra, fortsätter hon.

Föräldrarna reser sig upp och beger sig till olika hörn.

– Varför ställde du dig i det hörnet?

Här gäller det att ta ställning. Och det får eleverna också göra.

– Om eleverna tar ställning inför föräldrarna får det föräldrarna att fundera och själva ta ställning, säger Per Nyqvist, klassföreståndare i 8B. Det är ungdomarna som förlorar på ett tillåtande klimat från föräldrarna.

Nordlyckeskolan är relativt lugn, men man har haft problem med haschrökning hos en mindre grupp elever. För att arbeta förebyggande gör åttorna varje vårtermin ett stort temaarbete om alkohol, droger, rökning, doping och sex och samlevnad. Tidigare har SO-läraren ensam ansvarat för arbetet, men i år var hon föräldraledig.

– Det drogförebyggande arbetet är ämnesöverskridande och blir starkare när alla lärare engagerar sig i det, menar Aleksandra Stojanovic, lärare i svenska och engelska.

Doping har idrottsläraren Jonas Stenroth pratat om på gympalektionerna. På svenskan har man skrivit uppsatser om kärlek, sex och alkohol.

– Det har handlat mycket om känslor, säger Aleksandra Stojanovic. När känns det okej? När känns det inte okej? När är det grupptryck och vad händer när alkohol kommer in i bilden?

I åttan har de flesta elever varken rökt eller druckit alkohol, men Aleksandra, Per och deras kollegor menar att det är viktigt att ungdomarna får ta ställning och sätta sig in i olika situationer innan de ställs inför dem i verkliga livet.

– Det har varit bra och roligt att få engagera sig i det drogförebyggande temaarbetet, menar Eloina Werner, som är lärare i spanska och engelska.

Eloina är liksom de andra lärarna mentor för ett antal elever i åttan. Hon har själv valt att gå flera kurser om droger och alkohol för att skaffa sig mer kunskap och bli bättre på att informera och förklara risker och konsekvenser för eleverna.

– Ibland fokuserar vi så mycket på att skriva omdömen att det tar vår uppmärksamhet från ungdomarna, säger Eloina. Men det är viktigt att vi lyssnar, kan guida dem och visa att det går att rätta till det som blir fel.

Varannan vecka har klassföreståndarna hälsa-lektion med sin klass. Då tar man upp frågor som har ett hälsoperspektiv. Det handlar om mobbning, droger, alkohol, sex, kostvanor, träning och rökning. Det är ytterligare ett sätt att hålla det drogförebyggande ämnet aktuellt.

Med haschproblematiken i minnet bjöd skolan in Håkan Fransson som före-läsare. Håkan arbetar framgångsrikt som drogförebyggare i Öckerö kommun. I tio år har han informerat i skolor och på föräldramöten och ökat medvetenheten och minskat toleransen mot alkohol, rökning och droger både bland vuxna och barn. Den så kallade Öckerömetoden sprids nu till allt fler kommuner i landet.

Håkan Fransson talade först till alla föräldrar och sedan klassvis i sjuan till nian.

– Håkan Fransson betonade verkligen vikten av att ta ställning, säger Liselotte Mårtensson, lärare i NO. Han kom med många konkreta exempel.

– Jag tror alla kan ta till sig det han berättade, instämmer kollegan Jonas Stenroth.

– Det var väldigt bra att både föräldrar och elever fick samma information, säger Per Nyqvist. Nu vet alla vad vi talar om.

Man tror kanske att man redan vet allt om droger och alkohol, men jag tror nog att Håkan sådde ett frö både hos barnen och föräldrarna, menar Eloina Werner.

Fyra tips till lärare

1 Planera det drog-förebyggande arbetet i god tid så att alla lärare kan få in temat i sina lektioner på ett bra sätt. Och avsätt gott om tid för det.

2 Uppmuntra eleverna att våga ta ställning, om inte inför alla så i varje fall inför sig själva. Det är lättare att fatta beslut innan man ställs inför besvärliga situationer.

3 Ha ämnet alkohol och droger aktuellt hela tiden, även när ni inte arbetar aktivt med det. Var öppen för att diskutera med elever som har frågor och funderingar. Lärarna kan vara ett viktigt stöd för dem.

4 Ta hjälp uti-från. Bjud in experter. Det ger mycket kunskap och inspiration till alla parter.

Om Öckerömetoden

Framtagen av drogförebyggaren Håkan Fransson, Öckerö kommun. Metoden bygger på att informera och engagera alla i samhället – skola, föräldrar, elever, idrottsvärlden, skolpolitiker, polis, socialtjänst med flera – genom information och fakta byggd på årligen återkommande statistiska undersökningar om ungdomars alkohol- och drogvanor.

Kommentera