fridolin_lofven
Budgetsatsning

Drygt 12 miljarder till skolan och lärarna

Drygt 9 miljarder till skolan på två år – och ytterligare 3 miljarder till lärarlöner. Det är summan av de satsningar som regeringen har för avsikt att göra under 2015 och 2016. 

Statsminister Stefan Löfven (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presenterade i dag sin första budgetsatsning – ”en investering för en jämlik skola” – som de också är överens med Vänsterpartiet om.

Stefan Löfven inledde presskonferensen med att säga:

– Vi i den här regeringen har tagit oss an uppgiften att vända resultaten i skolan och höja statusen på läraryrket.

Utöver de dryga 9 miljarder som regeringen vill satsa på skolan i den kommande budgetpropositionen ska ytterligare 3 miljarder satsas på att höja lärarnas löner. I samband med avtalsrörelsen 2016 har regeringen för avsikt att föra en dialog med arbetsmarknadens parter, och om parterna tar sitt ansvar för att prioritera en lönehöjning så avser regeringen att tillföra resurser motsvarande 3 miljarder på årsbasis.

1,8 miljarder ska gå till tidigare insatser under nästa år och ytterligare 3,4 miljarder satts av under 2016.

Läxrut ska som tidigare aviserat tas bort och istället ska 700 miljoner satsas på läxhjälp till alla under 2015 och 2016.

Regeringen vill också satsa totalt 2,6 miljarder på en mer jämlik skola under 2015 och 2016. Här handlar det bland annat om att satsa extra resurser på de cirka 200 skolor som har sämst resultat, ge en extra löneförhöjning till lärare som jobbar på de här skolorna och att utöka stödet till nyanlända elever.

Regeringen vill också satsa på fortbildning av lärare, som en del i arbetet på att göra läraryrket mer attraktivt. Totalt sätts 1,3 miljarder av till det under 2015 och 2016.

Följ Skolvärldens fortsatta rapportering – intervjuer med ansvariga politiker och opposition publiceras under dagen.

Kommentera