Dubbelt så många anmälningar till Skolinspektionen

På två år har antalet anmälda skolor fördubblats.
Under vårterminen 2011 anmäldes 1386 skolor och huvudmän till Skolinspektionen av elever och föräldrar. 

Föräldrar till elever står för majoriteten av anmälningarna, som i 20 procent av fallen leder till kritik från Skolinspektionen, och Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, anser att deras inflytande över skolorna ökat kraftigt under de senaste åren.
– Läraren har blivit en tjänsteproducent, vars arbetsplats är beroende av att föräldrarna vill köpa undervisningen. Föräldrarna kan alltid rösta med fötterna och lämna skolan om de inte är nöjda, säger han till Svenska Dagbladet.

Med föräldrarnas ökade inflytande känner sig en del lärare ifrågasatta och kontrollerade, men utbildningsminister Jan Björklund (FP) anser att det i grunden är bra att fler anmäler.
– Om man går tillbaka ett antal årtionden så var föräldrarna helt utlämnade åt skolans beslut. Även om besluten var fel så gick det inte att få till en ändring. I allt väsentligt är detta en positiv utveckling, att föräldrarna tar sig mer makt och inflytande i skolan, säger Björklund.
– Men bland Sveriges alla föräldrar finns det också personer som har dåligt omdöme och driver saker på ett felaktigt sätt och in absurdum. De får ju också en möjlighet att driva sin sak och det är väl det många lärare är oroliga för, säger Björklund.

Socialdemokraternas skolpolitiske talesman Mikael Damberg:
–Det är bra att föräldrar reagerar på hur barnen behandlas. För 20 år sedan hade läraryrket mer auktoritet och föräldrar var inte vana att ha synpunkter på offentligheten och myndighetsutövning, säger han.
–Men jag kan aldrig tycka att det är föräldrarnas ansvar att arbetsleda eller utvärdera lärarens insats i klassrummet. Det är skolornas och rektorernas ansvar att se till att lärarna får de arbetsvillkor som fungerar, och att föra dialogen med föräldrarna.

Kommentera