kvinna_studerar_tjej_student
Lärarbristen

Dubbelt så många lärarstudenter behövs

Alldeles för få påbörjar och ännu färre avslutar en lärarutbildning.
– Lösningen finns på högskolan men kanske framför allt i skolan, säger Annika Pontén, avdelningschef UKÄ.

Avhoppen i korthet

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7-9: 38%

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7-9 via KPU: 16%

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan: 29%

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan via KPU: 9%

Grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4-6: 27%

Källa: UKÄ

Ladda ner och läs Universitetskanslerämbetets statistiska analys här:
Avhopp från lärarutbildningen.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Skolverket presenterar en dyster bild av lärarförsörjningen under utbildningsutskottets öppna utfrågning om lärarbristen på tisdagen. Siffror från UKÄ tyder på att den nya lärarutbildningen som infördes 2011 inte har lyckats bättre än den tidigare. Nio år efter en påbörjad utbildning har i snitt 65 procent av lärarstudenterna tagit en examen.

– Det är väldigt lite som talar för att det är bättre genomströmning på den nya lärarutbildningen än det var på den förra, säger Annika Pontén.

Det verkliga resultaten av den nya lärarutbildningen kan inte UKÄ läsa av ännu, men enligt prognosen har hela 38 procent av de som börjat studera till ämneslärare i högstadiet hoppat av. Motsvarande siffra för gymnasiet är 29 procent, och för mellanstadiet 27 procent. Till det kommer 15 respektive 14 och 10 procent som är osäkra.

Idag påbörjar mellan 8 000 och 10 000 ett lärarprogram på hösten, och 2 000 till 3 000 på våren. Totalt är det ungefär 8 000 av dem som går ut. Enligt UKÄ:s senaste uträkning ligger behovet per år på 13 720 examinerade. Sedan dess har de senaste årens stora asylinvandring ytterligare ökat behovet.

– Men det tappet har vi ett årligt underskott på 8000 studenter årligen. Vi bedömer att det är osannolikt att vi kan åstadkomma 8000 nybörjare till, men det behövs en expansion av lärarutbildningen, fler vägar in, och vi behöver få en bättre genomströmning. Det behövs insatser i skolan, tänka igenom organisationen. Det behövs stöd för lärare. Lösningen finns på högskolan men kanske framför allt i skolan, säger Annika Pontén.

Kommentera