Fackligt

Efter beslutet – lärarna Sveriges största akademiska yrkesgrupp

Åsa Fahlén Matz Nilsson Johanna Jaara Åstrand

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Så mycket växer Saco – lärarna största yrkesgrupp

Lärarförbundets intåg i Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO, kommer kasta om styrkeförhållandena mellan arbetare, tjänstemän och akademiker.

Så här många medlemmar hade de fackliga centralorganisationerna tidigare:

 1. TCO: 1 454 677 medlemmar
 2. LO: 1 432 926 medlemmar
 3. Saco: 709 391 medlemmar

Så här många medlemmar har de fackliga centralorganisationerna i dag:

 1. LO: 1 432 926 medlemmar
 2. TCO: 1 224 677 medlemmar
 3. Saco: 939 391 medlemmar

Lärarna kommer bli den största yrkesgruppen i Saco. Så här kommer listan över fackförbund i SACO att se ut:

 1. Sveriges Lärare 309 553*
 2. Sveriges Ingenjörer 159 017
 3. Akavia 131 432
 4. Akademikerförbundet SSR 74 509
 5. Sveriges läkarförbund 55 501
 6. Naturvetarna 33 554
 7. Sveriges universitetslärare och forskare 21 642
 8. SRAT 21 200
 9. DIK 19 661
 10. Officersförbundet 19 394
 11. Sveriges Skolledare 17 455**
 12. Sveriges Arkitekter 13 770
 13. Fysioterapeuterna 12 608
 14. Sveriges Psykologförbund 11 961
 15. Sveriges Arbetsterapeuter 10 107
 16. Sveriges Tandläkarförbund 7 187
 17. Sveriges Farmaceuter 7 187
 18. Sjöbefälsföreningen 4 567
 19. Kyrkans Akademikerförbund 4 021
 20. Sveriges Veterinärförbund 3 262
 21. Reservofficerarna 1818

* Sveriges Lärare är arbetsnamnet för Lärarnas Riksförbund med 89 553 medlemmar och de 220 000 lärare som är medlemmar i Lärarförbundet.

** Sveriges Skolledare är arbetsnamnet för Sveriges Skolledarförbund med 7 455 medlemmar och de 10 000 skolledare som är medlemmar i Lärarförbundet.

Sacos kongress väljer in Lärarförbundet i organisationen.
Då blir lärarna Sveriges största akademiska yrkesgrupp – men det är också nästa steg mot en ny organisering.
– Kan vi bli en enad röst ökar våra chanser att få vassare avtal, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Avsiktsförklaring, inriktningsdokument, och snart ett ramdokument. Därefter ska förslaget ut till medlemmarna och sedan fattas det ett beslut i maj om hur det blir 1 januari 2023.

Så ser processen ut i korthet för det som kan bli en ny organisering – med arbetsnamnet ”Sveriges lärare” – om medlemmarna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gör tummen upp.

– Men det viktigaste är att medlemmarna känner att det blir bra för dem med det nya. Vi försöker arbeta in deras inspel i den demokratiska processen, säger Åsa Fahlén.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, är inne på samma spår:

– Vi har olika kulturer och det måste vi ta hand om, precis som vi ska ta hand om all kompetens, erfarenhet och engagemang som finns. Det är medlemmarna och de förtroendevalda som kommer bygga det nya – inte en skiss på ett papper eller ett namn på ett nytt förbund, säger hon.

Alla pusselbitar ligger på bordet – och de ska sättas ihop till ett konkret förslag till våren.

– Det är ont om tid, men det är otroligt viktigt att vi gör förankringsarbetet ordentligt. Vi ska bygga demokratin underifrån och medlemmarna ska välja sina ombud, säger Åsa Fahlén.

För det är ute i skolorna, på arbetsplatserna, allt börjar.

– Det är enormt viktigt att vi behåller styrkan lokalt så att vi kan göra skillnad på arbetsplatserna i vardagen. Där måste vi vara starka mot huvudman, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Våra medlemmar har också varit tydliga med hur viktigt det är att vi ska ha bra utbildningar för våra ombud, så att de är kunniga och kan förhandla mot arbetsgivaren på ett bra sätt. För många är det ju personen som representerar dem på arbetsplatsen som är facket, säger Åsa Fahlén.

Hon har reflekterat mycket över något hon och flera andra upplever som en brist.

– En svaghet är att vi  pratar generellt om lärare. Det är en stor skillnad att vara lärare i fritidshem, lärare på mellanstadiet eller lärare inom vuxenutbildning eller studie- och yrkesvägledare. Men jag tror att olika specialistkompetenser kan tydliggöras på ett bra sätt i en ny organisering och att det kan hjälpa oss att få till det jag kallar vassare avtal för olika grupper och vassare avtal lokalt, säger Åsa Fahlén.

”Det blir en väldig styrka att tala med en röst”

Självklart blir det en styrka att kunna tala för över 300 000 personer i en förhandling nationellt.

– I utredningen vi i styrelsen 2020 fick i uppdrag av kongressen att göra blir det tydligt att arbetsgivaren ibland inte riktigt litar på oss, trots att vi har samverkansavtal sinsemellan och har skrivit på ett avtal gemensamt. De vet att vi trots det kan ha lite olika uppfattning i grunden, säger Åsa Fahlén.

Det problemet försvinner i en eventuell ny organisering.

– Det blir en väldig styrka att tala med en röst, säger Åsa Fahlén.

Lärarlönerna i Sverige har halkat efter med OECD-mått mätt. Det är en given punkt som det blir lättare att slåss för med fler medlemmar i ryggen.

Tidigare lägen för ny organisering av lärare

Här är de år då det varit läge att göra en ny organisering för lärare genom åren:

1968

 • Det står nu klart att skolan kommer göras om i grunden de närmaste åren. Grundskolan införs. Gymnasiet öppnas för alla och yrkesutbildningen integreras. Spelplanen för Sveriges Lärare, Svenska Facklärarförbundet och Lärarnas Riksförbund blir helt ny när den gamla skolan går i graven.

1988

 • Sveriges Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet fattar beslut om att gå samman. I styrelsen för Lärarnas Riksförbund pågår seriösa diskussioner om att gå med i en ny federation, men det slutar med en medlemsomröstning som säger nej med eftertryck. De andra parterna fattar beslut om att gå samman i Lärarförbundet, något som blir verklighet 1991. Dessförinnan gör Sveriges Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet en bra förhandling med skolminister Göran Persson som vill kommunalisera skolan.

2005

 • Efter 15 år av såväl tätt samarbete (genom exempelvis samverkansavtal) och hård konkurrens (för att få fler egna medlemmar) bedömer högt uppsatta personer i Lärarförbundets- och Lärarnas Riksförbunds organisationer att de är på väg att ta nästa steg: ett nytt gemensamt förbund. Men istället blir samarbetet sämre och sämre. En förklaring är att de båda förbundens relativt nya ordföranden helt enkelt har dålig personkemi. Skolminister Jan Björklund utnyttjar situationen genom att spela ut Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund mot varandra i olika frågor de närmaste åren.

Här finns mer bakgrund.

Men LR:s ordförande ser också andra mer strukturella, arbetsmarknadspolitiska strider som blir lättare att ta i en gemensam federation.

– LAS-frågan är en sådan omvälvande sak där vi kunnat kämpa med större kraft om vi haft en annan organisering och kunnat tala med en röst. Kanske hade vi kunnat påverka politikerna mer om vi gjort det tillsammans, säger Åsa Fahlén.

Johanna Jaara Åstrand på Lärarförbundet:

– Vi har sett fram emot att vår ansökan beviljas i Saco. Vi representerar alla medlemmar som investerat tid och energi i långa utbildningar – och vi har en arbetssituation där yrkesansvaret blir mer och mer kringsskuret. Förhållandena blir tuffare och tuffare och det är förödande för kompetenstillförseln i våra yrken och det är förödande för kvalitén i våra verksamheter. Det här tror vi blir lättare att kämpa emot om vi gör det tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

”Nu blir vi ännu större”
Matz Nilsson är ordförande för Sveriges Skolledarförbund och han ser fram emot att hans verksamhet slås ihop med de 10 000 skolledare som nu är anslutna till Lärarförbundet i TCO – i ett eget förbund, men i samma federation som lärarna i Saco.

– Saco är redan den största federationen för chefer och nu blir vi ännu större. Det blir också väldigt bra att skolledarna samlas i samma förbund nära lärarna. Att vi alla är i Saco ser jag som ett första naturligt steg till den kommande nya organiseringen för skolledare och lärare, säger Matz Nilsson.

Om skolledarna ska förhandla avtal själva eller om det kommer att göras inom federationen är ett exempel på frågor som det återstår att ta ställning till.

– Sådana saker får vi lösa i våra gemensamma demokratiska processer. Men det finns en stor acceptans från samtliga förbund om att ta ett steg i taget, säger Åsa Fahlén.

Det är flera kulturer som ska mötas. För Lärarförbundet blir det en ny situation att dela upp skolledare och lärare i olika förbund.

– Vi får alla göra olika kompromisser. Det viktiga är att vi gör saker med respekt för varandras särarter och möts i lösningar som ger så stor medlemsnytta som möjligt, säger Johanna Jaara Åstrand på Lärarförbundet.

Det som ligger närmast till hands för Lärarnas Riksförbund är fortsatta samtal på olika nivåer som syftar till färdigställandet av det gemensamma förslag som Förbundsmötet ska ta ställning till i maj nästa år.

Kommentera