Vuxenutbildning

Efter betygsfusket: ”Därför anmäler vi till polisen”

Annelee Bergstrand puff

Annelee Bergstrand är vd för Bergstrands Utbildningar som anklagas för fusk i samband med betygssättning på skolan.

| Foto: TV4
Mer om härvan kring Bergstrands utbildningar

Skolvärlden är mitt i en intervju med Stockholms Stads förvaltningschef Karina Uddén när hon säger:
– Så fort vi har pratat färdigt ska jag ringa till polisen och anmäla Bergstrands.
Även Skolinspektionen granskar nu det privata utbildningsföretaget.

I måndags avslöjade Kalla Fakta betygsfusket på Bergstrands vuxenutbildningar. En av dem som trädde fram och erkände att han satt falska betyg är läraren Richard Huss som också berättade mer om fusket i Skolvärlden.

– Att Stockholm Stad polisanmäler är en upprättelse för eleverna, men också för skolpersonalen. Jag hoppas verkligen att polisen går till botten med det här, säger Richard Huss.

Det har varit omtumlande dagar för byggnadsarbetaren som efter 15 år sadlade om och blev lärare på Bergstrands Utbildningar i Bromma.

– Jag kände mig pressad att sätta falska betyg och ville få fram problematiken utan att smita undan mitt eget ansvar. För mig var det självklart att träda fram i tv även om jag var orolig för reaktionerna. Men nu sitter jag här med en skrämmande känsla av hur systematiskt det här tycks vara. Jag är långt ifrån ensam, säger han.

Beslutade om intagningsstopp

Richard Huss tycker det är bra att det kommit fram att fler lärare på Bergstrands Utbildningar genom åren uppmanat elever att slå larm till Stockholm Stad.

– Vi hade ett sådant fall senast 2020 när elever kontaktade oss. Vi bedömde eleverna som så trovärdiga att vi efter en undersökning beslöt oss för den näst kraftigaste åtgärd vi kan vidta. Vi beslutade oss för intagningsstopp på Bergstrands, säger Karina Uddén på Stockholm Stad.

Stockholms Stads förvaltningschef Karina Uddén. Foto: J. Wulff

Vad hände sedan?

– I korta ordalag: Skolan åtgärdade problemen och vi upplevde det som att undervisningen blev tillfredsställande igen, säger Karina Uddén.

Men därifrån är steget långt till en polisanmälan. Varför tar ni det beslutet?

– Jag vill säga att vi alla är bestörta efter uppgifterna som kommit fram i tv. Vi har diskuterat frågan här och kommit fram till att polisen är rätt instans för att utreda. Det handlar om grövre anklagelser än kvalitén på upphandlad utbildning, säger Karina Uddén.

Berätta lite om svårigheten rent generellt med att kvalitetssäkra upphandlad yrkesutbildning.

– Vi måste i större utsträckning lita på att de som säljer utbildning till oss är ärliga. Vi kan exempelvis titta på dokumentationen som ligger till grund för ett godkännande i en kurs. Men vi kan inte avgöra om en elev fått jobba med rätt trä under golvläggning eller utfört våtrumsarbeten i ett badrum som är fackmannamässigt så bra att betyget är riktigt. Här handlar det om förtroende, säger Karina Uddén.

”Det är alarmerande”

Fredric Skälstad är chef för Utbildningsföretagen – en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling – och han säger så här om det som hänt på Bergstrands Utbildningar:

– Det som kommit fram i media är alarmerande och måste utredas. Just det här företaget har valt att ställa sig utanför vår organisation. Våra medlemmar ska låta kvalitén och etiken granskas och leva upp till de kraven, säger han.

Vilka hör av sig till er och kontrollerar om ett företag är medlem och vad de har vitsord?

– Flertalet av dem som hör av sig till oss privatpersoner som vill kolla upp att de väljer en juste skola. Företag och organisationer som jobbar med omställningar i arbetslivet är ganska bra på att kontakta oss. Men när det gäller kommunerna är jag förvånad, säger Fredric Skälstad.

Negativt förvånad?

– Eftersom en så stor del av komvux ligger ute på entreprenad via upphandlingar och auktorisation är det märkligt att så få kommuner kollar upp företagen med oss innan. Jag hoppas det ska bli ändring på det, säger Fredric Skälstad.

”Vi är inte oroliga”

Skolvärlden har sökt Annelee Bergstrand, som är vd för Bergstrands Utbildningar och under en period också tillförordnad rektor på den utpekade skolan i Bromma, men efter en stund ringer istället kvalitetsansvarige Shahab Mesbah tillbaka.

– Du förstår säkert att Annelee Bergstrand har fullt upp, säger han.

Jodå, men som vd är hon ytterst ansvarig och den som kommer omfattas av polisanmälan mot företaget. Säkert att hon inte har tid?

– Jag uttalar mig för företaget och jag kan säga att vi alla kommer stå till förfogande och svara på frågor i utredningen och vara behjälpliga på alla sätt som efterfrågas. Vi välkomnar en opartisk granskning, säger Shahab Mesbah.

Men just polisen är ju en lite udda opartisk granskare i skolsammanhang. Är det inte obehagligt?

– Vi är inte oroliga över en opartisk granskning. Vi har höga krav på kvalitét och jobbar hårt med de frågorna, så det ligger i vårt intresse att faktiskt få visa vilka åtgärder vi vidtagit. Därför välkomnar vi en opartisk utredning, säger han.

Varför polisanmäler Stockholm Stad om ni vidtagit alla åtgärder och lagt korten på bordet?

– Stockholms stad har angett att det beror på de nya uppgifterna i TV4-nyheterna, där före detta anställda uttryckt att det skulle finnas en systematik i bristerna i betygshanteringen, säger Shahab Mesbah.

Kommentera