trangselrisk

LR:s kommunombud Benny Knutsson är positiv till att högstadieskolorna i Vetlanda ska utvärdera trängselrisker innan en eventuell stängning. Bilden är ett montage.

| Foto: Privat, Shutterstock.com
Corona

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Högstadieskolorna i Vetlanda ska utvärdera trängselrisker. Först därefter kommer kommunen att besluta om huruvida skolorna ska övergå till distans- eller fjärrundervisning.
–  Riskbedömningar behöver genomföras överallt, precis som facket kräver, säger Benny Knutsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund. 

Beslutet presenterades under torsdagen och innebär att det är upp till respektive huvudman att avgöra om fjärr- eller distansundervisning är nödvändigt i högstadieskolorna för att minska trängsel i skolan eller kollektivtrafiken.

Den nya bestämmelsen träder i kraft på måndag, men många har redan tagit ställning. Vissa kommuner meddelar att de kommer att övergå till fjärrundervisning, andra fortsätter att undervisa i skolan.

I Vetlanda ska rektorerna på varje högstadieskola genomföra en riskbedömning och stämma av arbetsmiljön med facket. Först därefter kommer kommunen att besluta om huruvida skolan ska stängas eller inte.  

– Detta öppnar en möjlighet att stänga om arbetsmiljön upplevs bristfällig eller trång. Det är inget man göra rakt av, utan det behövs rejäl översyn. Det vi ser är att den vanliga undervisning ska i så stor utsträckning som möjligt bedrivas, säger Henrik Wågesson, skolchef i Vetlanda kommun, till Vetlanda-Posten.

Inför terminsstarten har Lärarnas Riksförbund riktat ett antal krav på huvudmännen för att inte skolmiljön ska bli en källa till smittspridning. Ett av dem är just att skolan ska genomföra riskbedömningar i form av att exempelvis utvärdera lokaler, se över hur många individer som träffar varandra och hur ventilationen fungerar.

– Det här behöver genomföras överallt, på varje skola runt om i landet, säger Benny Knutsson, kommunombud för LR i Vetlanda, till Skolvärlden.

Att hans kommun redan har beslutat att skolan ska se över de utrymmen där det är svårt att undvika trängsel, som exempelvis i matsalarna, vittnar enligt honom om att situationen tas på allvar.  

– Innan julledigheten vittnade flera lärare om att det är svårt att hålla distans i skolan. För att minska deras oro, men också risken för smittspridning, är det därför viktigt och bra att den här åtgärden nu genomförs.

Förhoppningen är att översynen leder till att eventuella problem upptäcks i tid och kan åtgärdas utan att högstadieskolorna tvingas övergå till att undervisa på distans.   

– Det beror såklart på hur smittspridningen utvecklas i kommunen, men så länge som det är möjligt tycker jag att skolorna ska hållas öppna. Det är väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans, säger Benny Knutsson. 

Kommentera