Fackligt

Efter första mötet: Lärarfacken i fortsatta samtal om framtiden

Åsa Fahlén lutar sig mot skåp i skolkorridoren.

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Jennifer Glans

Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Skolledarna fortsätter kratta banan för en möjlig gemensam facklig framtid.
– Det uttalades en tydlig vilja från alla tre förbunden att hitta lösningar, säger Åsa Fahlen, förbundsordförande LR.

På måndagen satte sig Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén, Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Sveriges Skolledares ordförande Matz Nilsson tillsammans för första gången med syfte att undersöka möjligheterna till en gemensam facklig omorganisering av yrkesgrupperna i skolan.

LR:s kongress har gett styrelsen i uppdrag att undersöka en ny facklig organisering, och en utredning är genomförd som skissar upp hur ett tänkbart framtida förbund skulle kunna se ut.

Inför veckans möte sade Åsa Fahlén till Skolvärlden att hon såg fram emot samtalen, men också att hon förväntade sig tuffa diskussioner. De senare tycks dock ha uteblivit under det här första mötet. I stället låg fokus på att låta alla tre ordföranden presentera respektive förbunds syn i avgörande frågor, för de andra att smälta och fundera över.

– Det var faktiskt mest trevligt, vi möttes verkligen på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Det var positivt. Vi berättade om våra ingångar och de om sina, säger Åsa Fahlén och tillägger:

– Det är väl lite så att vi inte gav oss in i de tuffa diskussionerna ännu. Nu försöker vi se var vi kan mötas.

Ni ville undersöka om de olika förbundens visioner går att kombinera. Vad kom ni fram till?

– Det är lite för tidigt att uttala sig om resultaten, vi är inte riktigt framme där. Men det uttalades en tydlig vilja från alla tre förbunden att hitta lösningar. Det var ingen som stängde någon dörr.

En av de frågor som förväntas bli svåra att enas kring framöver är den som rör hur skolledare ska vara organiserade. I dagsläget ingår yrkesgruppen i Lärarförbundet men inte i LR.

– Där har vi lite olika syn. Jag anser att lärare och skolledare är olika professioner och att de behöver representeras av olika förbund. Där kommer det att krävas arbete. Sen finns det naturligtvis fler frågor, vi har inte identifierat alla sådana ännu, säger Åsa Fahlén.

När kommer ni börja tala allvar?

– För mig är det viktigt att vi kan komma fram till någon sorts besked. LR:s förbundsstyrelse har fått i uppdrag att ta fram konkreta förslag på ny organisering. Vi måste ta reda på om vi ska göra det tillsammans med Lärarförbundet och Skolledarförbundet eller om vi ska göra det på egen hand. Jag har landat i att jag tror att den gemensamma vägen vore den bästa, men då måste vi enas.

Nästa möte mellan de tre parterna är planerat till den 25 maj.

Kommentera