stefan_willforss_pengar_1

Stefan Willforss är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Ljungby.

| Foto: Lasse Ahlin
Löneläget

Efter kritiken: ”Alla ska hänga med i löneutvecklingen”

LR-ombuden i Ljungby är kritiska till att erfarna lärare, som stannar i kommunen, halkar efter lönemässigt. 
Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Stefan Willforss, menar att bilden av löneläget inte stämmer.

Sven-Arne Björåker och Tina Alhbin, kommunombud respektive biträdande kommunombud, för Lärarnas Riksförbund riktade i en intervju i Skolvärlden skarp kritik mot att kommunens erfarna lärare, som väljer att stanna i kommunen, halkar efter lönemässigt medan nyutexaminerade lärare kan komma in på löner i nivå med dem som jobbat i 20 år. 

Stefan Willforss (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Ljungby och han säger till Skolvärlden att han inte riktigt känner igen sig i bilden som fackombuden ger av situationen.

– Vi har sagt att det är en rättvisefråga att alla ska hänga med i löneutvecklingen och vi har sagt att vi inte ska ge oss in i det här racet där vi bjuder över andra kommuner. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för alla.

Tina Alhbin tog exempel på nyutexaminerad lärare som kommit in på en lön strax under hennes egen. Hon har undervisat i 20 år. Det verkar trots allt finnas sådana exempel i kommunen.

– Ja, det finns det säkert. Men då handlar det om att de har vissa kompetenser för just de jobben, säger Stefan Willforss.

Faktum är dock att erfarna lärare börjat söka sig till grannkommun där de fått så mycket som 8000 kronor extra i lönekuvertet varje månad.

Vad tänker du om det?

– Om det var så att de kommunerna generellt sett låg högre med lärarlönerna skulle det bara vara att gratulera lärarna, men när vi går in och tittar i statistiken så gör de inte det. Och då få man den effekt som Sven-Arne är ute efter – att det straffar de lärare som stannar på sin arbetsplats och som har erfarenhet. Och så vill vi inte ha det.  

Men hur gör ni då, konkret, för att premiera de som väljer att stanna?

– Vi försöker hålla en sådan lönepolitik men kassan är begränsad så vi kan inte betala det vi skulle vilja egentligen, det finns mycket som pengarna ska räcka till. Och vi menar att det finns flera saker som gör en arbetsplats populär, som arbetsmiljön, och att man har resurser runt omkring som kan avlasta i de icke-pedagogiska uppgifterna. Det finns mycket annat som gör att man kan vara en attraktiv arbetsgivare.

Och vad gör ni där, konkret?

– Vi har tillsatt extra tjänster runt omkring just för den sociala biten, fler elevassistenter och vi diskuterar även om man kan avlasta lärarna mycket av pappersarbetet.

Sven-Arne Björåker och Tina Alhbin befarar att arbetsmiljön kommer att försämras i och med att erfarna lärare slutar och ersätt med nya och obehöriga lärare, vilket ger de erfarna lärarna mer jobb. Kan du se den risken?

– Absolut, den risken finns absolut. Det är därför vi vill vara attraktiva för alla, även för de som varit här länge.

Företrädarna för Lärarnas Riksförbund håller inte med om att ni satsar på dem som har stannat länge.

– Det är en diskussion vi för och jag tycker att vi gör det.

Du säger till tidningen Smålänningen att ni inte kan påverka att grannkommunerna ligger ”och fiskar”. Men ni skulle väl kunna matcha upp era egna löner?

– Ja, men då är vi i det där läget att vi måste hålla på och bjuda över. Vi kan inte förbjuda andra kommuner att göra det, men vi har haft en allmän diskussion om det och är ganska överens. Att köpa in en kompetens dyrt, som sen ska känna i flera år att de får stå tillbaka för att de fick så mycket när de gick in, det är inte juste det heller.

Vi har en enorm lärarbrist. Ett stort ansvar ligger på huvudmännen. Tycker du att ni gör tillräckligt, både för att behålla lärare och rekrytera nya?

– Det är en balansgång hela tiden vad man kan göra. Det är inte bara höjda löner. Vi måste även se till lärartätheten, så att vi inte har för få lärare. Det är mycket man måste prioritera. Vi är inte perfekta men jag tycker att vi är rätt så bra i alla fall.

Lärarnas Riksförbund är kritiskt till läget. Hur kommer ni gå vidare?

– Vi blev lite förvånade när vi såg utspelet. Vi har en ganska bra dialog med facken och det tror jag att vi kommer att ha även fortsättningsvis. Men vi kommer naturligtvis sätta oss ner och diskutera det här med dem.  

 

Kommentera