betyg_0
Betyg

Efter kritiken – ämnesbetyg ersätter kursbetyg

Ämnesbetyg ska ersätta dagens kursbetyg på gymnasiet.
Det har nu regeringen och samarbetspartierna enats om.

Regeringen och Centerpartiet och Liberalerna har enats om att kursbetygen på gymnasiet ska slopas och ersättas av ämnesbetyg. Det nuvarande betygssystemet föreslås förändras från halvårsskiftet 2022.

– Det är viktigt att man kan bedöma hela elevernas kunskapsutveckling över tid, dels att man får ett besked varje termin men att man också kan göra en samlad bedömning när eleverna har lämnat och är på väg att lämna gymnasieskolan, hur de har presterat och utvecklats i ett ämne. Därför är ämnesbetygen ett viktigt inslag i kommande reform, säger Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson, till Sveriges Radio. 

Bakgrunden är att dagens betygssystem har fått utstå en del kritik från både lärare och elever. Betygskraven har benämnts som både krångliga och i vissa fall helt obegripliga. 

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har tidigare i en debattartikel i DN till och med skrivit att kraven är orimliga och att skolmyndigheten vill se en förändring.

När regeringens utredare Jörgen Tholin lämnade över betygsutredningen till utbildningsminister Anna Ekström i augusti belyste han också kritiken mot det nuvarande systemet. 

– Vi har fått unga människor att se på kunskap som små, små bitar som inte hänger ihop. När vi träffar elever runt om i landet talar de mycket mer om hur man betar av kurser och använder strategier för att få bra betyg än vad man lär sig i skolan, sa Jörgen Tholin till TT i samband med att betygsutredningen överlämnades.

För två år sedan motiverade utbildningsminister Anna Ekström tillsättandet av utredningen så här:

– Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckanden. En svag prestation i en del av ett ämne kan inte vägas upp av en bättre prestation i andra delar, och ett tidigt misslyckande i gymnasieskolan riskerar att följa med hela livet. Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och det leder till orättvisa betyg. Därför ser vi nu över systemet så att lärare ska kunna sätta betyg utifrån en mer långsiktig och sammanvägd bild av elevens kunskap, sa Anna Ekström till Skolvärlden då.

Förslaget har gått ut på remiss och Skolverket har fått i uppdrag att förbereda för ett genomförande av förändringen till halvårsskiftet 2022.

Kommentera