spsm_mobiler

Stefan Bonn är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och sakkunnig i frågor som rör det digitala lärandet.

Mobilförbud

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Förra veckan skrev Skolvärlden om att majoriteten av Sveriges lärare vill se ett mobilförbud i skolan. Men samtidigt varnar Stefan Bonn, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och sakkunnig i frågor som rör det digitala lärandet, för konsekvenserna av att stoppa telefonerna för eleverna.

– Förbjuda tror vi inte är någon lösning, sa Stefan Bonn i intervjun med Skolvärlden.

Debatten om den laddade mobilen fortsatte i flertalet webbforum, i kommentarsfält och på sociala medier. Många valde att dela med sig av sina ståndpunkter i frågan:

”Lyssna på myndigheten som faktiskt kan detta, som har forskning och kunskap!”, skriver en användare på Facebook.

Och en annan användare skriver: ”Verkar som att Stefan Bonn har missat att det finns en relativt ny uppfinning som heter ’dator’ i skolan…”

Stefan Bonn säger i en ny intervju att anledningen till att han särskilt lyfter mobiltelefonen som ett bra verktyg i undervisningen är för att enheten är paketerad i ett bekvämt format.

– Självklart finns datorerna också, men mobilen kan innebära både fler och mer lättanvända möjligheter. Att organisera sin dag och sina studier kan bli tydligare för många. Nu kan man enkelt ta en bild på en text som man inte kan läsa, och få den uppläst direkt i handen. Man har även tillgång till digitala böcker som man kan lyssna på via bekväma appar. Det är en tillgänglighetsfråga egentligen, säger han.

SPSM-rådgivaren tror att många glömmer bort att ett mobilförbud skulle missgynna alla barn och ungdomar med läsnedsättning.

– Den stora gruppen av barn som direkt skulle missgynnas av ett mobilförbud är elever med någon form av läsnedsättning. Det är många elever som redan använder möjligheten att lyssna och som skulle påverkas negativt av ett eventuellt förbud, säger han.

Tillbaka till den förra artikeln. Det kom reaktioner på att du sa: ”lärandet fortsätter ju efter skoldagens slut och man kan inte ha en digital regel för skola och en för tiden efter skolan”. Hur ser du på kritiken?

–  Det var en otydlig formulering som avsåg hanteringen för de elever som verkligen behöver ett stöd. Det behovet finns både i och utanför skolan, säger Stefan Bonn.

Hur ser du på mobiltelefondebatten som är just nu?

– Den polariserade debatten leder fel. Hur länge har vi tidigare pratat om datorers plats i undervisningen? Vi bör undvika en upprepning om mobilerna. Datorer, plattor och mobiler finns. Vi behöver prata om hur vi använder dem, och lära tillsammans och av varandra. Det ser så otroligt olika ut på landets skolor i dag när det kommer till förutsättningar och kunskap om den digitala användningen i undervisningen.

Vad säger du till de lärare som menar att det blir lugnare i klassrummet av ett mobilförbud?

– Självklart är den ovidkommande användningen störande. Men är mobilen ensam syndabock? Kan uppkopplade datorer eller plattor ge samma störning? Ett mobilförbud är kanske inte lösningen. Vi behöver också fundera över vad annat som skulle gå förlorat vid ett förbud. Jag tror inte att någon vill ta ifrån eleverna möjligheter som kan leda till en högre måluppfyllelse, säger Stefan Bonn.

Samtidigt förstår han lärarnas frustration över att mobilen används knasigt i klassrummet.

– Jag har jobbat som lärare och tar ofta del av andra lärares arbete i det här sammanhanget. Jag förstår att det är tufft och därför måste vi fortsätta prata om hur vi kan förbättra situationen, säger han och tillägger:

– Naturligtvis ska det finnas regler men regler kan vara komplicerade både att sätta och följa upp. Här behöver läraren stöd av policy på skolan, skolledning, andra lärare och genom diskussion med eleverna själva för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det gemensamma arbetet. Där kan också Specialpedagogiska skolmyndigheten bidra genom sitt uppdrag att tillsammans med skolhuvudmannen utveckla en så tillgänglig lärmiljö som möjligt för att möta elevers olika behov.

Kommentera