larare
Valet 2018

Efter kritiken mot förstelärarna – nu kommer ”huvudlärarna”

Trots bred kritik efter införandet av förstelärartjänsterna så föreslår Liberalerna en ny miljardsatsning på flera nya karriärtjänster för lärare.
– Vi har tagit till oss av kritiken och vårt förslag är mycket tydligare i sin utformning, säger Christer Nylander (L) till Skolvärlden.

Liberalernas nya förslag:

Huvudlärare i ämnen på varje skola med 5 000 kronor mer i lön

Liberalerna föreslår att huvudlärare inrättas i alla ämnen och att en huvudlärare ska ha ett lönepåslag med 5 000 kronor i månaden. Huvudläraren ska finnas i låg- och mellanstadiet i ämnen där det förekommer nationella prov och i samtliga ämnen på högstadiet och gymnasiet.
Totalt inrättas 30 000 tjänster som huvudlärare i ämne till en kostnad av 2,5 miljarder årligen.

Lektorer i ämnen på grundskolan och gymnasiet

Att lektorer med en avlagd doktors- eller licentiatexamen finns anställda på gymnasiet och högstadiet utvecklar ämneslärarna, stärker samarbetet med högskolor och universitet samt skapar en ytterligare karriärväg. Liberalerna föreslår att lektorer i ämnen inrättas och att en lektor ska ha ett lönepåslag med 10 000 kronor i månaden.
Totalt inrättas 1000 tjänster som lektor i ämne till en kostnad av 400 miljoner årligen.

Metodiklektor vid lärarhögskolan

Det finns ett stort behov att införa metodik, det vill säga undervisningsskicklighet, i lärarutbildningen. Utbildningen i metodik ska bedrivas av yrkesskickliga förstelärare som är verksamma i skolväsendet. Liberalerna föreslår att metodiklektorer ska inrättas vid lärarhögskolorna och att en metodiklektor ska ha ett lönepåslag på 5 000 kronor i månaden.
Totalt inrättas 1 000 tjänster som metodiklektor vid lärarhögskolorna till en kostnad av 100 miljoner årligen.

Källa: Liberalerna

 

Huvudlärare och ämneslektorer i grund- och gymnasieskolan samt metodiklektorer vid lärarhögskolan. Det är de tre nya karriärtjänsterna som Liberalerna föreslår. 

Partiet vill att 30 000 huvudlärare tillsätts på låg- och mellanstadiet, var och en med ansvar för ett specifikt ämne på den skola där hen arbetar. Tjänsten ska medföra ett lönelyft på 5 000 kronor. Kostnaden för alla förslag, som presenterades under tisdagen, beräknas till drygt 4 miljarder kronor per år.

Liberalernas skolpolitiska talesperson Christer Nylander menar att man i dag inte riktigt har definierat fullt ut vad en huvudlärare ska ägna sig åt.

– Men det handlar om att ta ansvar för ämnet på en skola. Till exempel kan det handla om ansvar för läromedel, om att ha koll på forskning på området, fortbildningsinsatser och hålla ihop lärargruppen som utbildar inom ämnet. Man har en strategisk roll att se till så att ämnet är starkt på skolan, säger han.

Hur skiljer de sig från förstelärare?

– En del förstelärare har redan det uppdraget i dag, medan andra förstelärare har andra uppdrag. Jag skulle gissa att en del av förstelärartjänsterna konverteras till de här typen av tjänster i stället om det införs, säger Christer Nylander.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén välkomnar Liberalernas förslag.

– Det är en ganska stor satsning på lärarlöner. Det här är ett sätt att se till att när man meriterar sig på högre nivå och tar större ansvar så ska man kunna få pengar för det. Det tycker jag vore bra. Samtidigt som att det naturligtvis måste finnas pengar till mer generella löneökningar, säger hon. 

Direkt efter att förslaget hade presenterats kom det även kritik från andra håll.

På sociala medier var det flera lärare som uttryckte sitt missnöje med att L-satsningen enbart kommer leda till mer splittring i lärarkåren. 

– Jag tror att man ska ta Lärarlönelyfts-kritiken som funnits på väldigt stort allvar och en del i kritiken har varit att det är otydliga kriterier för vem som ska utses och vem som ska få de här satsningarna, säger Christer Nylander och tillägger:

– Vårt förslag är väldigt tydligt med lönesatsningar som riktas mot de som tar huvudansvaret för ett ämne och det är mer definierat vad som förutsätts och vad som förväntas. Lärarlönelyftet har däremot varit oförutsägbart och ogenomträngligt att förstå vem och varför det har skett.  

Ni är inte bekymrade givet den kritik som riktats mot tidigare karriärreformer? 

– Vi har tagit till oss av kritiken och vårt förslag är mycket tydligare i sin utformning. Jag tror att det är bra för lärarna att det finns möjligheter till löneutveckling. Men det måste också vara tydliga kriterier.

Åsa Fahlén om kritiken: 

–  Jo, det är en av anledningarna till att vi har tryckt på vissa saker när vi har fått tycka till om professionsprogrammet. De här pengarna som Liberalerna föreslår måste synkroniseras med ett professionsprogram där man har nationella kriterier för vem som kan meritera sig. Alla lärare ska kunna meritera sig. 

Om Lärarlönelyftet har du tidigare sagt att det hade varit bättre med en lägre summa som kom fler lärare till del i landet – hur tänker du kring det i dag? 

– Det hade varit bättre med ett lägre belopp som skulle komma fler till del, och det vidhåller vi fortfarande. Men professionsprogrammet har ingenting med Lärarlönelyftspengarna att göra, det var ett generellt lönepåslag. Det här är ett meriteringssystem som man bygger upp. 

Lärare måste göra olika saker och i högre grad premiera och ta vara på erfarenhet och kompetens – och det är vi dåliga på i svensk skola i dag. 

Christer Nylander, många saknar förslag om arbetsmiljöfrågor. Hur ser du på det? 

– Det kommer att komma om några veckor. Vi måste också se till att det finns en bra arbetsmiljö om man ska lösa den lärarkris som finns. Då måste både karriär- och löneutveckling samt arbetsmiljön komma på plats, säger han. 

Kommentera