karin_tronde_wargentin
Åtgärdskrav

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Skolinspektionens kritik

Huvudmannen måste senast den 30 september vidta åtgärder:

  • Bedriva målinriktat och långsiktigt arbete mot kränkande behandling av elever
  • Se till att kränkande behandling skyndsamt rapporteras till huvudmannen
  • Utreda alla misstänkta fall av kränkande behandling
  • Förebygga och förhindra kränkande behandling
  • Se till att lärarnas undervisning inte påverkas av elevers eventuella medlemskap i föreningar

Läs Skolinspektionen rapport här (pdf)

Skolinspektionens tillsyn kom till stånd efter höstens mediegranskning av de kamratfostrande och exkluderande gymnasieföreningarna i Östersund, som SVT var först att rapportera om, och som även Skolvärlden har skrivit om tidigare.

I rapporteringen framkom att mobbning, fysiska och ibland sexuella övergrepp var inslag i vissa gymnasieföreningars verksamhet, och att skolledningen och huvudmannen inte tog larmrapporter från fackförbund och lärare på allvar.

Skolinspektionens rapport är en bekräftelse av den problembild som lärare på skolan har framfört till ledningen i flera år, menar Karin Tronde, lärare och fackligt ombud för Lärarnas Riksförbund (LR) på Wargentinskolan.

– Det är en väldigt stark bekräftelse på punkt efter punkt, efter en grundlig utredning. De lyfter fram alla delar av det här komplexa problemet, som tystnadskulturen och bristerna hos ledningen, säger hon.

Skolinspektionen skriver i sin rapport att skolans personal och rektor inte anmäler misstänkta kränkningar i tillräcklig utsträckning, och kopplar det till en tystnadskultur kring föreningarna. Vidare slår de fast att gymnasieföreningarnas medlemmar utgör en typ av överklass på skolan, en dynamik som följer med in i klassrummet och påverkar lärarnas möjlighet att bedriva undervisning.

– Känslan av uppgivenhet och förtvivlan har ju uppstått ganska många gånger under de här åren, men vi har inte gett oss. Nu när Skolinspektionen tar över vi känner vi att vårt fackliga arbete till slut gör skillnad. Men det är sorgligt att det har behövt gå så långt, säger Karin Tronde.

Anton Waara (S), är ordförande för Jämtlands gymnasieförbund och politiskt ansvarig. Han är skeptisk till delar av kritiken från Skolinspektionen, men bekräftar samtidigt att kommunen kunde ha agerat snabbare.

– Vi kunde ha startat det arbete vi gör idag tidigare. Allting är ju en process och det är alltid lätt att vara efterklok. Men allt det som skolinspektionen nämner skulle vi kanske ha fångat upp tidigare, säger han till Skolvärlden.

Den första åtgärden kommunen sätter in för att uppfylla Skolinspektionens krav är att genomföra en enkätundersökning bland Wargentinskolans elever och personal.

– Vi måste förstås kartlägga och analysera problemet. Enskilda samtal kan också behövas, säger Anton Waara.

Hur ser du på att facket menar att Skolinspektionen bekräftar den kritik de framfört till er i flera år?

– Att vi har problem med gymnasieföreningar har ju varit sant i ungefär 150 år. Den kritiken som har funnits mot ledningen har handlat om många olika saker, men man har inte kommit med några förslag på lösningar. Att påtala ett problem är inte samma sak som att lösa det. Det är inte ett fackligt ansvar att producera lösningar, men det här är ett komplicerat problem.

Men gången ser väl ut så, att om facket påtalar ett problem så är det upp till er att hitta en lösning?

– Jo. Och det håller vi på med, men det tar ett tag, säger Anton Waara.

Karin Tronde på LR hoppas att gymnasieföreningarna om några år kommer att vara ett minne blott.

– Jag hoppas ju att det här är början till slutet på den här kulturen. Det kommer nog inte gå snabbt, men efter någon generation till av gymnasieelever så kommer det nog kunna lösa sig, säger hon.

Kommentera