Debatt

Efter kritiken – Skolverket ändrar sitt kommentarmaterial

Skolverket kommer att korrigera sitt kommentarmaterial till kursplanerna i biologi, fysisk och kemi. Detta efter kritiken mot att det inte tydligt framgår i materialet att undervisningen ska bygga på etablerad vetenskap.

Nu svarar Skolverket på den kritik som tidigare i veckan riktades mot kommentarmaterialen till grundskolans kursplaner i biologi, fysik och kemi. Bakom kritiken stod bland annat Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och Christina Moberg, professor i organisk kemi vid Kungliga tekniska högskolan, som menade att det inte tydligt framgår av kommentarmaterialen att undervisningen ska bygga etablerad vetenskap.

Forskarna skrev i en debattartikel i Dagens Nyheter att materialet framställde naturvetenskapen som en ideologi bland andra och att det präglas av en relativistisk kunskapssyn.

När Skolverket nu bemöter kritiken betonar man att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och att det är viktigt att det inte råder någon tveksamhet om detta. Därför kommer Skolverket också att ”justera och förstärka vissa skrivningar i kommentarmaterialen”.

Skolverket menar att om man läser kursplanerna och kommentarmaterialen i sin helhet så blir det tydligt att etablerad vetenskap och inget annat är grunden för undervisningen. Men för att undvika tveksamheter kommer alltså vissa formuleringar att skrivas om. 

Kommentera