Arbetsmiljö

Efter lärares ångestattacker – facket anmäler IES till Arbetsmiljöverket

ies-stress

Lärarnas Riksförbund anmäler skolan till Arbetsmiljöverket för att de inte tar ansvar för personalens stressade arbetssituation. Bilden är en illustration.

| Foto: Mostphotos
Fackets krav på arbetsgivaren
  • Anlita sakkunnig för att se över bristerna i verksamheten.
  • Erbjud stöd till personal som uppvisar stressymptom
  • Upprätta ett förebyggande arbete så att arbetssituationen slutar leda till exempelvis panikångestattacker.
  • Upprätta en plan för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
  • Se till att schemat möjliggör att personalen kan ta sina raster och pauser.
  • Fördela arbetsuppgifter så att medarbetarna inte kontaktas för att arbeta när de är sjukskrivna eller vabbar.
  • Sluta delegera ansvar som påverkar arbetsmiljön till annan personal.
  • Ta in adekvat kompetens för att stötta utformandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Lärares panikångestattacker och sammanbrott fick bägaren att rinna över. Nu anmäler Lärarnas Riksförbund Internationella engelska skolan till Arbetsmiljöverket för att inte ta ansvar för personalens stressade arbetssituation.
– Nu förväntar jag mig förändring, säger huvudskyddsombudet Samuel Byström.

Arbetsbelastningen för lärarna på Internationella engelska skolan i Uppsala har varit hög under lång tid. Lärarnas Riksförbunds fackliga ombud på skolan upplever inte att ledningen tar sitt ansvar när medarbetare mår dåligt av stress.

Trots att det har gått så långt att flera medarbetare drabbats av panikångestattacker och sammanbrott på jobbet och facket anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket vill ledningen inte utreda om det finns problem med arbetsbelastningen.

– Det är och har varit besvärligt på den här skolan och lärare är drabbade av stressrelaterad ohälsa. Det lokala ombudet menar att det saknas kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete och att det först efter anmärkningar från skyddskommittén har kommit någon sorts åtgärder, säger huvudskyddsombud Samuel Byström.

”Skolan tar det inte på allvar”

Han menar att det finns flera lager av problematik i den aktuella situationen.

– Att lärare är stressade är ju ett problem i sig, och det ser vi dessvärre på många håll. Men är det dessutom så att den stressen inte tas på allvar och möts av åtgärder ser jag det som ytterligare ett stort problem. Och det blir tydligt i skolans svar på anmälan till Arbetsmiljöverket att de inte tar det på allvar, säger han.

I anmälan begär facket bland annat att en extern part tas in för att utreda situationen på skolan samt att arbetsgivaren tar fram en plan för arbetsmiljön och fördelar arbetsuppgifterna på ett rimligare sätt. I sitt svar skriver ledningen att ingen extern part behöver tas in, att arbetsgivaren måste få veta vilka individer det är som drabbats av panikattacker och att man vill ha ett samtal kring skyddsombudets roll.

– Man kan inte fortsätta hänvisa till att det skulle handla om ”enskilda fall”. Det blir en hel massa enskilda fall och det måste utredas, säger Samuel Byström.

”Ledningen ska ta sitt ansvar”

På onsdag ska han och LR:s föreningsombud Jessica Fryksten träffa ledningen för IES Uppsala och koncernens regionala ledning. Han hoppas att det mötet ska leda till att arbetsgivaren får en bättre förståelse för situationen och det ansvar som vilar på dem.

– Det enda jag är intresserad av är att det finns en fungerande skola. Finns det utmaningar och besvär så behöver de mötas och åtgärdas. Man måste se över arbetsbördan och prioriteringsordningen, och se till att det finns personal. Jag förväntar mig förändring, säger han och fortsätter:

– Det viktigaste med arbetsmiljö är att hålla ögonen öppna, vara ödmjuk och se att det kan behöva åtgärdas saker. Vi gör arbetsmiljö tillsammans och det är inte personligt, det handlar om att ha en fungerande arbetsplats. Ledningen ska ta sitt ansvar, det är bara en del av arbetet. Det är därför vi har de här reglerna, säger Samuel Byström.

Kommentera