asa_ickegodkant

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

#ickegodkänt

Efter lärarnas berättelser: ”Trodde inte det var så illa”

Lärarnas berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp rör upp känslor över hela skol-Sverige. 
– Hårresande berättelser. Så här illa trodde jag inte att det såg ut, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Är du drabbad?

Är du drabbad?

Är du som LR-medlem en av de metoo-drabbade? Sexuella trakasserier är aldrig okej och Lärarnas Riksförbund står upp bakom uppropen #ickegodkänt och #inteförhandlingsbart.

I materialet ”Skydd mot diskriminering och trakasserier” finns vägledning för medlemmar och ombud till stöd om det oacceptabla inträffar.

Ordförande Åsa Fahlén och vice ordförande Sara Svanlund tar emot anmälningar på mejladressen inteforhandlingsbart@lr.se.

Nu har lärarna gett sitt bidrag till #MeToo-kampanjen. Under hashtagen #ickegodkänt berättar lärare om trakasserier och övergrepp som de utsatts för i skolans värld. Som Skolvärlden berättade om igår har uppropet skrivits under av 3853 personer och innehåller över 250 lärarberättelser om sexism och övergrepp, dels av kollegor och rektorer, men även föräldrar och elever.

Tidigare har eleverna själva vittnat om sexuellt trakasserier i uppropet #tystiklassen.

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, säger att det är bra att även lärare nu vittnar om vad sker i skolan.

– Sen är det fruktansvärt allt som kommer fram nu – i alla upprop. Även om man vet att de här strukturerna finns överallt så är magnituden hårresande. Skolan är inte förskonad, den är en del av samhället, samtidig som jag förstås hade önskat att det skulle se bättre ut i skolan, säger Åsa Fahlén.

Hon hänvisar till skolans värdegrund.

– Lärare och övrig skolpersonal, som faktiskt ska undervisa, fostra och ha hand om barnen hela dagarna, ska föregå med gott exempel och ge eleverna verktyg och värderingar som stämmer överens med läroplanen. Jag blir förbannad och bekymrad över det jag läser. Men samtidigt är det bra att det kommer fram.

En av initiativtagarna till #ickegodkänt, läraren Sofia Lundström, säger till Skolvärlden att många uppfattar skolans värld som en ganska skyddad värld, i och med att den är kvinnodominerad men att sexuella trakasserier är betydligt vanligare än vad många tror.

Är du förvånad över det som berättas?

– Det är klart att man blir förvånad. Vissa saker som berättas är verkligen hårresande, man förstår inte att människor kan bete sig så. Samtidigt hade man kanske trott att det inte skulle se riktigt så illa ut. Jag tänker att skolan, jämfört med många andra arbetsplatser, är ganska jämställd även om skolan totalt sett är kvinnodominerad. Vi ser inga större skillnader vad gäller löner och det är inte svårt att vara föräldraledig, varken för män eller kvinnor, generellt sett. Jag skulle säga att skolan är en ganska jämställd arbetsplats och därför hade man hoppats att det skulle se bättre ut.

Lärare ska verka i enlighet med läroplanens värdegrund. Har lärare därmed ett särskilt ansvar att uppföra sig och vara en god förebild för sina elever?

– Ja, det tycker jag att man har. Absolut. Ta demokratidiskussionen, till exempel. Vi ska bedriva saklig och allsidig undervisning men vissa saker är vi skyldiga att ställa upp på. Det till exempel väldigt svårt att vara lärare och anti-demokrat. Om man inte ställer upp på alla människors lika värde eller inte ställer upp på jämställdhet, då är det svårt att vara lärare.

Hur bör skolan gå vidare nu?

 – Nu måste vi att lyfta på allting som finns och se till att man tar ordentligt tag i detta. Det måste även skolan göra. Jag tror att man måste fortsätta prata om detta, ifrågasätta saker. Som man måste man rannsaka sitt eget beteende och som kvinna inse att detta ska man inte behöva acceptera. Här behöver vi stötta varandra, och förutom de lagar och regler som måste finnas, ha ett samhälleligt samtal om hur vi ska vara mot varandra.

Kommentera