Fackligt

Efter las-förslagen: ”Vi måste kraftsamla i offentlig sektor”

Åsa Fahlén, kaxig, tegel, 2000 px

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Magnus Glans

Regeringens förslag luckrar upp anställningstryggheten och har ett enögt fokus på privat sektor, menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.
– Nu handlar det om att kraftsamla inom offentlig sektor för att kompensera så långt det går, säger hon.

Arbetsgivare får undanta tre personer i stället för två från turordningsreglerna, och uppsägning på ”saklig grund” ändras till uppsägning av ”sakliga skäl”. Det är två av de största konsekvenserna av förslagen som regeringen presenterade på måndagen.

– Företagen får mer flexibilitet och lägre kostnader vid uppsägningar, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Lärarnas Riksförbund ser förslagen som en försvagning av arbetsrätten och en historisk maktförskjutning till arbetsgivarens fördel. Redan när utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” presenterades i juni 2020 varnade Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén för att förslagen riskerar att rubba den svenska modellen. Den inställningen har hon kvar.

– Regeringens förslag var ganska väntade, det ligger i linje med den överenskommelse man gjort med PTK och några LO-förbund. Det innebär naturligtvis att vår kritik av försämringarna i las kvarstår, säger hon.

När tjänstemannafacken i oktober genom PTK antog de privata arbetsgivarnas bud i las-förhandlingarna sade båda lärarfacken nej.

– Ja, vi gillar ju inte att man gör en överenskommelse som helt grundar sig på vad man vill åstadkomma i privat sektor, men som ska gälla även i offentlig. Men vi är tydligen i en klar minoritet. Det regeringen beslutar får ju vi rätta oss efter.

– Nu handlar det om att kraftsamla inom offentlig sektor för att kompensera så långt det går. Så att det inte blir riktigt så illa som det skulle kunna bli, säger Åsa Fahlén.

Regeringens förslag är nu ute på remiss men förväntas klubbas igenom i riksdagen i höst, då det finns ett brett politiskt stöd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022.

Kommentera