skolvald
Foto: Privat, Shutterstock.com
Våld mot lärare

Våldet ökar – facken anmäler skola till Arbetsmiljöverket

Det saknas en plan för att minska skolvåldet på Nytorpsskolan. Det anser Lärarfacken som nu har anmält skolan till Arbetsmiljöverket.
– Kostnaden för att åtgärda det akuta är inte speciellt hög om du jämför med den långsiktiga kostnaden av att vara en skola som delvis havererar, säger Lennart Hellsborn, huvudskyddsombud LR Göteborg.

Skolvärlden har tidigare skrivit om hur lärare i Västsverige vädjar om hjälp sedan skolvåldet ökat. 

Nytorpsskolan i Göteborg är ett exempel. Grundskolans lärare vittnar om en ovanligt våldsam höst, och sex anställda bär nu larm på grund av oro för nya incidenter.

– Det som skolan själv har uppgett är att rektor och två till i personalen har larm som är kopplade direkt till polisen och sedan är det tre i personalen som har larm som larmar internt på skolan, säger Lennart Hellsborn, huvudskyddsombud för LR i Göteborg.

Oroligheterna uppdagades i september. Efter flera anmälningar om arbetsskador och tillbud åkte företrädare för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ut till Nytorpsskolan för att träffa lärare och få deras bild av problematiken.

– Det var en väldigt samstämmig bild om en arbetsmiljö som var helt oacceptabel. Det var mycket hot och våld mellan elever, men också mot personalen som kände en oro för sin egen säkerhet, säger Lennart Hellsborn.

Utöver situationer där lärare blivit utsatta när de försökt att avbryta ett slagsmål mellan elever har det även handlat om våld och hot där lärare blivit direkt utsatta.

– Jag känner till två fall där lärare har blivit spottade i ansiktet, det har även förekommit dödshot och någon har fått fingrarna klämda i en dörr, säger Lennart Hellsborn.

Lärarfackens besök utmynnade i skolans rektor och grundskoleförvaltningen kontaktades. Facken konstaterade då att det saknades konkreta förslag på åtgärder och lämnade in en så kallad 6:6a-anmälan till arbetsgivaren.

I det skriftliga svar huvudskyddsombuden därefter fick från skolans rektor, Else-Marie Hallqvist, återges flera åtgärder. Skolan har till exempel flyttat vissa elever och gjort om schemat så att inte för många elever äter lunch eller är ute samtidigt. Därtill har vuxennärvaron på rasterna ökat och alla lärare fått tillgång till en app som gör det möjligt att larma kollegor i hotfulla situationer, rapporterar Göteborgs-Posten.

Åtgärderna är dock inte tillräckliga enligt ombuden, som nu valt att gå vidare med en formell anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Visst man kan omfördela personal och ändra tider så att det inte blir samma tryck i matsalen men i det här akuta läget menar vi att det behövs en mer långsiktig plan, säger Lennart Hellsborn till Skolvärlden.

För att kunna stoppa den negativa utvecklingen menar han att det krävs omfattande förändringar. Framförallt när det kommer till antalet lärare och övrig personal på skolan.

– Som det har beskrivits handlar det om fyra till fem elever som är utåtagerande och har våldskapital. De behöver få hjälp och stöd i form av annan skolplacering eller assistenter. Sedan behövs det personal i elevutrymmen och korridorer där det nu är tomt efter att 15 personal försvann i och med nedskärningarna inför det här läsåret, säger Lennart Hellsborn.

Han fortsätter.

– I det här läget blir alla förlorare. Både eleverna som står för det här och de som hakar på, men också de elever som inte får den undervisningen som de har rätt till. I slutända så kommer det vara flera elever som kommer att gå ut utan behörighet till gymnasiet.

Även om antalet anmälningar kring våld och hot på skolorna i Göteborg har ökat misstänker Lennart Hellsborn att det fortfarande är väldigt många incidenter som inte har rapporterats in. 

– Vi har ett system där lärare ska gå in och anmäla tillbud, arbetsskador och otillåten påverkan men vi misstänker att mörkertalet är stort och att många inte alltid anmäler eftersom det kan vara ett stort steg att ta när du har blivit utsatt.

Vidare påpekar huvudskyddsombudet att det är ”avgörande för skolresultaten i Sverige” att få bukt på skolvåldet.

– Det här är inte en fråga bara för Nytorpsskolan och övriga skolor i Göteborg utan för hela Skolsverige. Vi har sjunkit i Pisa-mätningar och det säger sig själv att skolresultaten sjunker om du inte har arbetsro på lektionerna. Och om lärarna hela tiden känner en oro och stress över att det ska bli oroligt eller den egna säkerheten kan de naturligtvis inte fokusera på att planera och genomföra bra lektioner, säger Lennart Hellsborn.

Else-­Marie Hallqvist, rektor på Nytorpsskolans, anser dock att lärarfacken kunde ha väntat med sin anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Jag tycker det var väldigt tråkigt och är besviken över att facken går vidare med att anmäla så pass snabbt. De vet att vi har tagit fram åtgärder som vi sjösätter på skolan på måndag och jag tycker att de borde ha låtit oss få se vad de ger för resultat innan de går vidare och anmäler, säger hon.

Kommentera