LR:s Lennart Hellsborn och skolkorridor med skåp och bänkar.

Lärare tvingas bära larm – nu kräver Arbetsmiljöverket en rad åtgärder mot våldet på skolan. Lennart Hellsborn är huvudskyddsombud för LR i Göteborg.

Hot och våld

Efter ökade våldet: Så ska skolan få stopp på oroligheterna

Hot och våld tvingar lärare att bära överfallslarm. Nu kräver Arbetsmiljöverket omfattande åtgärder för att få bukt med problemen på Nytorpsskolan.
– Jag hoppas att det här leder fram till att något konkret där det inte enbart är upp till lärarna att genomföra insatserna, säger Lennart Hellsborn, huvudskyddsombud för LR i Göteborg.

I höstas konstaterade Lärarnas Riksförbund, tillsammans med Lärarförbundet, att det saknades en plan för att minska skolvåldet på Nytorpsskolan i Göteborg.

De åtgärder som arbetsgivaren presenterat var inte tillräckliga enligt lärarfacken, som därför beslutade sig för att anmäla skolan till Arbetsmiljöverket.

– Jag känner till två fall där lärare har blivit spottade i ansiktet, det har även förekommit dödshot och någon har fått fingrarna klämda i en dörr, säger Lennart Hellsborn, huvudskyddsombud för LR i Göteborg, i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Fackens anmälan utmynnade i en granskning av skolans lokaler. I inspektionsprotokollet från den 24 mars konstaterar Arbetsmiljöverket brister på flera områden, enligt Göteborgs Posten:

  • Det saknas riskbedömning av arbetsmiljön i den särskilda undervisningsgruppen.
  • Lösa lister som upptäckts 2020, som finns på undanskymda platser på skolan, som kan användas som tillhyggen, har inte åtgärdats.
  • Vikarier får inte tillräckligt med information om det förebyggande arbetet mot våld och hot. Det gör att de inte känner till de risker som finns, och hur de ska arbeta säkert, vilket kan leda till att de blir sjuka eller skadas i arbetet.
  • Vikarier har inte möjlighet att anmäla tillbud och olycksfall på ett enkelt sätt.

Bilden av den bristande arbetsmiljön delas av Lennart Hellsborn.

– Vid ett läge var det så illa att två tredjedelar av personalen var hemma. När det då tas in vikarier utifrån finns det inte en chans att de ska kunna hantera en situation som inte ens utbildade och erfarna lärare kan hantera. Det blir ett omöjligt uppdrag om de inte får veta förutsättningarna och ta del av information om vilka risker som finns.

Lennart Hellsborn.
Lennart Hellsborn. | Foto: Privat

Han fortsätter:

– Ska man överhuvudtaget ta in vikarier utifrån, så är det bra om man tar dom från en vikariepool med utbildade lärare. En ännu bättre lösning, som gäller för alla skolor, är att man har fast anställda vikarier på skolan, men detta är såklart en ekonomisk fråga.

För att kunna stoppa den negativa utvecklingen menar han att det krävs omfattande förändringar. Framförallt när det kommer till antalet lärare och övrig personal.

– Som det har beskrivits handlar det om ett fåtal elever som är utåtagerande och har våldskapital. De behöver hjälp och stöd från vuxna på skolan. Inte bara i klassrummen utan även i elevutrymmen och korridorer där det numera ofta är tomt efter att 15 personal försvunna på grund av nedskärningar.

Utöver situationer där lärare blivit utsatta när de försökt att avstyra slagsmål och konflikter mellan elever har lärare blivit direkt utsatta för våld och hot. Flera anställda bär numera larm på grund av oro för nya incidenter.

– Det behövs en insats från hela samhället. Skola, socialförvaltning och polis måste få till ett fungerande samarbete, annars är risken stor att både personal och elever söker sig till andra skolor.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om att arbetsgivare vidtagit flera åtgärder för att få bukt med oroligheterna.

I ett skriftligt svar till huvudskyddsombuden uppger rektor Else-Marie Hallqvist att skolan till exempel har flyttat vissa elever och gjort om schemat så att inte för många elever äter lunch eller är ute samtidigt. Därtill har vuxennärvaron på rasterna ökat och alla lärare fått tillgång till en app som gör det möjligt att larma kollegor i hotfulla situationer,

Åtgärderna har dock inte varit tillräckliga enligt lärarfacken som alltså valde att gå vidare med en formell anmälan till Arbetsmiljöverket.

Att myndigheten också uppmärksammade brister i arbetsmiljö kan enligt Lennart Hellsborn öka chanserna till att situationen faktiskt förändras.

– Det handlar inte om att personal och skolledning inte gör rätt, utan om att det behövs något mer. Jag hoppas att det här leder fram till att något konkret där det inte enbart är upp till lärarna att genomföra insatserna. Skolans personal och skolledningen har redan ”skruvat” på sin verksamhet flera varv för att komma tillrätta med problemen, men ansvariga tjänstemän och politiker måste inse att på skolor som Nytorpsskolan krävs något mer.