na_prov_ekstrom
Nationella prov

Efter regeringens beslut: ”Viktigt för arbetsmiljön”

Regeringen har beslutat att de nationella proven ska digitaliseras och resultaten ska väga tyngre vid betygssättningen.
– Det är bra att det blir ett tydligt syfte med de nationella proven, säger Åsa Fahlén.

Regeringen beslutade under torsdagen, den 14 september, att digitalisera de nationella proven i skolan. Samtidigt ökar regeringen provens tyngd för elevernas betyg.

Förhoppningen är att det ska minska fusk, underlätta vid rättningen och öka likvärdigheten i betygssystemet. Det har mer än en gång visat sig att provresultat och betyg inte stämmer överens, då vissa skolor i landet tenderat att sätta ”glädjebetyg”. Åtskilliga fall av provfusk har även avslöjats.

– Det är efterlängtat och verkligen på tiden att vi sätter igång med en digitalisering av de nationella proven. Det är viktigt för det gör att eleverna kan visa sina kunskaper på det sätt de är bäst på. Det är en modernisering av ett ganska gammaldags system. Det kan också leda till att man lättar på den administrativa bördan för lärare och annan skolpersonal, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Det är naturligt att det resultat man får på de nationella proven har betydelse när man gör en bedömning av elevernas kunskaper, eftersom de är så breda och bra, menar ministern.

– Men fortfarande är huvudregeln att när läraren sedan sätter betyg så ska resultaten på de nationella proven beaktas, men avgörande i betygssättningen är elevens hela prestation.

Lärarnas Riksförbund välkomnar beslutet.

– Vi har länge sagt att det är jätteviktigt att man påskyndar digitaliseringen och den centrala rättningen. Det är flera detaljer i det här som är viktiga. Både för lärares arbetsmiljö och arbetsbelastning, men också för rättssäkerhet och likvärdighet för eleverna, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Det handlar både om att man anonymiserar proven och i och med att man digitaliserar så blir det en extern rättning, alltså inte av den undervisande läraren. Det blir en second opinion för eleverna, och som lärare får du feedback på hur du ligger till i din bedömning och din undervisning.

Alla är inte lika positiva till beslutet. Lärarförbundet är positivt till själva digitaliseringen, men ifrågasätter starkt att provresultaten ska väga tyngre vid betygssättningen.

– Vi tycker att regeringen gör en tankevurpa när den vill knyta resultaten från de nationella proven till betygssättningen. Samtidigt som man talar om att öka förtroendet för lärares kompetens är det här en misstroendeförklaring, har förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tidigare sagt till TT.

Angående faktumet att resultaten ska väga tyngre vid betygssättningen tycker Åsa Fahlén att det är bra att det blir ett tydligt syfte med de nationella proven.

– För det har faktiskt varit oklart tidigare vad de är till för. Det handlar om att vi har en betygsinflation och elevorganisationerna pratar om att man vill ha en större rättssäkerhet när det gäller betygssättning, och att det inte ska skilja sig mellan skolor. Då är det är bra att proven får den tydliga rollen, säger Åsa Fahlén och tillägger:

– Samtidigt är det jätteviktigt att ge Skolverket ett tydligt mandat att de nu måste beskriva och ge instruktioner ut till lärarna vad allt betyder konkret. Det måste man följa upp för att det ska fungera.

Det kommer att komma ett uppdrag till Skolverket snart, bekräftar Anna Ekström.

– Vi jobbar med uppdrag till Skolverket. Även utan ett direkt uppdrag skulle säkert Skolverket se det som sin uppgift att fylla den här regleringen, säger hon.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 29 juni 2018 och först ut är uppsatsdelarna i nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska som kommer att skrivas på dator redan från och med höstterminen 2018.

Kommentera