Friskolor

Efter Säpos larm – två friskolor tvingas stänga

Säpo imanskolan

Säpo: Elever riskerar att radikaliseras. Imanskolan i Uppsala och Framstegsskolan i Stockholm mister tillståndet att bedriva friskola.

| Foto: Säpo och Googlemaps

Säpo slår larm om att elever riskerar att radikaliseras efter att ha granskat skolmiljön.
Därför mister Imanskolan i Uppsala och Framstegsskolan i Stockholm tillståndet att bedriva friskola.

200 elever på grundskolan Imanskolan och 90 elever på Framstegsskolan kommer få byta skola till höstterminen.

I båda fallen bedöms skolledningen som olämplig att bedriva skolverksamhet. Beslutet grundar sig bland annat på yttranden från Säkerhetspolisen om såväl ledningen som miljön på skolan. Enligt Säpo finns det risk att eleverna utsätts för påverkan mot en islamistisk ideologi, skriver TT.

”Säkerhetspolisen bedömer att barn riskerar att utsättas för radikalisering genom att vistas i en miljö som förespråkar enklavisering av samhället istället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

– Fortsätter man att driva skolorna med den här ideologin så finns en risk att eleverna utsätts för påverkan och i förlängningen radikaliseras, säger Fredrika Brickman, enhetschef på Skolinspektionen till TT.

Säpo granskade skolmiljön

Säpo bedömer inte bara hotbilder och kopplingar till olika organisationer. Myndigheten har också granskat skolmiljön. Så här skriver Säpo om Imanskolan i Uppsala i sitt yttrande:

”Säkerhetspolisen har lämnat följande information avseende miljön på Imanskolan. Ledningen vill inte kännas vid att skolan har strukturella problem inte bara kopplat till själva utbildningen, men även gällande särbehandling rörande kön och etnicitet. Det finns en kultur som motverkar flickor och till viss del även icke-arabiska elever att ta plats och vara aktiva på skolan. Könsseparering förekommer frekvent i simundervisning samt i bön. I ledningsgruppen finns en tillåtande attityd till att behandla minoritetsgrupper sämre. Under de senaste åren före covid-19-pandemin genom- fördes fredagsbönen under lektionstid på fredagar. Personalen hämtade då barnen från deras lektioner och förde dem till bönelokalen. Det finns fortfarande en subtil kontroll över vilka som deltar på bön och vilka som inte gör det.

Vidare framgår det av yttrandet från Säkerhetspolisen att det är vanligt att elever uttrycker negativa åsikter mot det svenska samhället utan att det bemöts på lämpligt sätt av skolan. Svenska högtider och helger firas inte. Elever uttrycker radikaliserande åsikter och dödshot utan att adekvata åtgärder vidtas direkt, såsom anmälan till socialtjänsten. Under flera års tid har skolan erbjudit undervisning i svenska utan att undervisa i ämnet svenska som andraspråk (SVA) trots att behovet är omfattande. Detta är något som ledningen har varit fullt medveten om. Arabiskan används extensivt av elever och särskilt personal på skolan under lektioner utanför modersmålsundervisning. Det undervisas uteslutande på arabiska under lektioner i islam.

Av Säkerhetspolisens yttrande framgår även att arbetsmiljöenkäten som skickas ut inte får trovärdiga resultat då många inte svarar eller inte vågar svara som de känner eftersom de riskerar negativa repressalier. Säkerhetspolisen har dessutom fått information som anger att skolan förbereder granskning från Skolinspektionen genom att författa olika åtgärdsprogram.”

”En Kafka-liknande process”

I ett pressmeddelande skriver Framstegsskolans styrelse:

”Det som inte är sant är som bekant också svårt att bevisa och att Skolinspektionen då tar till hemliga källor är absurt och ger en Kafka-liknande process”.

Framstegsskolan kommer att överklaga det indragna tillståndet med hänvisning till att Skolinspektionens beslut saknar grund. På sin hemsida skriver styrelsen:

”Det är lätt att få intrycket att Skolinspektionen egentligen inte vill ha muslimska friskolor alls, men eftersom det saknas stöd för detta i svensk lag så stöder man sig istället på argument som är så vaga att de inte går att meningsfullt försvara sig emot.”

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom skriver till TT i en kommentar:

– Tack vare de skärpta reglerna som regeringen sett till att införa så kan vi stoppa olämpliga aktörer att driva skola. Men mer behöver göras. Ytterligare skärpningar ligger på riksdagens bord klara att röstas igenom.

Kommentera