Fackligt

Efter stormötet om nytt lärarfack: ”Medlemmarna är engagerade”

asa_fahlen_ny_organisation
Foto: Linda Broström
Nästa steg
  • Nu: Styrelsen tittar på de synpunkter och frågor som inkommit under och vid sidan av förbundsmötet.
  • 29 november: De tre inblandade förbundens styrelser möts och går igenom synpunkterna från respektive förbunds medlemmar, för att hitta en gemensam plan framåt.
  • Slutet av januari: Samtliga LR-medlemmar bjuds in till en rådgivande omröstning för eller emot en ny organisering.
  • 7 mars: Sista dagen att lämna in propositioner inför förbundsmötet.
  • Maj: De båda lärarfacken har parallella kongresser/förbundsmöten där delegaterna slutgiltigt röstar för eller emot att etablera en gemensam organisering från och med 1 januari 2023.
  • Sveriges Skolledarförbund avser att ingå i den nya gemensamma organiseringen från och med den 1 januari 2023. Det formella beslutet kommer att slutligen fattas av kongressen våren 2024.

145 LR-representanter från hela landet diskuterade planerna på en ny facklig organisation för lärare i timtal under tisdagen.
– Våra ombud är nyfikna, intresserade och skeptiska. Det skapar jättebra diskussioner, säger förbundsordförande Åsa Fahlén.

Syftet med mötet var att samla in synpunkter och frågor från delegaterna på det inriktningsdokument för ny organisering som Lärarnas Riksförbunds styrelse kontinuerligt arbetar fram tillsammans med Lärarförbundets och Skolledarförbundets styrelser. Den färdiga versionen av dokumentet kommer att ligga till grund för den slutliga omröstningen vid förbundsmötet i maj, då det avgörs om LR läggs ner till förmån för att vara med och bilda ett nytt lärarfackförbund.

– Vi hade en kort dragning före lunch och sedan var det diskussioner hela eftermiddagen. Mycket av det bestod av frågor, vilket var bra. Det visar vad medlemmarna tycker är viktigt, säger Åsa Fahlén.

Blev det heta diskussioner?

– Nej, men däremot tycker man inte alltid lika, man har olika perspektiv. Vi har en representativ delegation med folk från små kommuner, stora kommuner, små enskilda aktörer, stora koncerner och så vidare. Det förslag som vi jobbar fram ska ju fungera för alla våra medlemmar, oavsett var du befinner dig i landet och vem som är din arbetsgivare. Så diskussionerna igår var precis det vi ville åt.

Nästa steg för styrelsen är att sammanställa alla inspel som kom i samband med mötet, för att utifrån dem vidareutveckla inriktningsdokumentet.

Lärarförbundets extrainsatta kongress röstade samtidigt ja till att gå vidare mot en ny organisering, och även Sveriges Skolledare hade motsvarande möte. Den 29 november möts de tre förbundens styrelser för att diskutera planera framåt.

– Vi sätter oss tillsammans med de övriga förbunden och tittar på varandras inspel och tittar på hur vi går vidare tillsammans. Vi ska försöka få till ett mer färdigt dokument för ny organisering.

Hittills har LR:s styrelse valt att inte skicka ut dokumentet till alla medlemmar, eftersom det inte är en slutgiltig version och kan leda till missförstånd. I slutet av januari hålls dock en rådgivande omröstning där samtliga medlemmar i förbundet ombeds rösta för eller emot den nya organiseringen. Alltså måste ett slutgiltigt dokument finnas på plats och skickas ut till medlemmarna i god tid innan dess, något som Åsa Fahlén medger stressar henne något.

– Jag kan känna mig lite stressad för att det är ont om tid och det är komplicerade frågor. Vi skulle egentligen behöva ha ett färdigt förslag nu. Men vi behöver ha den här processen inom förbundet först så att ombuden får komma med sina inspel. Annars blir förslaget inte bra i slutändan, säger hon, och tillägger:

– Ganska snart ska vi försöka få ut ett diskussionsmaterial till ombud och medlemmar. I god tid innan omröstningen kommer medlemmarna att få ett fysiskt material, utöver allt det som skickas ut digitalt. De kommer att vara väl insatta och välinformerade till omröstningen.

”Det handlar om att lägga ner Lärarnas Riksförbund”

Åsa Fahlén menar att det i grunden är relativt enkla men viktiga saker man har att ta ställning till.

– Det handlar om att lägga ner Lärarnas Riksförbund, lägga ner Lärarförbundet och lägga ner Sveriges Skolledarförbund, och ersätta dem med en organisering som består av två nya förbund, Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare, där Sveriges Lärare måste vara av federativ karaktär. Det behöver man förstå. Och i de nya förbunden ska vi bygga demokrati underifrån, där medlemmar väljer sina egna arbetsplatsombud och representeras av någon i en roll som liknar den man själv har. Det är viktigt, säger hon.

Nästa hållpunkt efter medlemsomröstningen i slutet av januari är den 7 mars. Då behöver propositionerna gå ut inför förbundsmötet i maj, där det slutgiltiga beslutet fattas.

– Innan dess ska vi ha ett färdigt förslag, och vi ska fatta beslut om hur vi ska ta emot medlemsomröstningen. Den är rådgivande och inte beslutande, men om en klar majoritet säger nej i omröstningen anser jag att den gemensamma processen behöver läggas ned, säger Åsa Fahlén.