glada_elever_high_five
Foto: Shutterstock
Kunskapsmätning

Efter topplatsen: ”Svenska lärare ska vara stolta”

Svenska högstadieelever toppresterar när det gäller samhällskunskaps- och demokratifrågor. Det visar en internationell undersökning som presenteras idag.
– Svenska elever och lärare har anledning att vara stolta, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Om ICCS

ICCS, står för International Civic and Citizenship Education Study. Det är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper, värderingar och engagemang i samhällsfrågor. Totalt deltar 21 länder i studien.

ICCS har genomförts en gång tidigare, år 2009, vilket ger möjlighet att studera förändringar över tid.

Studien organiseras av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), och i Sverige är det Skolverket som ansvarar för studien.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet. 

Källa. Skolverket

PISA och TIMMS är välkända begrepp i den svenska skoldebatten. Nu är det dags att lära sig ytterligare en förkortning, ICCS som står för International Civic and Citizenship Education Study och som mäter elevers kunskaper, värderingar och engagemang i samhällsfrågor och demokratifrågor bland elever i årskurs 8.

Första och senaste gången som ICCS genomfördes, 2009, gick det bra för de svenska eleverna. Och de nya resultaten som redovisades idag visar att de svenska eleverna denna gång presterar ännu bättre. Sverige är ett av de länder som förbättrat resultaten mest.

– Det är ett glädjande styrkebesked. Svenska elever och lärare har anledning att vara stolta. Att unga har bra kunskaper i samhällsfrågor är mycket viktigt. Det är i skolan vi lägger grunden för ett demokratiskt samhälle byggt på respekt för mänskliga rättigheter, sa Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson när han presenterade resultatet.

21 länder har deltagit i studien. Den genomsnittliga poängen för de svenska eleverna är 579 poäng vilket är 62 poäng mer än genomsnittet och innebär att Sverige hamnar i topp. 17 länder presterar sämre än Sverige medan Danmark, Taiwan och Finland hamnar på samma nivå.  

Resultatet visar också att svenska 14-åringar har ett stort intresse av att rösta i framtida val. Över 90 procent svarar att de definitivt eller troligen kommer rösta i framtida riksdagsval. De svenska eleverna visar också ett starkt stöd för att olika grupper i samhället ska ha lika rättigheter och skyldigheter. De hör till dem som är mest positiva till kvinnors och mäns lika möjligheter samt till att invandrare ska ha samma rättigheter som andra.

– Det är mycket glädjande att de svenska elevernas resultat har förbättrats starkt jämfört med förra undersökningen. Inte minst är det bra att det finns ett starkt stöd för jämställdhet och att olika grupper ska ha lika rättigheter och möjligheter i framtiden, det inger hop, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Alla grupper i undersökningen presterar dock inte lika bra, kön och socioekonomisk bakgrund har betydelse. Flickor presterar bättre än pojkar och elever med mer socioekonomiska resurser presterar bättre än elever med mindre resurser.

Åsa Fahlén reagerar på att elevgruppers socioekonomiska bakgrund spelar roll.

– Resultatet visar återigen att även om utfallet är bra så finns det skillnader som är helt oacceptabla. Här krävs ett helhetsgrepp för att minska skolsegregationen. Jag utgår nu från att Skolkommissionens förslag genomförs, eftersom det skulle vara ett viktigt steg mot att komma åt de problem med bristande likvärdighet och skolsegregation som Sverige har, avslutar Åsa Fahlén.

Kommentera