Annons
Henrik Birkebo arbetar som svensk- och engelsklärare på Magnus Åbergsgymnasiet. Foto: Privat/Shutterstock.

”Eget ansvarstagande – ett karaktärsdrag som leder till framgång”

Publicerad 1 december 2020

Debatt ”I en svensk skolkontext vore det fruktsamt att åter igen lyfta fram eget ansvarstagande som en nyckelegenskap, ett karaktärsdrag som går att utveckla och som leder till framgång”, skriver läraren Henrik Birkebo.

De hade fått i uppgift att presentera något föredöme i engelskan. Publiken skulle bestå av några få kompisar plus mig, och ramtiden var cirka tre minuter per tal. Det ingick i uppgiften att de skulle stödja sin framställning med hjälp av en Google presentation och de skulle även motivera sitt val av ”role model”. 

Som väntat valde några att tala om kändisar, lik Emma Thompson eller George Harrison. Andra talade om sin Augustnominerade farfar, sin mamma som suttit i Riksdagen eller sin mormor som alltid finns där när man känner ett behov av att landa i tillvaron och kanske bara baka bröd tillsammans. Sedan kom tonartsbytet: Amin (fingerat namn). 

Amin har bott i Sverige endast två år och hade satt sig före att presentera sin stora inspiration i livet, en arabisktalande poet från 900-talet vid namn Abu Al Tayyib Al Mutanabbi. ”Hans poesi har nog till och med räddat mig”, förklarade Amin, och när han skulle förklara kraften i dessa gamla texter berättade han om när han misslyckats på något prov i svenska. Han hade då frågat sig själv efteråt varför han inte klarade det? Det blev en rad hos Mutanabbi som kom att kasta ett förklarande ljus över det hela. Han reciterade den först på arabiska, sedan på engelska: ”You can only go as far as you push”.

Han hade drabbats av poesin. Svaret på varför han misslyckats på provet i svenska, fann han, var att han inte ansträngt sig tillräckligt. Inspirerad av Mutanabbi skulle han nu göra ett nytt försök. En ny ansats, en ny insats. Hans lättade och avklarade leende avslöjade hur det hade gått sedan. Det hade gått riktigt bra. 

Vi gillar quick-fix och hoppas på nya undergörande metoder.

Det finns så många teorier om vad som leder till framgång i skolan. Någonting som ligger i tiden, och som gjort det länge, är att läraren behöver väcka elevernas lust till lärande och knyta an till deras inre motivation. Gör läraren det, heter det, kommer eleven att uppleva skolarbetet som meningsfullt och relevant, vilket i sin tur föder engagemang. Givet att så många som 50 procent av alla gymnasieelever enligt forskningen upplever en brist på motivation i skolan kan man ju undra varför inte bara alla lärare och alla skolor i så fall jobbar enligt receptet om inre motivation? Det kanske vore läge att ordinera ett inre motivationslyft åt alla lärare i svenska skolan?

Ja, eller också vore det på sin plats att påpeka ett par allvarliga tankefel som smugit sig in i resonemanget. 

Ett sådant tankefel är att så kallad inre motivation skulle stå i bjärt kontrast till så kallad yttre motivation. Inre motivation låter också gärna lite ”finare”. Sanningen är emellertid mer komplex än så. Exempelvis visade Richard Thaler – som 2017 renderades det som i folkmun kommit att kallas Nobelpriset i ekonomi – på hur ”nudging” slår an en ton i vårt psyke när vi med enkla medel låter oss bevekas att ta steg i en viss riktning: lajks på sociala medier, stegräknare på mobilen eller de gröna fotspåren som målats på trottoaren i Köpenhamn ledandes fram till papperskorgen. Vi motiveras i hög grad av yttre ”knuffar” eller tryck av olika slag.

En annan vanföreställning är att det skulle vara läraren som med nödvändighet behöver förändra sin undervisning för att undret kan ske. Så kan det förvisso vara. Men det är inte självklart. Vi gillar quick-fix och hoppas på nya undergörande metoder. Men nej, läraren är ingen druid som lik Miraculix i Asterixalbumen doserar gudadrycken åt andra (förutom Obelix som föll i grytan som barn) så att de enkelt kan bli en 2.0-version av sig själva och därmed spöa romarna utan problem. 

I en svensk skolkontext vore det fruktsamt att åter igen lyfta fram eget ansvarstagande som en nyckelegenskap, ett karaktärsdrag som går att utveckla och som leder till framgång. Elever som är i behov av extra hjälp ska självklart få det. Men ingen lär sig multiplikationstabellen utan att anstränga sig, och ingen tar sig igenom en roman utan att också välja bort någonting annat. Och nej, ett underkänt prov är inte världens undergång. Inte heller är det per automatik ett underkännande av lärarens pedagogik. Däremot kan det vara bästa läxan av alla. You only go as far as you push: Ett riktigt life hack, faktiskt. 

Henrik Birkebo, svensk- och engelsklärare på Magnus Åbergsgymnasiet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons