anna_ekstrom_bla

Anna Ekström menar att Talis-undersökningen i hög grad påverkar utbildningspolitiken. Foto: Magnus Glans.

Talis

Ekström om Talis: Vi måste fortsätta stärka läraryrket

Utbildningsminister Anna Ekström är nöjd med resultaten i Talis-undersökningen, men ser trenden där lärare och rektorer byter arbetsplats som oroande.
– Det där är något som vi kommer följa väldigt noga. Vi vet både av svensk och internationell forskning att lärare som stannar länge på skolan ofta hänger ihop med goda resultat för skolan.

Som Skolvärlden tidigare berättat presenterades under onsdagen Talis-undersökningen, där mer än 12 000 svenska lärare svarat på frågor om sin arbetsmiljö.

Utbildningsminister Anna Ekström som höll i en pressträff i samband med presentationen var överlagd nöjd med resultaten och poängterade att det var den femte internationella undersökningen i rad med resultatförbättringar för svensk skola. Extra glädjande var i hennes tycke beskedet om att andelen lärare som ångrar sitt yrkesval minskat sedan 2013.

– Den uppgift som satte sig i mitt hjärta förra gången var att det var en sådan stor andel lärare som ångrade sitt yrkesval – idag har den siffran sjunkit ordentligt. Fortfarande så kommer jag inte vara nöjd förrän det är noll lärare som ångrar sitt yrkesval, men jag är jätteglad över den förbättring som har skett, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

Undersökningen visar att lärare jobbar flest timmar i Norden. Samtidigt ägnar de mindre tid åt undervisning än både danska, finska och isländska lärare. Vad tänker du om det?

– Det visar att vi måste lägga ännu mer arbete på att minska lärarnas administration under arbetstid. Jag noterar att jämfört med förra Talis-undersökningen så har tiden också minskat, men det finns utrymme för ännu större minskningar.

Detta görs enligt Anna Ekström bland annat genom satsningen på lärarassistenter.

– Lärarassistenter och andra yrkesgrupper som till exempel socionomer ska kunna avlasta lärarna administrativt i uppgifter som inte har med undervisning att göra. Där har Skolverket precis fått ett uppdrag att ta fram vilka arbetsuppgifter som man måste vara lärare för att göra. Det blir ett viktigt stöd för huvudmännen och rektorer när man ska se till att andra yrkesgrupper kan avlasta lärarna, säger Anna Ekström.

Enligt utbildningsministern har den förra Talis-undersökningen haft stor inverkan på skolpolitiken. Exempelvis efterfrågade lärarna i den förra undersökningen kompetensutveckling i betygssättning och IKT, vilket regeringen därför har satsat på enligt Anna Ekström.

– Lärarna sa också att det behövdes mer insatser i kompetensutveckling för tidigt stöd och elever med särskilda behov. Därför har regeringen satsat mycket på läsa-skriva-räkna-garantin, men också på olika stödinsatser för elever med särskilda behov.

Fortfarande är det i Talis 2018 just IKT och särskilt stöd som lärare uttrycker att de behöver mest kompetensutveckling i…

– Ja, och det är något som vi tar på mycket stort allvar. Vi har fått förbättringar på samtliga områden, men för mig är det viktigt att hålla huvudet kallt och inse att det finns mycket kvar att göra för att läraryrket ska vara attraktivt. Ska vi klara den stora lärarbrist som finns måste vi verkligen komma ihåg att fortsätta att arbeta med att stärka läraryrket.  

Både lärare och rektorer byter arbetsplats oftare. Hur ska man säkerställa kontinuiteten för elever framåt?

– Det där är något som vi kommer följa väldigt noga. Vi vet både av svensk och internationell forskning att lärare som stannar länge på skolan ofta hänger ihop med goda resultat för skolan. Men samtidigt vet jag att det delvis är en effekt av att lärarna och rektorerna är attraktiva på arbetsmarknaden. Det är idag många som vill anställa lärare och rektorer och det är något som jag vill använda för att ytterligare stärka attraktiviteten i läraryrket.  

Vad ser du som den mest centrala förändringen sedan Talis 2013?

– När jag var ute på skolor då så var det lönen som lärarna lyfte som den största problemfrågan. Nu är det istället arbetsmiljön man lyfter, säger Anna Ekström.

Kommentera