danmark

Rektorn Yago Bundgard segregerar för att åtgärda segregation.

Segregation

Elever delas upp efter etnicitet

Ett danskt gymnasium sätter ihop klasser utifrån elevernas etnicitet för att stoppa flykten av danska elever från skolan.
– Man löser inte problemet genom att dela upp elever på det här sättet, säger Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund.

Langkær Gymnasium utanför Aarhus tar ett udda grepp för att ändra sammansättningen av elever i skolans sju nystartade gymnasieklasser.

I fyra klasser placeras endast elever med annan etnisk bakgrund än dansk och i de tre övriga blandas tvåspråkiga och etniskt danska elever med klar dominans av de senare.

– Skolsegregation är ett symtom på segregeringen i samhället i stort, och den löser man inte genom att dela upp elever på det här sättet, säger Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Bakgrunden till uppdelningen är att skolan vill behålla och attrahera ett större antal etniskt danska elever. Antalet tvåspråkiga elever utgör idag 74 procent på skolan mot 29 procent 2007.

Till Danmarks Radio säger rektorn Yago Bundgaard att elevindelningen görs för att underlätta integrationen. Uppdelningen ska bland annat göra det lättare att genomföra gemensamma aktiviteter.

| MISSING http://skolvarlden.se/sites/default/files/styles/large/public/svante_tideman.jpg?itok=UBJkpTiM |– Jag kan tänka mig att det är föräldrapåtryckningar som gör att rektorer agerar på det här viset. Man vågar inte stå emot av rädsla för att tappa alla elever, säger Svante Tideman.

Urvalsprocessen har gjorts efter namn, men enligt Yago Bundgaard med en flytande gräns. Initiativet har väckt reaktioner. En del aktörer menar att satsningen ska stämplas som rasistisk. Andra bedömare tycker att det är ett sätt för den danska gymnasieskolan att uppfylla kravet på att spegla mångfalden i samhället, och att det då inte kan accepteras klasser där 80 procent av elever har invandrarbakgrund.

Den danska undervisningsministern Ellen Trane Nørby(Venstre) säger i ett uttalande att det inte är tillåtet att dela upp elever utifrån hårfärg, hudfärg eller etnictet, men menar samtidigt att en rektor kan tillåtas att sätta samman klasserna utifrån pedagogisk hänsyn. Ministern kräver att skolans rektor lämnar en redogörelse för sitt initiativ.

Frågan riskerar att bli politisk inflammerad eftersom  undevisningsminsiterns partikamrat, integrations- och udlændningsminister Inger Støjberg(V) backar upp rektorns initiativ. I ett inlägg på sin Facebooksida klargör Støjberg att ”hon har full förståelse för den gymnasierektor som sätter ihop klasserna så att etniskt danska elever inte kommer i antalsmässig minoritet. Det är viktigt att slå vakt om att eleverna ges möjlighet till ett helt vanligt och vardagligt dansk ungdomsliv med allt vad det innebär”.

Segregationen är ett stort problem, även i Sverige.

– De utsatta områdena riskerar att förlora kompetenta lärare, eftersom de söker sig dit arbetet är lättare. Det blir en nedåtgående spiral där eleverna blir förlorarna. Därför stöder Lärarnas Riksförbund idén om karriärtjänster för lärare i utsatta områden, för att kompensera segregationen, säger Svante Tideman.

Kommentera