erik_blom_klassrum_kaos

Erik Blom fd. ledamot av Skolkommissionen

Ordning & reda

”Elever måste ta ansvar för studieron”

Skriv in i läroplanerna att elever ska visa respekt för sina lärare. Det förslår Skolkommissionen.
– Elever har ett ansvar att uppträda respektfullt mot lärare och för att anstränga sig för att skapa en god skolmiljö, säger Skolkommissionens yngsta ledamot Erik Blom.

Skolkommissionens förslag

”Kommissionen föreslår att rektors ansvar gällande trygghet och studiero förtydligas i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och läroplanen för gymnasieskolan. Läroplanerna ska också kompletteras så att de markerar att elever ska visa respekt och hänsyn för lärare och andra elever, samt betonar vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god skolmiljö.”

Erik Blom
Gör: Gymnasieelev som till hösten börjar årskurs 3 på Östra Real i Stockholm.
Jobbar under sommaren som utredningssekreterare hos Lärarnas Riksförbund.
Aktuell: Skolkommissionens yngsta ledamot.

När Skolkommissionen presenterade sina förslag kom skollottning i fokus. Betydligt mindre uppmärksamhet har riktats mot förslagen för att öka studieron i skolan.  

För att komma till rätta med ordningsproblemen vill kommissionen att läroplanerna kompletteras ”så att de markerar att elever ska visa respekt och hänsyn för lärare och andra elever, samt betonar vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god skolmiljö.”

Erik Blom ska efter sommaren göra sitt sista gymnasieår och är den av Skolkommissions ledamöter som har färskast erfarenhet av hur det är att vara elev.

– Jag har upplevt det många elever vittnar om att det inte är studiero i klassrummen. Det ser förstås inte ut så överallt och jag har varit med om både bra och dåliga exempel. Men det är ett omfattande problem, säger Erik Blom och tillägger.

– Min erfarenhet är att det handlar ganska mycket om lärarens ledarskap i klassrummet, inte så att det behöver vara en auktoritär lärare utan snarare om att läraren sätter höga förväntningar: på min lektion är det de här ordningsreglerna som gäller. Jag tror att det handlar mycket om att vara tydlig och sätt ribban högt från början.

Ur ditt perspektiv – vilka är de viktigaste åtgärderna för att skapa studiero?

– Jag tror att det är viktigt att börja med förväntningarna och tala om för eleverna vad som gäller. Som lärare tycker jag att man ska vara tydlig med vilja disciplinära åtgärder man har rätt att vidta om eleverna inte följer gemensamma regler. Ett problem tror jag är att man kanske inte har gemensamma ordningsregler på skolan eller att alla inte följer dem.

Erik Blom säger att mycket också handlar om lärarens ledarskap i klassrummet. Och här har lärarutbildningen en viktig roll att spela.

– Lärare måste veta ur man skapar studiero och känna sig trygga med hur man ska agera i olika situationer. Här tror jag att lärarutbildningen har brustit.

I en debattartikel lyfter Erik Blom frågan att även eleverna själva har ett ansvar för att skapa studiero på lektionerna.

– Jag tror att elever tycker att bristen på studiero är ett stort problem och jag tror att många är beredda att själva bida till studieron. Där har alla elever ett ansvar att uppträda respektfullt mot lärare, följa uppsatta regler och att faktiskt anstränga sig för att skapa en god skolmiljö. Det är ett delat ansvar.

Om Skolkommissionens förslag, säger Erik Blom.,

– Om man vill förbättra kvaliteten och höja resultaten då tror jag att det är viktigt att alla jobbar mot samma mål. Lärarnas måste göra sitt och eleverna måste göra sitt för att få ett bra klassrumsklimat. Om man skriver in det i läroplanen, att man förväntar sig att eleverna ska ta ansvar för sina studier och att de ska uppträda på ett schysst sätt, sätter man den ribban från börjar, och eleverna vet vad som gäller.

Men det är också viktigt med stödet från huvudmän och rektorer, säger han.

– Det är viktigt att de backar upp sina lärare som ingriper. Det är ingen motsättning mot eleverna rättssäkerhet utan det är viktigt att veta att en lärare som ingriper faktiskt följer lagen och då har man inget att oroa sig. Att huvudmännen backar upp här är oerhört viktigt. 

Kommentera