jakob_amner_svea
Åtgärdsgarantin

Elever i krismöte med politikerna om tidigt stöd

Regeringens så kallade Läsa-skriva-räkna-garanti ser ut att inte bli verklighet. Därför bjöd Sveriges Elevråd (Svea) in utbildningsutskottet till ett krismöte.
– Vi får många berättelser från elever om hur stödet uteblir vilket leder till stress, psykisk ohälsa och att många tappar motivationen, säger Jakob Amnér, vice förbundsordförande för Svea.

Regeringens förslag

I lagrådsremissen föreslås att det införs bestämmelser i skollagen om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Genom åtgärdsgarantin ska det säkerställas att alla elever som behöver stöd, redan från förskoleklass får individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Det här är Svea:

  • Sveriges elevråd – Svea är en samarbetsorganisation för och av elevråd i övre grundskolan och gymnasiet. Organisationen bildades av elevrådare 1994. 
  • Organisationens syfte är att samla och stärka elever i demokratiska forum, representera och föra fram elevers röst samt värna elevers rättigheter.
  • www.svea.org

En majoritet av utbildningsutskottets ledamöter har aviserat att de inte kommer att stödja regeringens förslag. Som en reaktion på det bjöd Sveriges Elevråd (SVEA) in till ett seminarium för att diskutera frågan med utbildningsminister Gustav Fridolin och ledamöter i Utbildningsutskottet.

Jakob Amnér, vice förbundsordförande för SVEA, var med vid seminariet.

– Vi ville diskutera frågan om åtgärdsgarantin lite mer lugnt och sakligt med utbildningsutskottet. Vi får många berättelser från elever om hur stödet uteblir vilket leder till stress, press och psykisk ohälsa. Många tappar motivationen. Vi är positiva till förslaget om en åtgärdsgaranti och eftersom många är kritiska till förslaget, bland annat oppositionen, så ville vi bjuda in till ett samtal om varför vi tycker att det här är viktigt, lyssna in kritiken och höra vad de vill ha istället.

Varför är det viktigt att läsa-skriva-läsa-garantin blir verklighet? 

– Vi ser att stödet sätts in försent. Det fungerar inte som det ser ut idag. Stödåtgärder måste till och där tror vi att garantin kan bidra. Stöd till elever får inte vara ett privilegium för vissa utan ska vara en rättighet för alla.

Förutom utbildningsminister Gustav Fridolin träffade Jakob Amnér Lena Hallengren (S), Christer Nylander (L), Annika Eklund (KD) och Maria Stockhaus (M).

Vad fick ni för respons?

– Jag tycker att det blev en bra dialog. Inte en massa anklagelser hit och dit om vem som gjort vad utan ett konstruktivt samtal. Vi har lyssnat in de olika förslagen. Alla delar bilden av problemen men har olika metoder för att komma tillrätta med dem. Sen är det oerhört viktigt att säga att det inte räcker att diskutera, nu måste vi börja agera.

Lyckades ni övertyga någon?

– Svårt att säga. Men det kändes bra att det blev dialog och att vi har fått igång det här inför utskottsförhandlingarna.

Just nu verkar det ju inte som att åtgärdsgarantin blir verklighet – vad tänker du om det?

– Någonting måste hända. Det behöver kanske inte just vara åtgärdsgarantin. Men vi vill se att något händer så att elever får det stöd de har rätt till.

Kommentera