Annons
Eleverna i klass 6 MA på Mölleskolan i Sibbhult är i behov av studie- och yrkesvägledare. Foto: Peter Carlsson

Vägvalet riskerar bli lotteri

Publicerad 18 februari 2016

Relaterat

Från 79 upp till flera tusen. Hur många elever det går på varje studie- och yrkesvägledare skiljer sig dramatiskt åt mellan olika kommuner.

– Det blir ett lotteri. I kommuner som inte alls satsar på vägledning riskerar enskilda att drabbas hårt. Framför allt de redan mest utsatta, säger Lena Hartvigsson, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Forum för studie- och yrkesvägledning.

Lärarnas Riksförbund har granskat Skolverkets officiella statistik för läsåret 2014–2015 gällande tillgången till studie- och yrkesvägledare för landets elever i årskurserna 7–9 samt i gymnasiet.

Siffrorna visar att skillnaderna mellan landets kommuner är enorma – från 79 elever per studie- och yrkesvägledare på högstadiet i Bjurholm till över tusen elever per SYV i bland annat Hylte och Vellinge. Enligt statistiken har exempelvis Hylte 1144 elever i årskurs 1-9 vilket skulle innebära 1525 elever per heltidstjänstgörande studie-yrkesvägledare i kommunen. Även i gymnasiet är differensen mellan kommunerna påfallande stor.

Lena Hartvigsson– Så länge det inte finns någon statlig reglering tror jag tyvärr att skillnaderna kommer finnas kvar, säger Lena Hartvigsson, som är studie- och yrkesvägledare i Jönköping och ordförande för Lärarnas Riksförbunds Forum för studie- och yrkesvägledning.

Det finns i dag inga riktlinjer för hur många elever det bör vara per studie- och yrkesvägledare. Lena Hartvigsson säger att det finns en risk för att ”ett golv även blir tak”, men vill ändå att ett nyckeltal motsvarande det för skolsköterskor införs på SYV-sidan. Annars kommer inte alla elever att få den studie- och yrkesvägledning de har rätt till under sin skoltid, menar hon.

– Med tanke på att det är så stora skillnader tror jag att vi måste sätta en rimlig lägstanivå. Det skulle innebära en garanti för en tillräcklig studie- och yrkesvägledning.

För några år sedan kunde Lärarnas Riksförbund i en studie visa att elever som gått på en grundskola med låg studie- och yrkesvägledartäthet löpte 20 procent större risk att göra avbrott i gymnasiestudierna. Det gick också att se att en bra studie- och yrkesvägledning minskade avhoppen från gymnasiet kraftigt.

Avhopp och felval är förenade med stora samhällskostnader. Av en gymnasiekull på 100 000 elever är det ungefär en fjärdedel som antingen slutar i förväg eller lämnar skolan med ofullständiga betyg. Av dessa riskerar varannan – nästan 13 000 – att hamna i utanförskap. Enligt nationalekonomen Ingvar Nilssons beräkningar kostar detta samhället 260 miljarder kronor per årskull i form av bland annat arbetslöshet, psykisk ohälsa och sent inträde i arbetslivet.

– I samband med att den nya läroplanen för gymnasiet infördes trodde man från förvaltning och politiskt håll att det skulle bli färre avhopp. Men så har det inte alls blivit, säger Lena Hartvigsson och konstaterar att dålig SYV-täthet i grundskolan ger följdeffekter upp i gymnasiet.

– En del av detta handlar om okunskap. Det finns skolledare, förvaltningsledning och politiker som inte vet vad studie- och yrkesvägledning handlar om. Vi möter hela tiden detta att eleverna ska informeras – man tror att information är allena saliggörande. Men kan man inte förstå hur man ska handskas med den är den inte mycket värd.

Varför är det så viktigt att prioritera vägledningen?

– För att ungdomar ska kunna komma fram till välgrundade val vad gäller gymnasiet och val av yrke och utbildning längre fram. Hamnar man fel yttrar det sig ofta i att man hoppar av, byter utbildning eller går igenom med dåliga resultat. Det resulterar i förlängd utbildningstid för många, men hade kunnat undvikas med en bättre studie- och yrkesvägledning. Förutom att allt detta är ett samhällsekonomiskt vansinne kan avhopp få förödande konsekvenser för den enskilde.

En gymnasieexamen har i dag en närmast avgörande betydelse för de framtida jobbchanserna. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i studien ”Utbildning – nyckeln till arbete” följt män och kvinnor födda 1981 fram tills de nått 29 års ålder. De i årskullen som inte hade en gymnasieexamen löpte 43 procent högre risk för arbetslöshet vid 20 års ålder, jämfört med de som klarat gymnasiet inom fyra år.

Vid 25 års ålder var risken för arbetslöshet 60 procent högre och vid 29 års ålder hela 86 procent högre.

År 2010 var det var tionde av deltagarna i studien som varken studerade eller arbetade – en betydande majoritet av dem saknade gymnasie­examen.

– Det här med att om man bara fått fäste på arbetsmarknaden så löser det sig stämmer inte. Även om du kommer in är risken stor att du halkar ur igen, säger studiens författare Tor Hatlevoll på SKL:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad.

Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd på Skolverket, pekar på att det finns internationella studier som visar att elever som fått god tillgång till studie- och yrkesvägledning gör färre studie­avbrott och programbyten.

Våra grannländer har valt att prioritera vägledningen på ett helt annat sätt. Både Finland och Norge har studie- och yrkesvägledning och arbetsmarknadskunskap på schemat.

Mikaela Zelmerlööw– Finland har kommit längst. I grundskolan har de nästan 100 timmar i årskurserna 7–9, där man väver in kunskaper om arbetslivet men också om val och väljande och självkännedom, säger Mikaela Zelmerlööw och fortsätter:

– Det är inte längre som förr, att man väljer yrke vid 15 års ålder och sedan håller kvar vid det. Man väljer många gånger och då behöver man en kompetens att hantera val.

Hon har själv räknat ut att det skulle gå att finansiera 4 600 svenska studie- och yrkesvägledartjänster för pengarna som går till att bekosta de extra år på gymnasiet som uppemot 15 procent av en årskull i dag går.

– Det betyder ju inte att en del elever inte ska gå ett eller två år extra, det är inte alltid dåligt att göra det. Men så här höga siffror är vi ganska säkra på att vi inte skulle behöva ha om man gav eleverna möjlighet att göra bättre underbyggda val, säger Mikaela Zelmer­lööw, som är projektledare för Skolverkets satsningar för att stärka studie- och yrkesvägledningen.

Myndigheten är väl medveten om att SYV-tätheten skiljer sig kraftigt åt över landet.

– Generellt kan man säga att studie- och yrkesvägledning är en lågt prioriterad verksamhet. Den är lågt dimensionerad på många håll.

Varför är det så?

– På många ställen har vi genom åren sett att kunskapen om studie- och yrkesvägledning inte alltid är så hög bland dem som ska organisera och dimensionera och fördela resurser till den. När de får syn på vad de kan ha studie- och yrkesvägledning till, då prioriterar man den på ett helt annat sätt. Det handlar inte bara om att ha fler vägledare, utan också om att huvudmännen ska ställa krav på verksamheten och vara medvetna om vad man kan förvänta sig av den.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Så blev skolan av med ytterligare en lärare, och det var kanske lika bra

Blogg

Läraren Mikael Bruér har tröttnat och tar en paus från yrket:
”I takt med att skolan förändrades så blev fokus på detta viktigare och viktigare. Det talades om föräldrar, om nöjdhet och klagomål. Aldrig om eleverna lärde sig.”

Annons
Annons

Skola registrerade närvaro med ansiktskamera

IT

På Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå har man testat att registrera elevernas närvaro med hjälp av ansiktsigenkännande kameror. 
– Det leder till en bättre närvaroregistrering, säger läraren Anna-Lena Svanborg.

Annons
Hej, lokalombud!

Pelle: Därför är jag lokalombud

Fackligt

Läraren Pelle Brändén undervisar på Rosendalsgymnasiet i Uppsala och är lokalombud för Lärarnas riksförbund. Här berättar Pelle vilken fråga han tycker är viktigast just nu – och vad det är som driver honom i det fackliga arbetet.

Ny satsning ska stärka skolans sexualundervisning

Kompetensutveckling

Sex- och samlevnadsundervisningen är en utmaning för många lärare och behovet av kompetensutveckling är stort.
För att vända trenden satsar RFSU på riktade insatser till lärare för att höja kunskapen inom området.

Annons
Annons

Sara Bruun: Vi måste våga nämna trollet vid dess namn

Blogg

”Vi får inte ducka för att lyfta upp jobbiga saker av rädsla för att till exempel bli rasiststämplade”, skriver Sara Bruun.

Annons

Vänersborg ska spara – genom minskade sjukskrivningar

Budget

I nya budgeten ska Vänersborg spara nästan 10 miljoner på läromedel, kompetensutveckling – och minskade sjukskrivningar.

Kornhall: Så ser jag på punkterna om skolan i överenskommelsen

Skolpolitik

Per Kornhall går igenom överenskommelsen – punkt för punkt om skolan – som kan ligga till grund för att en S/MP-regering.

Utredning: Förslag om statlig skola

Förstatligande

Förslag till förstatligande av skolan är del av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Liberalerna. Det bekräftar Liberalernas utbildningspolitiska talesperson Roger Haddad för Skolvärlden.

Kravet på mer undervisningstid tas bort: ”Glädjande”

Arbetsmiljö

Det kritiserade lönekriteriet om mer undervisningstid för lärare i Uppsala skrotas. 
– De signaler jag fått är att det har upplevts som stressande snarare än att det är utvecklande, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör i Uppsala kommun.

Så vände Gotland syv-krisen

Syv-brist

För två år sedan fanns det inte en enda behörig studie- och yrkesvägledare på Gotlands grundskola. Idag är situationen en annan.

Mors dag och kanelbullar – är de en del av vårt uppdrag?

Ny blogg

Vilka dagar och högtider ska vi i skolan uppmärksamma i undervisningen? Födelsedagar, mors dag och kanelbullar – är de en del av vårt uppdrag? Karin Boberg är ny bloggare på Skolvärlden.

Skolinspektionen

Staten tar över problemskola: ”En viktig markering”

Skolinspektionen

Problemen på en skola i Botkyrka har visat sig så allvarliga att Skolinspektionen går in och tar över – något som aldrig gjorts tidigare. 
– Jag tror att det här är en viktig markering, säger Peter Bergander, kommunombud för LR i Botkyrka.

Skolinspektionen: Unikt att problemen fortsatt under så lång tid

Skolövertagandet

Trots upprepande anmärkningar och vitesförelägganden har Botkyrka kommun inte åtgärdat bristerna på Storvretskolan, som nu tas över av Skolinspektionen.
­– Det handlar om elevernas rätt till en god undervisning, säger Jukka Kuusisto på myndigheten.

Botkyrka efter det unika beslutet: ”Det är tungt”

Skolinspektionen

För första gången har Skolinspektionen tagit beslutet att gå in och ta över en kritiserad skola för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Forskning: Lärarna ser brister i sin egen undervisning

Forskning

Ny forskning visar att lärare är självkritiska till sin egen undervisning i NO-ämnena. Samtidigt slår lärarna fast att de saknar stöd för att arbeta språkutvecklande med eleverna.

Nya förslag: Så vill Skolverket förändra kursplanerna

Kurs- och ämnesplaner

Skolverket har presenterat förbättringar som man vill göra av kurs- och ämnesplaner. Bland annat vill myndigheten se en ökad betoning på faktakunskaper, mindre detaljerade kunskapskrav och bättre anpassning till de olika stadierna. 

”Likabehandlingen börjar med språket”

Debatt

”Vi kan inte passivt stå vid sidan av den ’digitala skolgården’ och iaktta när en normalisering av begrepp och uttryck som går emot våra mänskliga värden börjar formas”, skriver rektorn Peter Heddelin.

Kommentera

Så ser Skolsverige på det nya året

Enkät

Ett år är till ända. Skolvärlden frågade centrala personer i skolans värld om 2018 blev som de hade hoppats. Och vad de önskar för 2019. 

Mest läst 2018

Här är de 15 mest lästa artiklarna 2018

Mest läst 2018

Lågaffektivt bemötande, lärarlöner och NPF. Här är listan på de 15 mest lästa artiklarna på Skolvärldens webbplats under 2018.

Forskning: Rollerna lärare går in i när de skriver omdömen

Bedömning

Lärare iklär sig fyra olika roller när de skriver elevomdömen, visar ny forskning. Enligt språkforskaren Annelie Johansson är det mest professionella att bemästra de alla. 

Terminsavslutning: Du vet att du är lärare när…

Lista

Höstterminen har bjudit på många minnen. Några fina, och några som du helst vill glömma så fort som möjligt. Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Nya skollagar att hålla koll på 2019

Lagar

Under 2019 träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.

Skolverket kritiseras för de läckta nationella proven

Nationella prov

Riksrevisionens granskning visar att Skolverket brister i arbetet mot spridningen av nationella proven. Men myndigheten tror att man är på rätt väg med att bryta trenden.

Nytt förslag: Slopa karensavdraget för lärare

Budget

Lärare är i högre grad utsatta för smittorisk än andra yrkesgrupper, därför borde karensavdraget slopas för skolpersonal menar Sverigedemokraterna.
– Det är inte rimligt att lärarna själva ska få stå för kostnaden, säger Patrick Reslow som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Debatt: Betygen måste bli rättssäkra

Debatt

Svensk skola är i behov av ett system där allt fler prov rättas centralt av oberoende examinatorer, skriver Olle Bring, riksordförande Moderat Skolungdom.

Kommentera

Så påverkar budgeten dig som lärare

Budget

Riksdagen har röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Så här berörs du som lärare av den.

”Villkoren måste förbättras för att locka fler till läraryrket”

Debatt

”Menar vi allvar med att lyfta yrkets status, locka de bästa studenterna till att söka lärarutbildningen så måste även villkoren för lärarna förbättras”, skriver Roger Haddad (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Kommentera

Lärarnas vanligaste frågor till SPSM om betyg och särskilt stöd

Betyg och bedömning

Hur fungerar pysparagrafen, alternativa verktyg, lathundar och strukturstöd vid betygsättning och bedömning?
SPSM:s expert svarar på vanliga frågor om bedömning.

Åtta rektorer kräver: Erfarna lärare måste få högre lön

Lärarlöner

Åtta rektorer på Ystad gymnasium kräver mer pengar till lärarlöner.
– Det är ett arbetsmiljöproblem att nyanställda får mycket högre lön än erfarna, lojala lärare, säger rektorn Lena Schmidt.

Skolan kraftsamlar för allas rätt att funka olika

Musikhjälpen

Från 3 miljoner 2008, till 74 miljoner förra året. Varje år sedan starten har Musikhjälpen slagit rekord. I år kommer flera initiativ från skolans värld. 

Malin skämtar om läraryrket – och fick arbetslusten tillbaka

Arbetsmiljö

Vad har undervisning och stand up gemensamt? En hel del om du frågar läraren och komikern Malin Appeltofft.

Faktorerna som påverkar ett barn som inte kommer till skolan

Hemmasittare

Alexander Skytte skriver om hur skolan kan arbeta för att förhindra att elever inte kommer till skolan: ”Om vi vill ha tillbaka elever med problematisk skolfrånvaro måste vi vara beredda på att ändra vårt sätt att jobba.”

Här tas tekniken på allvar

NO och teknik

På de flesta skolor för teknikämnet en undanskymd tillvaro och elevernas intresse dalar i takt med att de blir äldre. I Mörrum utanför Karlshamn har man vänt trenden – med hjälp av 3D och en förändrad lärarroll. 

Läraren Pekka, 80: ”Jag kan ju inte bara sitta still”

Intervju

Sin egen stigande ålder och lärarprofessionens sjunkande status till trots vill 80-åriga ämnes-läraren Pekka Persson inte släppa yrket helt. 
– Jag kan ju inte bara sitta still, det är roligare att undervisa, säger han.

Trots att fler tar examen: ”Problem kvarstår”

Gymnasiet

Fler elever tar gymnasieexamen inom tre år på de nationella programmen, visar Skolverket statistik. Men trots ökningen varnar LR:s Åsa Fahlén:
– Skolsystemet som helhet lyckas inte ge alla elever möjlighet att skaffa sig en god skolgång.

Så kan du hantera relationen med eleverna

Relationer

De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat. Men forskningen visar att de inte alltid är lika bra på att navigera den relationen i praktiken. 

Arbetsuppgifter

Lärarna: ”Vår tid går till annat än undervisning”

En stor del av låg- och mellanstadielärarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte har med läraruppdraget att göra. Över 80 procent av lärarna använder
delar av sin arbetsdag till att bland annat rastvakta, kopiera, fixa i klassrummet och bjuda in till olika aktiviteter, visar en ny undersökning.

Så svarar lärarna om arbetsuppgifter som stjäl tid

Undersökning

Rastvakta, vattna blommor, fixa gardiner, kopiera... Så säger lärarna om de arbetsuppgifter som ligger utanför den egna undervisningen.

Rektorn: Är Skolverkets nya allmänna råd förenliga med skollagen?

Debatt

”Separera inte lärarens ämneskompetens och hens rättighet till bedömning om allmänna råden ska vara gångbara fullt ut”, skriver rektorn Jens S West.

Kommentera

En julsaga

Debatt

”Det lackar mot jul i Fabriken på Ågatan”. Bana 4 i Kungsbacka önskar alla montörer en god jul.

Kommentera

”Så ökar vi kunskaperna i främmande språk”

Debatt

Hur vänder vi den nedåtgående trenden för kunskaper i främmande språk och bristen på behöriga språklärare? ”Prata med barnen om exportens betydelse för Sverige och vilka dörrar språkkunskaper kan öppna för dem! Och satsa mer på språklärare!”, skriver Aino Weber på Tysk- svenska handelskammaren.

Kommentera

Rosa bussen ska öka likvärdigheten i utsatta områden

Digital kompetens

En rosa buss ska få fler mellanstadieelever i utsatta områden att intressera sig för programmering.
– Vi vill bidra till en jämlik utbildning, säger Maria Olsson.

Skolresultaten pekar uppåt i ny rapport

Positiv trend

Fler är behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet ökar, men bristen på jämlikhet kvarstår. Det visar en ny rapport om grundskolan från SKL.

Sociala medier – därför måste även yngre barn få kunskaper i bild

Debatt

Vi lever med en visuell kommunikation i en omfattning som vi aldrig tidigare har upplevt. Därför måste skolan ta bildämnet på allvar och ge även yngre barn bildkunskaper”, skriver författaren Torhild Elisabet Sandberg.

Kommentera

Rapport: Högpresterande elever saknar utmaningar i skolan

Rapport

Det saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever i flera av landets skolor, visar en granskning från Skolinspektionen. 
– Sverige ligger sist i hela världen när det kommer till frågor som rör särskilt begåvade och högpresterande elever, säger pedagogen Mona Liljedahl.

Så förhindrade de hundratals gymnasieavhopp

Avhopp

Satsningen ”Plugga klart” tog sikte på 800 elever i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. Resultatet: 720 av dem är kvar i skolan. – Det handlar mycket om att skapa relationer och vara lyhörd, säger Sebastian Wass, en av lärarna som deltar i satsningen.

LR Studs ordförande tar över Saco studentråd

LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Mimmi Rönnqvist är vald till ordförande i Saco studentråd under verksamhetsperioden 19/20.

Elvira, 18: ”Det är dags att vi börjar tänka på lärarna”

Debatt

”Lärare undervisar Sveriges framtid och det är dags att vi börjar tänka på dem. Lärarutbildningen måste ställa högre krav”, skriver 18-åriga Elvira Löwenadler.

Kommentera

Miljonsatsning på tioårig grundskola i M:s budget

Budget

Inför en timme mer i undervisningstid, utöka satsningen på lovskolan och lansera en tioårig grundskola. Det är några av delarna på skolområdet som återfinns i Moderaternas budgetmotion.

Så fick Västeråsskolan stopp på stöket

Arbetsmiljö

Dagliga konflikter bland eleverna och stök i klassrummet. Lärare och rektorer som slutade på löpande band. Och ett hot om vite på nära en miljon kronor från Skolinspektionen. Det såg inte ljust ut för Vetterstorpsskolan i Västerås – men på ett halvår vände trenden.

Högsäsong för betygsfrågor – det vill lärarna veta

Betygsättning

Det drar ihop sig till betygsättning på landets skolor. På Skolverket märks det genom att fler lärare hör av sig med frågor – och i år har de en lite annan karaktär än tidigare.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Annons