Annons
Eleverna i klass 6 MA på Mölleskolan i Sibbhult är i behov av studie- och yrkesvägledare. Foto: Peter Carlsson

Vägvalet riskerar bli lotteri

Publicerad 18 februari 2016

Relaterat

Från 79 upp till flera tusen. Hur många elever det går på varje studie- och yrkesvägledare skiljer sig dramatiskt åt mellan olika kommuner.

– Det blir ett lotteri. I kommuner som inte alls satsar på vägledning riskerar enskilda att drabbas hårt. Framför allt de redan mest utsatta, säger Lena Hartvigsson, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Forum för studie- och yrkesvägledning.

Lärarnas Riksförbund har granskat Skolverkets officiella statistik för läsåret 2014–2015 gällande tillgången till studie- och yrkesvägledare för landets elever i årskurserna 7–9 samt i gymnasiet.

Siffrorna visar att skillnaderna mellan landets kommuner är enorma – från 79 elever per studie- och yrkesvägledare på högstadiet i Bjurholm till över tusen elever per SYV i bland annat Hylte och Vellinge. Enligt statistiken har exempelvis Hylte 1144 elever i årskurs 1-9 vilket skulle innebära 1525 elever per heltidstjänstgörande studie-yrkesvägledare i kommunen. Även i gymnasiet är differensen mellan kommunerna påfallande stor.

Lena Hartvigsson– Så länge det inte finns någon statlig reglering tror jag tyvärr att skillnaderna kommer finnas kvar, säger Lena Hartvigsson, som är studie- och yrkesvägledare i Jönköping och ordförande för Lärarnas Riksförbunds Forum för studie- och yrkesvägledning.

Det finns i dag inga riktlinjer för hur många elever det bör vara per studie- och yrkesvägledare. Lena Hartvigsson säger att det finns en risk för att ”ett golv även blir tak”, men vill ändå att ett nyckeltal motsvarande det för skolsköterskor införs på SYV-sidan. Annars kommer inte alla elever att få den studie- och yrkesvägledning de har rätt till under sin skoltid, menar hon.

– Med tanke på att det är så stora skillnader tror jag att vi måste sätta en rimlig lägstanivå. Det skulle innebära en garanti för en tillräcklig studie- och yrkesvägledning.

För några år sedan kunde Lärarnas Riksförbund i en studie visa att elever som gått på en grundskola med låg studie- och yrkesvägledartäthet löpte 20 procent större risk att göra avbrott i gymnasiestudierna. Det gick också att se att en bra studie- och yrkesvägledning minskade avhoppen från gymnasiet kraftigt.

Avhopp och felval är förenade med stora samhällskostnader. Av en gymnasiekull på 100 000 elever är det ungefär en fjärdedel som antingen slutar i förväg eller lämnar skolan med ofullständiga betyg. Av dessa riskerar varannan – nästan 13 000 – att hamna i utanförskap. Enligt nationalekonomen Ingvar Nilssons beräkningar kostar detta samhället 260 miljarder kronor per årskull i form av bland annat arbetslöshet, psykisk ohälsa och sent inträde i arbetslivet.

– I samband med att den nya läroplanen för gymnasiet infördes trodde man från förvaltning och politiskt håll att det skulle bli färre avhopp. Men så har det inte alls blivit, säger Lena Hartvigsson och konstaterar att dålig SYV-täthet i grundskolan ger följdeffekter upp i gymnasiet.

– En del av detta handlar om okunskap. Det finns skolledare, förvaltningsledning och politiker som inte vet vad studie- och yrkesvägledning handlar om. Vi möter hela tiden detta att eleverna ska informeras – man tror att information är allena saliggörande. Men kan man inte förstå hur man ska handskas med den är den inte mycket värd.

Varför är det så viktigt att prioritera vägledningen?

– För att ungdomar ska kunna komma fram till välgrundade val vad gäller gymnasiet och val av yrke och utbildning längre fram. Hamnar man fel yttrar det sig ofta i att man hoppar av, byter utbildning eller går igenom med dåliga resultat. Det resulterar i förlängd utbildningstid för många, men hade kunnat undvikas med en bättre studie- och yrkesvägledning. Förutom att allt detta är ett samhällsekonomiskt vansinne kan avhopp få förödande konsekvenser för den enskilde.

En gymnasieexamen har i dag en närmast avgörande betydelse för de framtida jobbchanserna. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i studien ”Utbildning – nyckeln till arbete” följt män och kvinnor födda 1981 fram tills de nått 29 års ålder. De i årskullen som inte hade en gymnasieexamen löpte 43 procent högre risk för arbetslöshet vid 20 års ålder, jämfört med de som klarat gymnasiet inom fyra år.

Vid 25 års ålder var risken för arbetslöshet 60 procent högre och vid 29 års ålder hela 86 procent högre.

År 2010 var det var tionde av deltagarna i studien som varken studerade eller arbetade – en betydande majoritet av dem saknade gymnasie­examen.

– Det här med att om man bara fått fäste på arbetsmarknaden så löser det sig stämmer inte. Även om du kommer in är risken stor att du halkar ur igen, säger studiens författare Tor Hatlevoll på SKL:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad.

Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd på Skolverket, pekar på att det finns internationella studier som visar att elever som fått god tillgång till studie- och yrkesvägledning gör färre studie­avbrott och programbyten.

Våra grannländer har valt att prioritera vägledningen på ett helt annat sätt. Både Finland och Norge har studie- och yrkesvägledning och arbetsmarknadskunskap på schemat.

Mikaela Zelmerlööw– Finland har kommit längst. I grundskolan har de nästan 100 timmar i årskurserna 7–9, där man väver in kunskaper om arbetslivet men också om val och väljande och självkännedom, säger Mikaela Zelmerlööw och fortsätter:

– Det är inte längre som förr, att man väljer yrke vid 15 års ålder och sedan håller kvar vid det. Man väljer många gånger och då behöver man en kompetens att hantera val.

Hon har själv räknat ut att det skulle gå att finansiera 4 600 svenska studie- och yrkesvägledartjänster för pengarna som går till att bekosta de extra år på gymnasiet som uppemot 15 procent av en årskull i dag går.

– Det betyder ju inte att en del elever inte ska gå ett eller två år extra, det är inte alltid dåligt att göra det. Men så här höga siffror är vi ganska säkra på att vi inte skulle behöva ha om man gav eleverna möjlighet att göra bättre underbyggda val, säger Mikaela Zelmer­lööw, som är projektledare för Skolverkets satsningar för att stärka studie- och yrkesvägledningen.

Myndigheten är väl medveten om att SYV-tätheten skiljer sig kraftigt åt över landet.

– Generellt kan man säga att studie- och yrkesvägledning är en lågt prioriterad verksamhet. Den är lågt dimensionerad på många håll.

Varför är det så?

– På många ställen har vi genom åren sett att kunskapen om studie- och yrkesvägledning inte alltid är så hög bland dem som ska organisera och dimensionera och fördela resurser till den. När de får syn på vad de kan ha studie- och yrkesvägledning till, då prioriterar man den på ett helt annat sätt. Det handlar inte bara om att ha fler vägledare, utan också om att huvudmännen ska ställa krav på verksamheten och vara medvetna om vad man kan förvänta sig av den.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

LR: ”Man monterar ner anställningstryggheten”

Fackligt 

 Utredarens förslag kan ändra arbetsrätten i grunden. ”Extremt”, ”totalt obalanserat” och ”en katastrof” är några uttalanden om regeringens las-utredning.

Annons
Annons
Debatt

”Stefan Löfven – leken med våra liv måste få ett slut”

Debatt

”Vi kräver att regering och myndigheter använder sommaren till att planera en mer hållbar strategi inför höstterminen”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Nedskärningar i skolan

Östersunds rektorer flaggar för ohållbara budgetkrav

Arbetsmiljö

Rektorerna i Östersund har gått samman och skriver i ett öppet brev att nedskärningarna som krävs för att få ihop kommunens budget inte är hållbara. 

Rektorn säger upp sig i protest mot nedskärningar

Arbetsmiljö

I höst kommer sju tjänster på Styrsöskolan i Göteborgs kommun att försvinna. Beslutet har gjort att skolans rektor Christina Ingblad sagt upp sig. 

Annons
Annons
Annons

Fler lärare kan få a-kassa i sommar

Lön och villkor

I sommar har lärare utan anställning rätt till a-kassa även om de får ferielön – men bara om anställningen avslutas rätt månad.

Coronaviruset

Lärare inte prioriterad grupp för coronatester

Coronaviruset

Lärare ingår inte i MSB:s nya prioriteringslista.

Regeringen vill covid-testa fler yrkesgrupper

Coronaviruset

Staten tar kostnaderna för testning av personer med samhällsviktiga yrken, meddelar socialminister Lena Hallengren.

LR välkomnar testning av lärare

Coronaviruset

– Det är viktigt med klarhet i den här svåra tiden, säger vice ordförande Svante Tideman.

Betyg

500 miljoner för att minimera kunskapstappet: ”Otillräckligt”

Corona

De 500 miljoner som skjuts till för att minimera risken för kunskapstapp efter coronakrisen inte är tillräckligt, anser LR:s Åsa Fahlén.

Så stöttar du elever med språkstörning

Specialpedagogik

Vad är viktigast att tänka på som lärare när man undervisar en elev med språkstörning? Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare
Annelie Westlund delar med sig av de viktigaste tipsen.

Hon tilldelas prestigefyllt lärarpris

Svenska

Annika Sjödahl tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris 2020.

Här belönas slitna lärare med extra ledig dag

Arbetsmiljö

På Volgsjö skola får lärarna en extra ledig dag som belöning.

LR-kongressen 2020

Kongressen röstade för utökat stöd till lärare på friskola

LR-kongress 2020

Ett av fredagens beslut är att inleda en ny försöksverksamhet med stöd till lärare i privat sektor.

LR:s första digitala kongress – ”Det flyter på ganska bra”

LR-kongress 2020

Medlemsavgifter, föreningsanslag och stöd till medlemmar i privat sektor är några av de delar som avhandlas under kongressdag ett av två.

Åsa Fahlén: Vi har en tydlig linje i förbundet

LR-kongress 2020

Många beslut kvarstår till hösten, men ordförande Åsa Fahlén är glad över den digitala kongressen.

Här är styrelsens förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

stor lärarenkät

Corona har skapat kunskapstapp för miljardbelopp

Kunskapskrav

En majoritet av lärarna anser att coronapandemin har en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling, visar en ny undersökning.

Facken: ”Anna Ekströms löften om sänkta krav infrias inte”

Coronakonsekvenser

Lärarfackens båda ordföranden kritiserar utbildningsministern för att inte hålla vad hon lovar lärarna.

Högre frånvaro bland lärare i grundskolan än på gymnasiet

Corona

I en rapport från Skolverket, som TT tagit del av, framgår det att bland grundskolans lärare var frånvaron 20 procent högre veckan efter påsk jämfört med föregående år. Frånvaron bland gymnasielärarna var nästintill samma i år som förra året.

Debatt

Debatt: ”Facket ska jobba för läraren – inte arbetsgivaren”

Debatt

”Jag vill vara medlem i ett fack som vågar lyfta den verklighet lärare befinner sig i, som vågar vara jobbigt”, skriver Alexander Skytte i en debattartikel.

Kommentera
Arbetsmiljö

Lärarna drunknar i dokumentation: ”Hanteringen av klagomål bör ses över”

Arbetsmiljö

Statskontoret ska utreda klagomålshanteringen i skolan.

”Vi behöver en alternativ plan när det blir krisläge”

Corona

”Vi behöver ett läge där vi kan dra ner på delar av vår verksamhet för att fokusera på undervisning i krisläge”, skriver Karin Boberg.

Här är eleverna i skolan varannan vecka: ”Klokt beslut”

Corona

För att minimera smittrisken under coronakrisen är eleverna på Stenbocksskolan i Ulricehamn på plats i skolan varannan vecka. 

Lärarfacken: Skolverkets stöduppdrag är meningslöst

Kritik

På torsdagen lade Skolverket upp stödmaterial för lärare på webben. Men lärarfacken är inte imponerade.

Skolverkets blixtuppdrag: Sänk arbetsbelastningen för lärare

Coronakrisen

Senast på torsdagen ska nya stödinsatser vara igång för en hårt prövad lärarkår.

Malmö vill testa tre terminer – ser paralleller med coronakrisen

Treterminssystem

Malmö stad vill bryta upp läsåret i tre terminer på sina skolor – och ser intressanta paralleller med coronasituationen.

Lärarna tvingas jaga in elever till distanslektionerna

Distansundervisning

Elever som inte loggar in, spelar tv-spel under lektionen eller tar med sig videochatten in på toaletten. Det är exempel från ämnesläraren Eva Hjelms och hennes kollegors vardag.

Undersökning: Varannan elev har varit frånvarande

Corona

I län som varit hårdast coronadrabbade har upp till hälften av eleverna varit hemma från skolan, visar en granskning av SVT.

Ljusdal sparar på skolan – drar in 100 tjänster

Nedskärningar

För att spara pengar planerar Ljusdals kommun att mitt under coronakrisen minska antalet anställda inom skolan och förskolan.

Debatt

”Hjälp skolpersonal att hantera radikalisering”

Debatt

”Det är viktigt att ge skolor och skolpersonal kunskap om vilka tecken en ung person som håller på att radikaliseras visar upp”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Här är magister Fridolins nya liv som lärare: ”Ringrostigt”

Intervju

Så ser Gustav Fridolins nya liv som lärare ut. ”Det var lite ringrostigt i början”, säger han när Skolvärlden hälsar på som första media.

Skolverkets tre scenarier inför höstterminen

Coronaviruset

Lärare kan tvingas välkomna nya gymnasieklasser på distans. Det är ett av Skolverkets framtidsscenarier.
– Jag får ont i magen när jag tänker på det, säger svenskläraren Filippa Mannerheim.

Debatt

”Lagförslaget om distansundervisning är redan föråldrat”

Debatt

”Låt utbildning via fjärr- och distansundervisning fortsatt få vara en möjlighet för Sveriges elever och lärare. Inte bara vid pandemier, utan även när normalläget är tillbaka”, skriver Peter Wilcke, verksamhetsansvarig på NTI-skolan.

Kommentera

Så påverkas syv av coronakrisen: ”Finns en stor oro”

SYV

Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak.

NPF-elever hårt drabbade av krisen: ”Tuffaste situationen någonsin”

NPF

Coronakrisen har slagit hårt mot elever med NPF, enligt en ny rapport. 

Ny studie: Barn kan smitta lika mycket som vuxna

Corona

Barn som smittats av coronaviruset kan vara lika smittsamma som vuxna, uppger SVT och hänvisar till en ny tysk-brittisk studie som bygger på testresultat från Berlin.

Den avlidnes lärarkollegor: Varför skyddas vi inte?

Corona

Lärare på Stocksundsskolan som mist en anställd till covid-19 är oroliga för smittspridning.
– Det är jobbigt att gå till arbetet, säger en av dem till Skolvärlden.

Lärare avled i covid-19 – personalen stöttas i sorgen

Corona

På Kågeskolan i Skellefteå har en av de lärare som testat positivt för corona avlidit. 

Hovrätten: Försenat stöd är diskriminering

Särskilt stöd

Hovrätten fastställer domen som säger att Malmö stad ska betala 20 000 kronor till en elev i diskrimineringsersättning.

”Integrera sex- och samlevnad i alla ämnen”

Debatt

”Flera kvinnojourer flaggar för att kvinnor och barn utsätts för våld och sexualbrott som följd av corona-isoleringen. Låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp”, skriver gymnasieläraren Cajsa Blekemo.

Kommentera

Här får lärarna själva välja om de vill arbeta hemifrån

Corona

Coronapanedemin har delat upp lärarkåren i två läger: de som vill jobba hemifrån och de som vill fortsätta skolundervisningen som vanligt. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Borås får lärarna själva välja.

LR: Regeringens beslut är en arbetsmiljörisk för lärare

Coronakrisen

”Flexibilitet” säger utbildningsminister Anna Ekström om att öppna för distansundervisning i grundskolan. ”Arbetsmiljörisk” menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

”Bevara mångfalden i svensk folkbildning”

Debatt

”Slopat mobilitetsstödet hotar folkhögskolors överlevnad och i förlängningen en levande landsbygd, utjämning av utbildningsklyftor, samt riskerar att en lång tradition av kunskap går förlorad”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Debatt: ”Lärarförbunden har spelats ut mot varandra”

Debatt

”Hur de två förbunden skall kunna samla alla lärargrupper under ett tak utan inbördes löne- och revirstrider och glömma det förflutna är en gåta”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera
Likvärdighet

Per Kornhall: Den här utredningen säger det självklara

Likvärdighet

Skolexperten Per Kornhall om Björn Åstrands utredning för en likvärdig skola: ”Låt oss fatta dessa beslut så vi kan börja ha lite ordning och reda i skolan.”

Förslaget: Slut med kösystem till populära skolor

Förslag

Idag lämnades utredningen om likvärdig skola till regeringen.
– Staten måste ta ett större ansvar, säger utredaren Björn Åstrand.

Debatt

”IT och heltäckande läromedel är chanslösa mot läraren”

Debatt

”Även när det kommer till distansundervisning behövs en lärare som leder arbetet. Läraren är och förblir den centrala och mest behövliga aktören i all skolans undervisning”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Norges skolor öppnar – facket kritiskt till riktlinjerna

Corona

De norska skolorna öppnar igen, men frågetecken kvarstår kring formerna.

Fler vill bli lärare i coronatider

Utbildning

Fler har sökt till lärarutbildningen i höst, visar nya siffror från UHR. 

L: Inför nationella priolistor för alla lärare

Politik

Landets hårt prövade lärare och måste avlastas under coronakrisen, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Distansundervisning

Oro bland lärare: Mer distansundervisning efter krisen

Arbetsmiljö

När coronakrisen har lagt sig kommer flera skolor att fortsätta med den digitala undervisningen. Det tror Marcus Larsson, lärare och engagerad i tankesmedjan Balans.

Kommunens plan: Fortsätta undervisa på distans efter krisen

Digitalt

I Huddinge planerar man att fortsätta med distansundervisningen även efter coronapandemin. 

Coronakrisen drabbar SFI hårt: ”Förödande”

SFI

Utmaningarna inom SFI är stora och många lärare oroas över följderna av coronaviruset.

Föräldrar som corona-trotsar skolplikten riskerar böter

Corona

I Ekerö hålls friska elever hemma av oroliga vårdnadshavare. Nu hotar kommunen med vite.
– Föräldrar försämrar chansen för sina egna barn att klara skolan, säger en lärare.

Antalet skyddsombud inom LR växer

Skyddsombud

En kartläggning visar att Lärarnas Riksförbund har fler skyddsombud i dag än för åtta år sedan. 

SPSM efter stor skolenkät: Vi måste fånga de elever som faller

Debatt

Pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar, och elever som redan innan krisen hade behov av stöd är en riskgrupp. Det skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Kommentera

Skolan tillverkar visirhållare till äldrevården i coronakrisen

Teknik

På Jämtlands gymnasium finns fem 3D-skrivare som eleverna vanligtvis använder i undervisningen. Nu används skrivarna i stället för att skapa visirhållare till äldrevården.

Läraren: ”Vår arbetsbörda under corona är övermäktig”

Arbetsvillkor

Sjukskrivna kollegor, vikariebrist och undervisning för elever såväl i klassrummet som hemma tär på lärarna i grundskolan.
– Det är som att vi ska vara någon sorts evigt fungerande maskiner, säger läraren Hanna Hermanson.

Fotbollsstjärnornas nya plan – ska bli lärare: ”Inspirerande”

Lärarutbildning

Samtidigt som de spelar fotboll på elitnivå håller Malin Winberg och Viktor Elm på att utbilda sig till lärare.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons