skola_klassrum_tomt_bankar_puff

Elevfrånvaron är en källa till lärares stress.

Skolk

Dubblad elevfrånvaro ökar stressen för lärarna

Elevers frånvaro är dubbelt så stor som Skolinspektionen hävdar, enligt en ny rapport.
– Hög elevfrånvaro leder självklart till stress för lärarna som försöker ge alla elever bästa möjliga undervisning, säger Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Frånvarande elever

Skolinspektionens rapport visar att höstterminen 2015 hade 1 700 elever ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer. Antalet har inte ökat sedan 2009.

18 500 elever hade ogiltig upprepad ströfrånvaro, en siffra som ökat markant sedan 2009.

Idéer för livets undersökning inkluderar även elever som har en hög giltig frånvaro. I deras rapport landar antalet elever med hög giltig frånvaro på mellan 50 000 och 70 000.

Den 30 december ska regeringens utredning ”Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro” redovisas.

Svante Tideman.
Svante Tideman.

Precis som Skolvärlden redan har skrivit, hävdar Skolinspektionen att antalet frånvarande elever är cirka 18 000. I en ny undersökning som gjorts av Skandias stiftelse Idéer för livet handlar det om mer än det dubbla – knappt 50 000 elever.

– Det är självklart de frånvarande eleverna som far mest illa av detta. Utan godkända betyg är det ju nästan omöjligt att få ett jobb idag, och att studera vidare går ju inte heller. Det är ju tiotusentals elever som får klart sämre livschanser än sina kamrater, påpekar Svante Tideman.

Rapporten från Idéer för livet inkluderar även de elever som har skäl för sin frånvaro. Den bygger på intervjuer med 487 skolledare på mellan- och högstadiet och 186 kommuner. Resultatet visar att 38 500 elever i mellan- och högstadiet har en frånvaro på mellan 10 och 19 procent, och 14 500 elever är frånvarande 20 procent eller mer. Svaren från kommuntjänstemännen ger ännu högre siffror, 52 500 har en frånvaro mellan 10 och 19 procent av tiden och 18 500 har en frånvaro på över 20 procent av tiden.

– Det är lätt att tro att lärarna skulle tycka att det är okej med frånvarande elever, klasserna blir ju mindre, men för lärarna blir det ju mycket extraarbete när de skall se till att elever med hög frånvaro får den undervisning de missat samtidigt som övriga elever skall ha sin ordinarie undervisning, säger Svante Tideman.

Idéer för livets genomgång visar att skolledarna följer upp frånvaron, medan det fortfarande brister på huvudmannanivå. Endast 50 procent av huvudmännen samlar in frånvarostatistik.

– Det är huvudmännens ansvar att se till att elever är i skolan, men problemet är att det inte finns en enda orsak till att en elev inte är i skolan. Det är svårt att peka på en gemensam lösning. Det är positivt att frågan diskuteras och att synliggöra och sprida goda exempel, säger Roy Melchert, utbildningschef på Sveriges kommuner och landsting.

– Jag tror att huvudmännens lite valhänta hantering av detta problem handlar om att de inte vet vad de skall ta sig till, särskilt med så kallade hemmasittare. Visst, det är skolplikt i Sverige, men hur gör man när eleverna helt enkelt inte kommer? Man kan ju inte gärna hämta med polis, säger Svante Tideman.

Kommentera