elinor

Elevhälsan kräver mer än en skollag

I Lunds kommun kan en psykolog behöva ansvara för 4000 gymnasieelever. Ett omöjligt uppdrag och skräckexempel, som beror på brist på tydliga riktlinjer, skriver Elinor Schad, ordförande för Psykologer i förskola och skola.

Att arbeta som psykolog i förskola och skola ger en unik inblick i den svenska skolan. Det finns få andra jobb där specialister får en sådan möjlighet till en bred insyn i barns vardag och skolan som organisation. Den nya skollagen kräver att det ska finnas tillgång till en psykolog i elevhälsan, något som Sveriges Psykologförbund länge kämpat för.

Den första frågan man då ställer sig är: Vad ska psykologen i elevhälsan göra? Svaret är att det bestämmer varje kommun själv. Något som ställer stora krav på att kommunerna satsar på en välorganiserad elevhälsa med drägliga arbetsvillkor för sina medarbetare. I elevhälsan ska det förutom psykolog finnas skolsköterska, socionom, läkare samt tillgång till specialpedagogisk kompetens. Sveriges psykologförbund med dess yrkesförbund psykologer i förskola och skola rekommenderar en heltidspsykolog på 500 elever. Endast några få kommuner i storstadsregionerna lever upp till detta idag.

Sveriges Psykologförbund gjorde i fjol en undersökning där man ringde upp 76 procent av kommunerna och frågade efter hur stor tillgång på psykolog som fanns i kommunen. Undersökningen visar att det i genomsnitt går en heltidspsykolog på 1592 elever i grundskola och gymnasium. En siffra som är mer än dubbelt så hög som i våra grannländer.

Som avskräckande exempel kan nämnas att vid skolstart aug 2011 då nya skollagen skulle se dagens ljus ville man i Lunds kommun anställa en psykolog för gymnasieskolorna. Denna skulle då ansvara för 4000 elever. Det säger sig själv att det är ett omöjligt uppdrag och ett spel för gallerierna. Varför lägga ribban så lågt som möjligt? Låt i stället en kvalitetssäkrad elevhälsa bli den nödvändiga samhällsekonomiska investering Sverige behöver.

Den nya elevhälsan har funnits i drygt ett år men saknar fortfarande riktlinjer från Skolverket. När Sveriges förskole- och skolpsykologer snart samlas i Uppsala till de årliga kompetensdagarna ligger fokus på hur vi ska leva upp till nya skollagens krav att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Om vi på vetenskaplig grund kan formulera det uppdraget lägger vi grunden för en fungerande elevhälsa. Vi tror att psykologer i skolan kan göra ännu större skillnad än idag för skolans måluppfyllelse och våra barns framtid.

Sveriges psykologer inom förskola och skola föreslår en nationell satsning på elevhälsan med fokus på hur den ska ledas och organiseras samt inte minst utvärderas. Resultatet skulle bli en kvalitetssäkrad elevhälsa med barnen i fokus och med samhället som vinnare.

Elinor Schad
Ordförande Psykologer i förskola och skola

Kommentera