Källkritik

Emma Frans: ”Uppmuntra källtillit – inte bara källkritik”

Emma Frans

”Om vi bara lär ut kritik riskerar vi faktiskt att fostra en generation av vetenskapsförnekare”, säger Emma Frans, doktor i epidemiologi och forskare vid Karolinska.

| Foto: Niklas Nyman/Volante

Pandemin har gett Emma Frans många nya insikter. En av dessa tycker hon att lärare ska ta med sig in i klassrummet varje dag.
– Uppmuntra källtillit och inte bara källkritik, säger hon till Skolvärlden.

Precis som för alla andra innebar pandemin att livet ändrade sig i grunden för Emma Frans. Men hon bestämde sig för att det var viktigare än någonsin att fortsätta verka i samma anda som gett henne Stora Journalistpriset och utmärkelsen Årets Folkbildare.

Som doktor i epidemiologi och forskare vid Karolinska Institutet hörs Emma Frans ofta i nyhetsrapporteringen och i debatten, upplevelser som resulterade i boken ”Alla tvättar händerna – min berättelse om året då alla skyllde på varandra”.

– Det är ju lite tragikomiskt hur svårt det är att förklara ett osäkert forskningsläge för upprörda människor, politiker och ledarskribenter som kräver krafttag trots att ingen vet vad som hjälper. Och om bildade människor agerar på det sättet; hur svårt är det inte då att vara elev och sköljas över med information från olika håll?

Vad är dina tips till en lärare i det läget?

– Helt klart är mitt första tips att uppmuntra källtillit. Omfamna att det finns underbyggd forskning. Vänd en del av det källkritiska tänkandet inåt istället för utåt. Ställ frågan: Vilken form av information skulle kunna få mig att ändra inställning?

Ett öppet sinnelag?

– Omfamna nyfikenheten! Och känn respekt för det osäkra och det ovissa. Utgå från ett vetenskapligt förhållningssätt och lita på vedertagna källor, men var tydlig med att det här är vad vi vet just nu och utgår ifrån idag. Det kan komma att ändra sig. Vi måste ha en vilja att se vårt lärande, och vår insamling av fakta, som en pågående process. Det tror jag är viktigt i skolan, säger Emma Frans.

Källkritik, då?

– Självklart ska man hitta rätt källor och värdera varifrån uppgifterna kommer. Men källkritik måste följas av källtillit. Om vi bara lär ut kritik riskerar vi faktiskt att fostra en generation av vetenskapsförnekare, säger Emma Frans.

Emma Frans föreläser på Bokmässan om vilka pedagogiska grepp vi kan använda oss av för att hjälpa elever igenom en djungel av information och falska påståenden. Hon tar plats på Lärarscenen klockan 14.00 på fredagen.

Kommentera