kemi_forskare
Nyanserar debatten

En annan bild av lärarbristen

Det examineras betydligt fler lärare inom matematik och NO än man tidigare trott. Det menar Universitetskanslersämbetet som kartlagt hur många lärare som tar examen per ämne.

Läs mer

Hela rapporten hittar du här

– Det är stor skillnad mellan det vi hittills trott oss veta och det våra siffror visar, till exempel tycks det examineras betydligt fler NO-lärare än vad som ofta påstås. Däremot  finns det andra ämnen där situationen är värre men som sällan diskuteras, slöjd till exempel, säger Fredrik Svensson, utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

UKÄ släpper idag rapporten ”Ämnen i lärarstudenternas examina” där man utifrån registerdata kartlagt antalet examinerade lärare och vilka ämnen som ingår i lärarnas examen.

Kemi och teknik brukar lyftas fram som ämnen där alldeles för få lärare utbildas.

– Analysen visar att läget i flera fall inte är så alarmerande som det framställts tidigare. Ett exempel är kemilärare där det har examinerats i genomsnitt 73 kemilärare per år de senaste tio åren. I debatten har det förekommit uppgifter om att endast en handfull lärare inom ämnet examinerats, säger Fredrik Svensson.

Siffran gäller lärare inom grundskolans senare år tillsammans med gymnasielärare och är ett snitt över den senaste tioårsperioden. De tre senaste läsåren har antalet examinerade kemilärare legat mellan 40 och 50 stycken, vilket skulle kunna tyda på en nedåtgående trend. I biologi har i genomsnitt 126 lärare examinerats årligen. De senaste tre senaste läsåren har det rört sig om 60 till 70 lärare per år.

Hur kommer det sig att UKÄ:s siffror skiljer sig från andra undersökningar? 

– Vi använder olika metoder. När Lärarförbundet gjorde sin undersökning förra året, som till exempel visade på väldigt få examinerade kemilärare, byggde man det på en enkät till lärarutbildningarna och då vet man inte säkert hur folk svarar. Vi har utgått ifrån registerdata.

Alla lärosäten registrerar hur många studenter som tagit examen och vilka ämnen som ingår. Uppgifterna lämnas in till Statistiska Centralbyrån och det är dessa data som UKÄ sedan utgått ifrån. 

– Men även i mina data finns det fel. En del lärosäten registrerar bara NO, inte enskilda ämnen, och då kan man inte veta vilka ämnen det gäller. Så de 73 kemilärare som examinerats per år är alltså ett lägsta antal.

Ibland används antagningsstatistik från Universitets- och högskolerådet för att visa hur få studenter som antagits till ett visst ämne, men även det blir missvisande, menar Fredrik Svensson, eftersom det inte alltid anges vilka ämnen som ingår i de utbildningar som studenterna sökt till. Ibland anges bara ingångsämnet och nästa ämne väljs senare.

– Man missar helt enkelt många ämnen om man utgår från antagningsstatistiken så den informationen är inte komplett.

Finns det några skäl att oroa sig över läraryrkets framtid?

– Det är inte min tanke att tona ner lärarbristen. Men vi behöver nyansera debatten om bristämnen, säger Fredrik Svensson.

UKÄ har tittat på hur stor ett ämne i grundskolan är utifrån timplanen och jämfört med hur stor andel av lärarstudenterna som läser ett visst ämne.

– Den jämförelse vi gör tyder på att slöjdämnet till exempel är katastrofalt underdimensionerat på lärarutbildningen.

Även moderna språk och bild är ämnen som utgör en för liten del av lärarutbildningen, enligt Fredrik Svensson.

– Det är små ämnen enligt timplanen men de är extremt små i lärarutbildningen. Sen innebär inte det faktum att vi nu säger att det finns fler lärare inom NO än vi tidigare trott att det inte alls finns någon brist. Det utbildas sannolikt för få. Men det är inte riktigt så katastrofalt som det ibland låter som.

En lösning UKÄ föreslår är en mer aktiv dimensionering av lärarutbildningen.

– NO-blocket och SO-blocket är nästan lika stora sett till timplanerna. Men tittar man på antalet studenter på lärarutbildningen är SO-blocket nästan tre gånger så stort. Jag menar att det finns starka skäl för att lärarutbildning borde dimensioneras. Och det hänger ihop med statens starka styrning av skolan. Staten anger exakt hur mycket undervisning som ska ges och att lärare ska ha legitimation. Då borde man också i högre grad styra vilka ämnen som man utbildar lärare i.

Kommentera