matte_matematik_rakning_penna

Problemlösning – onödigt senare i livet, anser svenskarna.

Mattekollen

En av tre tycker att matte är onödigt

Matematiken som lästes i skolan har visat sig onödig senare i livet, tycker var tredje person i ny studie. Nu behövs en attitydförändring anser Handelskammaren, som står bakom rapporten. 

Mattekollen

1000 personer i åldrarna 18–79 har svarat i undersökningen som genomfördes av Novus på uppdrag av Västsvenska Handelskammaren.

Här kan du läsa hela rapporten.

Västsvenska Handelskammaren har undersökt svenskarnas attityd till matte i studien ”Mattekollen”.

I den framgår bland annat att en tredjedel av de tillfrågade tror att talang är den viktigaste aspekten för att lära sig och förstå matematik.  Lika många uppger att de hade svårt för ämnet när de gick i skolan.

Samma andel – var tredje person i undersökningen – anser att matematik är onödigt.

– Vår attityd till matematik riskerar att bli ett allvarligt problem på sikt, i synnerhet om Sverige ska fortsätta utmärka sig som ett konkurrenskraftigt och framstående innovationsland, säger Handelskammarens vd Johan Trouvé i ett pressmeddelande.

Stina Olén, rapportförfattare och ansvarig för kompetensfrågor på Handelskammaren, menar att vi måste förändra ungas förhållningssätt till ämnet.

– Men vi ser också liknande attityder hos vuxna. Till att börja med kände sig bara hälften av de tillfrågade bekväma med att hjälpa andra med matte, dessutom tenderar kommentarer som `matte var inte min grej´ och `jag är ingen mattemänniska´ att spilla över på barnen. Det blir både en ursäkt och inställning som lätt förs vidare, förklarar hon i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar samtidigt att 6 av 10 anser att matematik får för lite utrymme i skolan. Men också att varannan är bekväm med att hjälpa till exempel sitt barn med matteläxan samt att kvinnor har sämre självförtroende i matematik än män.

Bryta trenden kan vi göra genom att stimulera nyfikenhet och kreativitet i matematiken, enligt handelskammaren. 

Kommentera