Ny rapport

En av tre utan högskolebehörighet

Andelen elever som får examen i yrkesförberedande program har minskat, visar den första kullen från nya gymnasieskolan, GY 2011.
​– Detta är inget annat än ett stort misslyckande, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas riksförbund. 

Den första kullen att genomföra den nya reformerade gymnasieskolan, GY 2011, lämnade skolan i vår 2014.

Andelen elever som tog examen från ett yrkesförberedande program var 66 procent. Två av tre lämnar därför skolan utan grundläggande behörighet till högskolan.

Det går att jämföra med de sista elever som lämnade yrkesförberedande program i den gamla skolan, våren 2013, där 74 procent tog examen. Nära tre av fyra fick grundläggande behörighet till högskolan.

– Detta är inget annat än ett stort misslyckande. Syftet med hela reformen var att öka genomströmningen, alltså att fler skulle ta examen. Nu blev det precis tvärt om, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Det är viktigt att gå vidare och analysera dessa resultat, kommenterar Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

I den nya gymnasieskolan ingår inte automatiskt grundläggande högskolebehörighet i en yrkesexamen. Det för att eleverna skulle bli mer anställningsbara. De har däremot en möjlighet att läsa in behörigheten, vilket fyra av tio elever i år valt att göra.

Av de elever som tog examen 2014 hade Fordons- och transportprogrammet, med 12 procent, lägst andel högskolebehöriga. Högst andel hade Vård- och omsorgsprogrammet, med 73 procent.

Totalt har andelen behöriga till högskolan 2014 minskat med 17 procent jämfört med året innan – från 87 procent till 70 procent. Att en grundläggande högskolebehörighet inte ingår i yrkesprogrammen kan vara en anledning, menar Skolverket.

Bo Jansson vill att politikerna inser att lösningarna inte funder och uppmanar till att tänka om.

– Problemen startar inte i gymnasiet, utan långt tidigare. Det måste till en mer grundläggande analys av elevernas behov för att komma tillrätta med avhoppen. Det krävs en långsiktig strategi över blockgränserna, säger Bo Jansson.

Läs statistik på nationell nivå, samt statistik nedbruten på läns-, kommun- och skolnivå här.

Kommentera