lararassistent

Över 300 miljoner kronor som var öronmärkta till lärarassistenter kommer återgå till statskassan. Foto: Shutterstock

Statsbidrag

En av tre utnyttjar inte extrapengar till lärarassistenter

Intresset för lärarassistenter är inte lika stort som regeringen hoppades på. En av tre kommuner och fristående huvudmän har inte sökt statsbidraget på 475 miljoner kronor. Det visar färska siffror från Skolverket.

Kommuner och huvudmän för fristående skolor hade fram till den första november på sig att begära ut det nya statsbidraget till lärarassistenter. Nu står det klart att cirka var tredje har valt att inte använda bidraget.

Peter Eide-Jensen, tillförordnad enhetschef för statsbidrag på Skolverket, skriver i ett mejl till Skolvärlden att myndigheten inte vet säkert varför så stor del inte utnyttjar bidraget.

– Generellt kan vi se att det brukar vara lägre medelsutnyttjande på ett bidrag i början. Det har också i detta fall varit relativt kort om tid för huvudmännen att förbereda sig, svarar han.

Bidraget aviserades i vårändringsbudgeten och kommunerna och de enskilda huvudmännen fick sina beslut om hur mycket bidrag de kunde begära ut i augusti.

– Att ta del av bidraget kräver anställningar vilket tar tid att få på plats. Det krävs också att huvudmannen skjuter till egna medel vilket också kan kräva längre förberedelsetid. Lärarassistent är en ny yrkeskategori i skolan som ännu inte är reglerad så det kan också vara så att huvudmännen vill ta lite mer tid på sig att utreda hur de vill använda lärarassistenter i sin verksamhet utifrån sina behov, skriver Peter Eide-Jensen.

Listan, som Skolvärlden har begärt ut från Skolverket, visar också att många kommuner och fristående huvudmän hade kunnat få betydligt större bidrag än vad de begärde ut. Det, tillsammans med att många inte utnyttjat bidraget, gör att endast 180 av 475 möjliga miljoner utnyttjas.

Pengarna som regeringen beslutat om fick endast användas under hösten 2019. Det innebär att nästan 300 miljoner återvänder till statskassan vid årets slut.

Det kommer dock fler tillfällen att söka statsbidrag för lärarassistenter. Det totala anslaget 2020 beräknas till en miljard kronor.

– Det är såklart viktigt att huvudmännen tar del av denna viktiga satsning och visar det sig att söktrycket är lågt även 2020 så får vi fundera vad det beror på och se om vi på Skolverket kan göra något ytterligare för att statsbidraget ska nyttjas, skriver Peter Eide-Jensen till Skolvärlden.

Kommentera