friddan_pk
Foto: Emil Hedman
Regeringsförslag

En miljard till skolans arbetsmiljö

Nya utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) vill göra verklighet av fjolårets utspel om satsningar på energieffektivisering och förbättringar av skolans arbetsmiljö. Regeringen går nu ut med att man avsätter 1 miljard på fyra år till detta.

I budgetpropositionen för nästa år satsar regeringen 1 miljard kronor på miljön i skolan genom att inrätta ett statsbidrag som ska medfinansiera investeringar i skolans arbetsmiljö. Pengarna ska gå till modernisering av skollokaler så att de blir klimatsmarta och får en bättre lärmiljö, bland annat med hjälp av bullerdämpning, bättre ventilation och högre tillgänglighet för elever och skolpersonal med funktionsnedsättning.

– Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Satsningen är något lägre än Miljöpartiets utspel förra sommaren då man talade om att lägga totalt 1,5 miljarder kronor på ett ”klassrumslyft” i fyra år. Då sa Gustav Fridolin att statsbidraget skulle stå för ungefär en fjärdedel av den totala lokalinvesteringen och att målet med satsningen skulle vara att samtliga skolmiljöer skulle ha en bra arbetsmiljö år 2020. Då hänvisade man också till att Energiverket och Boverket kommit fram till att tre av fyra skolor har så dålig luft att den är ett hälsoproblem för skolpersonal och elever.

Om regeringens nya förslag går igenom ska Boverket få i uppdrag att fördela statsbidraget i samverkan med Skolverket och Energimyndigheten med fokus på grundskolor och motsvarande skolformer. Nästa år avsätts 100 miljoner kronor och följande tre år 300 miljoner kronor per år till statsbidraget. Än så länge har regeringen stöd av Vänsterpartiet.

Kommentera