DEBATT

”En mobbningsfri skola är en rättighet”

DEBATT Det är inte bara sagans troll som spricker i solen. Det gör mobbning också om man riktar strålkastaren rätt, skriver Christer Olsson, leg. psykolog, föreläsare och författare, och listar vad han tycker behöver göras för att minska mobbningen.

Sveriges Kommuners och Landstings stora enkätundersökning som presenterades i slutet av december 2014 visar, att många elever inte känner sig trygga i skolan, men också att elever som upplever att de vuxna reagerar mot kränkningar känner sig tryggare än andra.

Det finns minst 30 000 elever som är, vad jag benämner ”totalmobbade”. Då också många kvällar, helger och emellanåt lov blir ett psykiskt lidande för dem, genom att mobbningen hela tiden finns med i tanke och i känsla – ibland dessutom konkret genom elektroniska giftpilar, som skickas genom cyberrymden via mobiltelefoner och datorer – är möjligheten att känna glädje förstörd.

Därutöver tillkommer minst 20 000 elever som är mobbade. Då oron över vad som skall hända under veckan som följer, oftast börjar någon gång under söndagen, och varje skoldags ångest slår till på morgonen. Även dessa elever kan – av och till – utsättas för elektroniska giftpilar.

Det finns unga människor, som genomför självmordsförsök orsakade av den mobbning, som de är eller har varit utsatta för. Det finns också unga människor, som dör genom självmord.

Enligt forskning gjord vid NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa), har en övervägande andel av de unga individer som genomför självmordsförsök blivit mobbade. 

Så vad krävs för att skapa en mobbningsfri skola?

Den viktigaste grundförutsättningen för en mobbningsfri skola är, att all verksamhet genomsyras av en varm och positiv atmosfär. Jag är övertygad om, att positiva krafter är mycket starkare än negativa – om de får chansen.

Det innebär givetvis att all personal – lokalvårdare, lärare, elevassistenter, vaktmästare, skolledare skolsköterskor, bespisningspersonal, kuratorer, psykologer och andra, har den gemensamma attityden, att mobbning och kränkning är något som ingen skall acceptera någon gång. Att konsekvent, och till varje pris påtala, att det inte tolereras. Då blir vi ett föredöme för våra elever.

En annan grundförutsättning för en mobbningsfri skola är att huvudmännen ger skolor resurser för att kunna genomföra skollagens krav och intentioner. Det innebär också kontinuerlig utbildning av all personal, för att ge främjande, förebyggande och vid behov akuta verktyg mot mobbning och kränkning, också den som sker i cyberrymden.

I detta arbete är det givetvis självklart att elever och föräldrar måste involveras.

En ytterligare  grundförutsättning för en mobbningsfri skola är, att huvudmännen entledigar skolledare som inte håller måttet utan är riskfaktorer när det gäller våra elevers trygghet och säkerhet – deras fysiska och psykiska hälsa.

Ur ett elevbrev hämtar jag följande utdrag:

… ”Livet det skrämmer mig för mycket. Jag vill bara bort härifrån. Men hur? Jag orkar inte leva mer. Snälla hjälp mig. Snälla!”….

Två och en halv månad senare skriver samma tjej:

….” Livet, vad skönt det är att leva. Jag ville dö. Men nu vet jag, att livet är värt att leva. Jag är skör, men jag ska pröva att leva. För det vill jag nu!”….

Det är inte bara sagans troll som spricker i solen. Det gör mobbning också om man riktar strålkastaren rätt!

Av Christer Olsson
Leg. psykolog, föreläsare och författare

Kommentera