fack_horby

Sex fackförbund står bakom den senaste i en rad anmälningar mot Hörby kommuns ledning.

Fackligt

Enade fack tvingar fram utredning om sexuella trakasserier i Hörby

Först efter en gemensam anmälan från sex fackliga organisationer ska kommunen utreda eventuella sexuella trakasserier från toppchefer på förvaltningen.
– Folk undrar vad tusan det är som händer i vår kommun, säger Maria Westlund på LR och SACO i Hörby.

Skolvärlden har flera gånger rapporterat om kränkningar, mobbning och tystnadskultur inom Hörby kommuns organisation. Senast i mars hotade Arbetsmiljöverket kommunen med vite för att man inte gjort tillräckligt för att komma tillrätta med missförhållandena.

Det nu aktuella fallet handlar om en chefskonferens i början av september där två av Hörby kommuns högsta chefer tog av sig alla kläder och hoppade i poolen – där andra kommunalanställda redan befann sig. Vittnesuppgifter gör även gällande att det ska ha förekommit högljudda sexuella inviter från cheferna.

Kommunledningens första reaktion var att släta över händelsen. Kommundirektör Lena Stenudd Mårtensson erkände att de utpekade chefernas beteende var olämpligt, men menade att saken var utagerad efter att en person bett om ursäkt.

– Man måste kunna förlåta, sade hon i en intervju med SVT Nyheter Skåne.

När vi är fler förbund som trycker på blir vår röst starkare

Nu har sex fackförbund gemensamt lämnat in en anmälan med krav på en ordentlig utredning av det som skett på konferensen, i enlighet med diskrimineringslagen. I anmälan kan man bland annat läsa följande:

”Enligt diskrimineringslagen 2 kap. 3 § är arbetsgivaren skyldig att utreda vid minsta misstanke om sexuella trakasserier och det är inte gjort. Det framkommer i en intervju med SVT (17/9-2020) att kommundirektören har kännedom om händelserna och att hon fattat beslut om att ingen utredning behöver göras. Med anledning av rådande lagstiftning ställer vi oss frågande till vad kommundirektören baserar detta beslut på. Vi har fått kännedom om att det kan röra sig om mer än en chef som ska ha utsatt anställda för sexuella trakasserier.”

Även den politiska oppositionen i den SD-styrda kommunen kräver nu en utredning, och menar dessutom att de berörda cheferna bör lämna sina tjänster medan utredningen pågår. Efter kritiken meddelar kommunledningen att man ska tillsätta en utredning så snart som möjligt.

Maria Westlund
Maria Westlund

– Utredningen får visa vad som specifikt har skett under konferensen, vi vill inte föregå den. Det vi ifrågasätter är att man har valt att inte utreda, trots att man har haft vetskap om att det skett.

Det säger Maria Westlund, kommunombud för Lärarnas Riksförbund och huvudskyddsombud för SACO i Hörby, och en av undertecknarna av den fackliga anmälan. Hon ser kommunledningens hantering av den här senaste frågan som del av en kultur som redan eroderar medlemmarnas förtroende för styret.

– Det finns en ilska i lärarrummen över att det får gå till såhär i en kommun. Den känslan måste vi i facken stå upp för. Som facklig kan jag inte vistas på någon skola idag utan att bli haffad av folk som undrar vad tusan det är som sker i vår kommun. Vi har medlemmar som berättar att de måste försvara att de jobbar i Hörby kommun när de träffar vänner, eftersom kommunens varumärke blir försvagat när den här typen av händelser inträffar, säger hon.

Det konfliktfyllda klimatet i kommunen och den misstro som finns mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna tär på Maria Westlund. Samtidigt trycker hon på det goda samarbete som finns mellan de olika fackliga organisationerna i Hörby.

– Det viktiga här är att sex fackförbund gått samman och åstadkommit förändring. När vi arbetar tvärfackligt tillsammans blir vi mycket starkare och det kan vara en lärdom för hela LR-Sverige. När vi är fler förbund som trycker på blir vår röst starkare, och vi blir också fler som delar på bördan när det är tungt, säger hon.

Utöver Lärarnas Riksförbund står också SACO, Lärarförbundet, Akademikerförbundet SSR, Vision och Vårdförbundet bakom den fackliga anmälan.

Skolvärlden har sökt kommundirektör Lena Stenudd Mårtensson för en kommentar.

Kommentera