Annons
Sex fackförbund står bakom den senaste i en rad anmälningar mot Hörby kommuns ledning.

Enade fack tvingar fram utredning om sexuella trakasserier i Hörby

Publicerad 25 september 2020

Relaterat

Först efter en gemensam anmälan från sex fackliga organisationer ska kommunen utreda eventuella sexuella trakasserier från toppchefer på förvaltningen.
– Folk undrar vad tusan det är som händer i vår kommun, säger Maria Westlund på LR och SACO i Hörby.

Skolvärlden har flera gånger rapporterat om kränkningar, mobbning och tystnadskultur inom Hörby kommuns organisation. Senast i mars hotade Arbetsmiljöverket kommunen med vite för att man inte gjort tillräckligt för att komma tillrätta med missförhållandena.

Det nu aktuella fallet handlar om en chefskonferens i början av september där två av Hörby kommuns högsta chefer tog av sig alla kläder och hoppade i poolen – där andra kommunalanställda redan befann sig. Vittnesuppgifter gör även gällande att det ska ha förekommit högljudda sexuella inviter från cheferna.

Kommunledningens första reaktion var att släta över händelsen. Kommundirektör Lena Stenudd Mårtensson erkände att de utpekade chefernas beteende var olämpligt, men menade att saken var utagerad efter att en person bett om ursäkt.

– Man måste kunna förlåta, sade hon i en intervju med SVT Nyheter Skåne.

När vi är fler förbund som trycker på blir vår röst starkare

Nu har sex fackförbund gemensamt lämnat in en anmälan med krav på en ordentlig utredning av det som skett på konferensen, i enlighet med diskrimineringslagen. I anmälan kan man bland annat läsa följande:

”Enligt diskrimineringslagen 2 kap. 3 § är arbetsgivaren skyldig att utreda vid minsta misstanke om sexuella trakasserier och det är inte gjort. Det framkommer i en intervju med SVT (17/9-2020) att kommundirektören har kännedom om händelserna och att hon fattat beslut om att ingen utredning behöver göras. Med anledning av rådande lagstiftning ställer vi oss frågande till vad kommundirektören baserar detta beslut på. Vi har fått kännedom om att det kan röra sig om mer än en chef som ska ha utsatt anställda för sexuella trakasserier.”

Även den politiska oppositionen i den SD-styrda kommunen kräver nu en utredning, och menar dessutom att de berörda cheferna bör lämna sina tjänster medan utredningen pågår. Efter kritiken meddelar kommunledningen att man ska tillsätta en utredning så snart som möjligt.

Maria Westlund– Utredningen får visa vad som specifikt har skett under konferensen, vi vill inte föregå den. Det vi ifrågasätter är att man har valt att inte utreda, trots att man har haft vetskap om att det skett.

Det säger Maria Westlund, kommunombud för Lärarnas Riksförbund och huvudskyddsombud för SACO i Hörby, och en av undertecknarna av den fackliga anmälan. Hon ser kommunledningens hantering av den här senaste frågan som del av en kultur som redan eroderar medlemmarnas förtroende för styret.

– Det finns en ilska i lärarrummen över att det får gå till såhär i en kommun. Den känslan måste vi i facken stå upp för. Som facklig kan jag inte vistas på någon skola idag utan att bli haffad av folk som undrar vad tusan det är som sker i vår kommun. Vi har medlemmar som berättar att de måste försvara att de jobbar i Hörby kommun när de träffar vänner, eftersom kommunens varumärke blir försvagat när den här typen av händelser inträffar, säger hon.

Det konfliktfyllda klimatet i kommunen och den misstro som finns mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna tär på Maria Westlund. Samtidigt trycker hon på det goda samarbete som finns mellan de olika fackliga organisationerna i Hörby.

– Det viktiga här är att sex fackförbund gått samman och åstadkommit förändring. När vi arbetar tvärfackligt tillsammans blir vi mycket starkare och det kan vara en lärdom för hela LR-Sverige. När vi är fler förbund som trycker på blir vår röst starkare, och vi blir också fler som delar på bördan när det är tungt, säger hon.

Utöver Lärarnas Riksförbund står också SACO, Lärarförbundet, Akademikerförbundet SSR, Vision och Vårdförbundet bakom den fackliga anmälan.

Skolvärlden har sökt kommundirektör Lena Stenudd Mårtensson för en kommentar.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons