Annons
Christian Jensen, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ljusdals Kommun, Helena Dübeck, kommunombud i Uppsala och Claes Hoglert, kommunombud i Östersund.

Enkät: ”Besparingar och arbetsmiljöproblem har stått i fokus”

Publicerad 20 december 2019

Relaterat

Del 2 Hur skulle du sammanfatta skolåret 2019 i din kommun och vad kan bli bättre nästa år? Skolvärlden ställde frågorna till några av Lärarns Riksförbunds kommunombud runt om i landet. Här är deras svar.

Claes Hoglert, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Östersund.

1. Hur skulle du sammanfatta skolåret 2019 i din kommun?

– Det har varit ett år med ansträngt arbete på skolorna, då besparingar och arbetsmiljöproblem har stått i fokus. Arbetet runt HÖK 18 har kommit igång så sakta – minst ett år för sent.

– Vi har fört diskussioner med politiken runt etablering av ytterligare friskolor, ekonomi, lokaler med mera. Det positiva är beslutet att det till höstterminen 2020 äntligen skall bli en stadieindelning som stämmer med läroplanen, låg-, mellan- och högstadium.

2. Vad kan bli bättre 2020?

– Det som kan förbättras är definitivt samverkan, arbetsmiljö och lön. Arbetet runt HÖK 18 har nyss påbörjats trots att det redan gått lång tid av avtalet.

 

Helena Dübeck, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala.

1. Hur skulle du sammanfatta skolåret 2019 i din kommun?

– 2019 har präglats av starkt antifackliga vindar i Uppsala. Kommunen verkar vilja styra på ett sätt som hindrar fackförbunden så mycket som möjligt. HÖK 18 har mottagits med ett minst sagt svalt intresse hos arbetsgivaren och det har inte genererat något resultat på skolorna så som det står i avtalet.

– Uppsala kommun hade som lönekriterier att lärare som ”arbetar effektivt” och därmed tar på sig fler grupper skulle få högre lön. Detta togs bort efter påtryckningar, det är positivt. 

– I alla Uppsalas skolformer ska det flyttas, renoveras och slås ihop. Dessa beslut är inte sällan tagna med kort varsel och ganska ostrukturerat vilket leder till en lång rad följdproblem senare i processen. Några av flyttarna har blivit riktigt dåliga för våra medlemmar.

– Som kommunförening har vi jobbat för att bli bättre på att jobba med studie- och yrkesvägledares villkor. Vi är inte där vi vill vara ännu, men vi kan se konturerna av ett läge där vi som kommunförening kan driva syv-frågor ännu bättre. Slutligen vill jag konstatera att arbetsmiljön är vår tids viktigaste fråga.

2. Vad kan bli bättre 2020?

– Mer lugn och ordning i beslutsprocesser för att slippa följdproblem senare. Bättre inställning till fackligt inflytande. Att HÖK på tas på allvar och verkligen genererar resultat på alla skolor. Och med resultat menar jag alltså bättre arbetsmiljö.

– Mindre detaljstyrning. Våra medlemmar är proffs på det de gör och det ska respekteras mer. Och statlig skola! Att staten tar större ansvar över skolan. Kommunerna har lekt färdigt nu och de får underkänt.

 

Birgitta Larsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Umeå.

1. Hur skulle du sammanfatta skolåret 2019 i din kommun?

– Umeå kommun har en historia att som utbildningsort alltid ha många sökande på lärartjänster oavsett ämnesområde. Under de senaste två åren har tillflödet av nya lärare minskat och även Umeå upplever svårigheter att anställa lärare inom vissa ämnesområden som matematik, NO och moderna språk. Dessa uppkomna kompetensförsörjningsproblem har, åtminstone i teorin, fått upp ögonen på arbetsgivaren och de har fått insikten att de i högre grad måste se om sitt hus och att hushålla rätt med den personal man har till sitt förfogande.

– Det finns en ökad insikt från kommunens sida där man börjar inse att det på skolledarsidan finns för få tjänster. Under året har en rad tjänster som biträdande rektorer införts och medfört att rektorerna ges större möjlighet att fungera som de pedagogiska ledare som de anställts för att vara.

– Inledande tankar från arbetsgivaren är att även vi i Umeå börjar få utanförskapsområden och att för att få bukt med de problem som råder i dessa områden måste till speciella åtgärder.

– Arbetsgivaren startade i höstas upp ett introduktionsprogram som innebar att ett antal nyexaminerade och nyanställda lärare under några dagar fick utbildning i konsten att fungera som pedagog.

– På gymnasiet har man sedan många år kursutvärderingar som görs av eleverna, där resultatet gått direkt till närmsta chef. Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i Umeå har tillsammans fått rektorerna att gå från kontroll till tillit, och resultatet går nu till läraren, som vid RUS får presentera sitt arbete med kurser och elever utifrån sina resultat. 

– Studie- och yrkesvägledarna har efter påtryckningar från LR fått ingå i kommunens nya flextidsavtal. Sedan tidigare var det bara ett fåtal av syvarna som gjorde det.

– Sedan 2012 har lärarna i kommunen fått ta del av välförtjänta reallöneökningar med ett snitt på 3,52 % över en sjuårsperiod.

2. Vad kan bli bättre 2020?

– Skolan i Umeå har under året arbetat utifrån en alldeles för snålt tilltagen budget där arbetsgivaren lägger motsvarande 4 500 kronor mindre per elev jämfört med jämförbara kommuner och detta faktum har drabbat hela grundskolan mycket hårt. Det har inneburit en kraftig nedskärning av omkringpersonal som speciallärare, specialpedagoger och övrig resurspersonal. Numera arbetar vi i grundskolans mellan- och högstadier under devisen en lärare, en klass.

– De barn i behov av särskilt stöd, som bekant finns i alla klasser, kommer inte längre att få något utomstående stöd i form av intensivperioder med speciallärare. I princip alla elevanpassningar kommer att behöva planeras och utföras av den undervisande läraren. Detta faktum leder givetvis till en oacceptabelt hög arbetsbelastning som spränger alla arbetstidsgränser för den enskilde klassläraren. De allra flesta medarbetarenkäter som under höstterminen genomförts visar mycket klara röda siffror i framför allt kategorierna återhämtning och arbetsbelastning.

– Introduktionen av nya lärare måste bli markant bättre i Umeå kommun. Det finns ett introduktionsprogram som i höstas innebar att ett antal nyexaminerade och nyanställda lärare under några dagar fick utbildning i konsten att fungera som pedagog. Så långt bra, men när dessa nybakade lärare sedan ska börja jobba ute i verkligheten så ges inte de rätta förutsättningarna. I många fall undervisar de alldeles för många minuter per vecka och har inte tillgång till en förutbestämd mentor som fungerar stödjande.

– Det blir allt svårare att i kommunen placera lärarstudenter på VFU. Det finns många oklarheter gällande avtal, bland annat när det gäller kompensation för uppdraget. Handledare behöver få bättre och tydliggjorda villkor för detta viktiga uppdrag. Det avtal som nu gäller har inte utvärderats, trots att det skulle ha gjorts 2016.  

 

Christian Jensen, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ljusdal.

1. Hur skulle du sammanfatta skolåret 2019 i din kommun?

– Skollagen följs inte i sin helhet, likväl som arbetsmiljö förordning 2015:4 exempelvis.

2. Vad kan bli bättre 2020?

– Att kommunerna fråntas mandatet att vara huvudman över skolan.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Tuffare trygghetsregler: ”Lärare ska inte vara rädda”

Arbetsmiljö

Mobilförbud, porrstopp och fler avstängda elever. Det är några av punkterna i regeringens utredning om trygghet och studiero.

Annons
Annons
Lärarassistenter

Skolverket: Här är 6 områden där lärarassistenter kan avlasta lärare

Utredning

”Tanken är att lärare ska använda sin tid till det som verksamheten behöver.”

Forskning: Så påverkas lärarna av lärarassistenter

Avlastning

Mindre psykiskt ansträngande – men lika mycket att göra.

Annons
Blogg

David Haas: Vad bestämmer en lärares status?

Blogg

”För mig är läraryrket ett statusyrke, oavsett vilka ämnen du har eller i vilken skolform du undervisar.”

Annons
Annons
Debatt

”Rör inte min yrkesstolthet”

Debatt

”Vårt bästa härligaste arbete blir inte mer attraktivt på arbetsmarknaden när tryggheten urholkas och vi låter kränkningskulturen segra”, skriver läraren Ellinor Lundsten.

Kommentera
Annons
Sociala medier

Yrkesetiska rådet om sociala medier: ”Lärare bör tänka efter en extra gång”

Etik

Lärare som använder sin lärarroll i kommersiella syften riskerar att skada hela yrkeskåren, menar rådet.

Lärarledarskap

Regeringen ser över timplanerna – elevens val kan försvinna helt

Timplaner

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över timplanerna för grundskolan.

Granskning: Skolornas lokalkris

Sju av tio kommuner är i akut behov av nya skollokaler

Skolornas lokalkris

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för att klara växande elevkullar. Det visar en ny undersökning av Skolvärlden.

Fackets kamp ledde till en ny idrottshall

Skolornas lokalkris

Efter flera år av diskussioner och ihärdigt fackligt arbete fick Lerbäckskolan i Lund till slut en ny idrottshall som invigdes för bara några veckor sedan.

De drabbades av näsblod och hudsprickor i skolans miljö

Skolornas lokalkris

Elever, lärare och annan personal på Svartedalsskolan på Hisingen i Göteborg drabbas återkommande av bland annat onormal trötthet, näsblod och sprickor i huden.

Studie- och yrkesvägledning

Så skapades syv-lyftet på Gotland

SYV

Projektet ”Kompetenta Gotland” har som mål att höja utbildningsnivån på ön.
– Jag kan se början på en förändring och en samsyn, säger Susanne Svensson, studie- och yrkesvägledare.

NO och matematik

Här sköter studenter mattehjälpen för att minska avhoppen

SI-pass

Under ledning av högskolestudenter får gymnasieelever diskutera kniviga problem. Samtalen sker under friare former än på de vanliga lektionerna.

Så fungerar SI-pass: ”Dominoeffekt ända ner i grundskolan”

SI-pass

Nu ska modellen med SI-pass spridas till över 30 kommuner i sydligaste Sverige. 

Varannan ämneslärarutbildning brister – Ma och Sv värst

Granskning

Nästan hälften av landets ämneslärarutbildningar har kvalitetsbrister, visar Universitetskanslersämbetets nya utvärdering.

Debatt

”Vem är ’skolan’ i medias rapportering?”

Debatt

”I de flesta människors ögon är ’skolan’ lärare, men det är viktigt att vi pratar om rätt saker”, skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Arbetsmiljö

Efter kränkningarna – facken anmäler Hörby till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö

Facken köper inte kommunens svar på kritik om kränkningar och skräckvälde.

Kommunledningen sprider skräck i Hörby – ”Folk är rädda”

Arbetsmiljö

Mobbning och kränkningar sprids från kommunledningen ut i verksamheterna i Hörby kommun, enligt sju fackliga organisationer som slår larm.

Kongressen 2020

Här är förbundsstyrelsens alla förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

Forskning

Forskning: Rektorer tvingas nedprioritera likabehandlingsarbetet

Forskning

”Det saknas förutsättningar”, säger forskaren Greta Lindberg.

Slöjförbud i skolan

Skolverket: Inte tillåtet med slöjförbud i skolan

Politik

Enligt Skolverkets bedömning är det inte tillåtet att förbjuda skolelever att bära slöja.

Nedskärningar

”Det talas inte klarspråk – när blev en nedskärning en anpassning?”

Blogg

 Får man inte säga nedskärningar i skolan längre?, undrar David Haas.

Lärare inför egen Lex Maria efter sparkrav

Nedskärningar

Lärarnas svar på kommunens nya nedskärningsbudget: Vi anmäler skolan varje gång brist på resurser leder till att elever inte får hjälp.

Rättsprocess

Kritiserade friskolan tvingas stänga

Dom

Förvaltningsrätten går på Skolinspektionens linje när det gäller Elma school.

Prickad huvudman fortsätter driva skola – i decennier

Rättsprocess

Skolinspektionen vill stänga skolan men ägaren driver den vidare – trots 20 år av anmälningar, betalningsförelägganden och indragna tillstånd.

Lärare fick inte ut lön från kritiserade skolan: ”Horribelt”

Stockholm

Flera lärare har haft problem med att få ut sina löner, enligt Lärarnas Riksförbund.

Blogg

Att hantera ”efter lovet-dilemmat”

Blogg

”Ska vi på måndagen efter ett lov köra på som vanligt – eller behövs det en bufferttimme eller två för att väcka alla till skolvardagen igen?”, frågar sig Karin Boberg.

Debatt

”Varför sparka på svängdörrar när det finns betongväggar?”

Debatt

”Någonting behöver vridas om ordentligt, något som gör att vågen vänder, och det är inte mer lokala pengar som är den kortsiktiga lösningen”, skriver Jens S West.

Kommentera

Ny forskning: Förstelärare gör läraryrket mer attraktivt

Utvärdering

Lägre personalomsättning på skolor som har förstelärare, visar forskning från IFAU.

ny facklig organisering

Detaljer för ny organisering – så kan den bli verklighet

Fackligt

Nu presenterar Lärarnas Riksförbund detaljerna kring hur en eventuell ny organisering skulle kunna se ut.

Per Kornhall: ”Lärare har mycket att vinna”

Fackligt

Skolexperten Per Kornhall om ny eventuell facklig organisering för lärare. ”Lärare har mycket att vinna på det”, skriver han.

Sex- och samlevnadsundervisning

”Att med undervisning ta avstånd från övergrepp är inte att döma unga”

Slutreplik

Skolans undervisning om pornografi ska ta upp att det som sker i porrfilmer är på riktigt, skriver Marcus Svensson.

Kommentera

”Icke-dömande samtal innebär inte att man förhärligar porr”

Replik

Öppna samtal och kunskap är förutsättningen för att unga ska få de verktyg de behöver, skriver RFSU i en replik.

Kommentera

”Förmedla kunskaper och värden – inte barns upplevelser av pornografi”

Debatt

Skolans undervisning ska ta ställning mot fenomen som existerar i vårt samhälle, skriver Marcus Svensson.

Kommentera

RFSU tipsar: Så pratar du med eleverna om porr

Sexualkunskap

Utgå från elevernas erfarenheter och låt dig inte skrämmas av propaganda, råder Kalle Röcklinger.

Kommun backar från kritiserat komvux-besked: ”Stor facklig seger”

Komvux

Ville ta bort klassrumsundervisningen – nu tar Härnösands kommun ett omtag efter stark kritik.

Lärarlyftet förlängs: öppnar för fler med behörighet

Nytt beslut

Lärarlyftet ska ge ämnesbehörighet även i ämnen där läraren inte undervisar. Beslutet välkomnas av LR.

Debatt

”Betyg måste kunna överklagas – under ordnade former”

Debatt

”Möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning”, skriver debattörerna.

Kommentera
Arbetsmiljö

De tog krafttag för arbetsmiljön – nu vill lärarna stanna

Arbetsmiljö

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete lyckades ledningen och personalen tillsammans förbättra både stämning, arbetstider och lokaler. 

Politik

”Era förslag löser inte segregationen, Liberalerna”

Debatt

”Det vi behöver är inte fler förslag från er politiker”, skriver Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen.

Kommentera

Förstatligande och högre lärarlön ska få ordning på utsatta skolor

Politik

Statlig styrning och mer pengar ska få ordning på de mest utsatta skolorna och locka fler behöriga lärare, enligt Liberalernas nya förslag.

Arbetsmiljö

Lärare och elever sjuka – rivningsmärkt skola drivs vidare

Arbetsmiljö

Akuta astmabesvär, sårig hud och rinnande ögon.

Lön

Ny lönestatistik: Lägsta utveckling för lärare på flera år

Lön

”Det är oroväckande”, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Coronaviruset

Lärare isoleras från skola – vistades i samma område som coronasmittad

Corona

”Det är en bra försiktighetsåtgärd”, säger Frida Hagelin, biträdande huvudskyddsombud för LR i Kungsbacka.

Debatt

”Vi måste lyfta läraryrkets vita fläckar”

Debatt

”Med rätt verklighetsbild kan vi fördela resurserna rätt och göra de mest lönsamma prioriteringarna”, skriver Beata Kull.

Kommentera
Debatt

”Trygghet är en förutsättning för att lära sig”

Debatt

Ideologi, resursbrist och förutfattade meningar väger ofta tyngre än att ta reda på vad eleven verkligen behöver, skriver debattörerna.

Kommentera

”NPF-säkring” kan bli en business på bekostnad av eleverna

NPF

Det gäller att ha ett kritiskt förhållningssätt till trender, skriver Sara Bruun.

Regeringens förslag: Vill göra stora förändringar i komvux

Politik

Regeringen vill att komvux ändras om för att stärka integrationen.

Debatt

”Kan inte alla skolor få vara bra skolor?”

Debatt

”Den svenska skolan blir alltmer ojämlik”, skriver Erica Lindberg, socionom och förälder. 

Kommentera
Granskning tystnadskultur

Granskning: Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas

Granskning

Enligt varannan tillfrågad lärare råder det en tystnadskultur inom den svenska skolan. Fyra av tio lärare uppger att de har straffats efter att ha framfört kritik mot verksamheten.

Före detta läraren skriver själv: ”Den som är kritisk ställs i skamvrån”

Krönika

Före detta läraren Mikael Bruér skriver själv om svårigheten att stå upp för sina åsiker utan att bli åsidosatt och bortvald.

Juristen: Det här gäller om yttrandefrihet på skolor

Juridik

Offentligt anställda lärare har en mycket långtgående yttrandefrihet, säger Matteus Canevall som är förbundsjurist på LR.

Läraren Gunilla: ”Vi får inte kritisera i sociala medier”

Tystnadskultur

Den som kritiserar nedskärningar inom skolan kan bli inkallad till högre chef för ”håll käften-samtal”, berättar läraren Gunilla.

Debatt

Malmö stad: ”Grundskolepedagoger ska inte ersätta behöriga lärare”

Debatt

Att låta obehöriga bli "grundskolepedagoger" handlar inte om att ersätta behöriga lärare, skriver Martin Strand på Malmö stad.

Kommentera

”Det är dags att förstatliga skolan”

Debatt

”Svensk skola är för viktig för att läggas i händerna på felprioriterande kommunpolitiker”, skriver Erik Berg, utbildningspolitisk talesperson för Luf.

Kommentera
Lärarbrist

Skolverkets larm: Lärare kan tvingas vänta över ett år på legitimation

Lärarbrist

Skolverket sågar regeringens förslag att flytta delar av myndigheten till Härnösand, med längre väntetiden för lärarlegitimation som följd.

Debatt

”Lärare som gör ett bra jobb motarbetas ständigt”

Debatt

Sverige hade kunnat vara Europas bästa skolnation, skriver Douglas Thor från Muf.

Kommentera
Förintelsens minnesdag

Läraren Olle Linton prisas för sitt arbete mot nazism

Stockholm

Menar att skolan har en viktig roll när det kommer till att motverka nazism.

Föräldrarelationer

Forskaren: Föräldrar kan bli en arbetsmiljörisk för lärare

Forskning

Ett nytt forskningsprojekt ska förebygga att lärare hängs ut av missnöjda föräldrar i sociala medier.

”Så kan vi lärare förebygga konflikter med föräldrar”

Debatt

”Vad kan vi tänkas göra för att försöka förebygga situationer som leder till att föräldrar agerar påstridigt eller rent av otrevligt?”, frågar sig läraren Jonas Nilsson. Här är hans förslag.

Kommentera
Lov och frånvaro

Här är loven flexibla: ”Kan ta ut dagarna när eleven har behov”

Skollov

Eleverna har 14 dagars ”semester” att ta ut under terminen.

Elever på semester utan lov riskerar böter

Lov

En vecka in på vårterminen var alla elever inte tillbaka från semestern.

Politik

Oppositionen ger till skolan – genom att ta från skolan

Budget 2020

En halv miljard som regeringen vigt åt lärarassistenter ska finansiera oppositionens extra pengar till välfärden.

Malmö vill anställa obehöriga lärare – i sju år

Lärarbrist

Obehöriga lärare ska bli ”grundskolepedagoger” och kunna anställas på lång sikt för att mota lärarbristen.

Hot och våld

M: Inför ny brottsrubricering för våld mot skolpersonal

Förslag

”Vi måste visa och markera att det inte är acceptabelt att hota eller misshandla skolpersonal”, säger Kristina Axén Olin.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons